İRŞAD

“Hafızlık geleniğini bu topraklarda da yaşatacağız.”

03 Şubat 2015 “Hafızlık geleniğini bu topraklarda da yaşatacağız.”
“Hafızlık geleniğini bu topraklarda da yaşatacağız.”

İrşad Başkanlığı bünyesinde yapılan hafızlık çalışmalarının daha planlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan konsept, düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldı.

Hafızlık alanında yürütülen çalışmaların bir konsept dâhilinde yürütülmesi için IGMG Genel Merkezinde bir toplantı yapıldı. Toplantıya, bölge ve cemiyetlerdeki hafızlık kurumlarının komisyon üyeleri ve Kur’an eğitmenleri katıldı. Toplantıya başkanlık eden Genel Başkan Yardımcısı ve İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, özverili çalışmalar sayesinde giderek sayıları artan Hafızlık Kurslarının IGMG’nin Müslümanlara sunduğu en önemli hizmetlerden birisi olduğunu söyleyerek, hafızlık geleneğinin bu topraklarda da yaşatılması gerektiğini vurguladı. “Her ne kadar bu çalışmalar bu dönemde yoğunluk kazandı ise de, teşkilatımız kuruluşundan beri hafızlık çalışmalarını yürütüyor. Ancak, bizler hem eğitimde hem de usulde bir birliktelik ve uyum olması bakımından bu kurslarımızı bir konsept dâhilinde yürütmek için çalışma yaptık.” diyen Yalınkılıç, söz konusu konsept doğrultusunda atılacak adımlarla hafızlık faaliyetlerinin ivme kazanacağını vurguladı.

İrşad Başkan Yardımcısı Hulusi Ünye “Hafızlık Konsepti” konulu bir sunum yaptı. Ünye, konsepti geniş bir şekilde anlattıktan sonra Kur’ân-ı Kerîm’in gelecek kuşaklara aktarılması ve bu mühim emanetin muhafazası için Kur’an’ın hıfzedilmesine her zaman önem verildiğini ve Kur’an’ın yeryüzünde yazılı nüshalarının yanı sıra büyük çapta hafızlar vasıtasıyla yayıldığını hatırlattı.

İrşad Başkanlığı Hafızlık Komisyonu Üyesi Kurra Hafız Gürsel Turhan “Hafızlığa hazırlık ve hafızlık metotları” konulu iki bölümden oluşan bir ders yaptı. Gürsel Turhan, kıraat ilminin hafızlık eğitimi ile, hafızlık eğitiminin Kur’an eğitimiyle, Kur’an eğitiminin Elif-Bâ eğitimiyle, Elif–Bâ eğitiminin de eğitilmiş eğitimciyle başladığını ifade etti.

Öte yandan İrşad Başkanlığı nezdinde Genel Merkezde bir Hafızlık Takip Komisyonu kuruldu. Komisyon, bölgelerde devam eden veya yeni açılacak olan Hafızlık Kurslarının, hazırlanan konsepte uygun olup olmadığının tespit edilmesi ve bilgi ve tecrübe aktarılması gibi konularda bölgelere yardımcı olacak.

IGMG’nin toplam 14 bölgede, 28 Hafızlık Kursu bulunuyor. Bu kurslarda ise 254 erkek ve 560 kız öğrenci olmak üzere toplam 814 hafızlık talebesi mevcut. Bununla birlikte, Hafızlık Kursu adı altında olmasa da pek çok cemiyette yaygın olarak hafızlık çalışmaları yapılıyor.