BASIN AÇIKLAMASI

Gönüllü organ bağışı İslam’da tavsiye edilir

18 Eylül 2018
Basın Açıklaması

“Organ bağışı, bir acil durum yardımı olduğu için, caiz olmanın ötesinde tavsiye edilebilir bir davranıştır. Ancak, Almanya’da son günlerdeki organ nakli yasa tasarısı tartışmalarında gündeme getirilen ‘itiraz hakkı’ konusuna ise eleştirel bakıyoruz.” diyen IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, “Bunun için, gönüllü organ bağışı konusunda daha fazla bilgilendirme yapılmalı ve bu konudaki duyarlılık artırılmalıdır.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Celil Yalınkılıç açıklamasında şunları söyledi:

“İslam, ihtiyaç sahiplerine ve acil yardıma muhtaç olanlara yardım etmeyi emretmekle meşhurdur. Bu anlamda organ bağışı, bir acil durum yardımı olarak değerlendirilebilir. Organ bağışı yoluyla bir insanın iyileşmesine yardımcı olmak, tıbbi tedavi veya bakım yoluyla iyileşmesine yardımcı olmaya benzer. Bu nedenle, organ bağışının İslam’da caiz olmasının ötesinde tavsiye edilebilir bir davranış olduğu kanaatindeyiz.

Aynı zamanda, insan bedeninin ölümden sonra da dokunulmaz olduğunu unutmamalıyız. Bu kural sadece ilgili kişinin açık rızasıyla bozulabilir. Bu bağlamda, konuya ilişkin tasarlanan ‘itiraz hakkı’ organ bağışı ile ilgili tartışmada dikkate alınmalıdır. Bu kurala göre, ilgili kişi organ bağışlamayı açıkça beyan etmemiş olmasına rağmen, itiraz etmediği için organ bağışını kabullenmiş sayılmaktadır. Bu durumda, insan bedeninin dokunulmazlığı kuralı, istisnaî olarak kaldırılmış olur. Bu yüzdendir ki konuya ilişkin getirilmek istenen ‘itiraz hakkı’ kuralının, insan bedeninin dokunulmazlığına dair temel İslamî anlayışla uyumuna eleştirel bir bakışla yaklaşıyoruz.

Bu nedenle IGMG, gönüllü organ bağışı için halkın daha fazla eğitilmesini ve duyarlı hâle getirilmesinin daha uygun olacağı görüşündedir. İnsanlar gönüllü olarak organ bağışı yapacakları konusunda teşvik edilmeli ve bu niyetlerini de kayıt altına aldırmalıdır. Bunun için kültürel ve dinî eksenli bilgilendirme kampanyaları dahil olmak üzere çeşitli yollar bulunmaktadır. Söz konusu imkânlar henüz hiç kullanılmamıştır.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com