BASIN AÇIKLAMASI

Hedefimiz dünü bilen, günü gören, yarını düşünen genç nesiller

06 Kasım 2012

Fatih Demirtaş ile Mustafa Sağdıç'ın sunuculuğunu yaptığı İdareciler Günü'nde, Ağustos ayından itibaren görevi İsmail Karadöl'e devreden Gençlik Teşkilatı eski Başkanı Mesud Gülbahar başta olmak üzere, bölgelerde ve genel merkezde görevlerini yeni idarecilere devreden başkanlar ile idarecilere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Sanatçı Mustafa Cihat coşkun ezgileri ile, stand-up sanatçısı Recep Demirkaynak çeşitli parodi ve hicivleri ile İdareciler Günü'ne renk katarken, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Gençlik Teşkilatı Başkanı İsmail Karadöl ve önceki Başkan Mesud Gülbahar birer konuşma yaparak çeşitli değerlendirmelerde bulundular.

Avrupa'daki Müslümanların kalıcılıklarının farkında olduklarına dikkat çeken Kemal Ergün, bilhassa genç kuşağın, kendisini, ne sosyo-politik anlamda ne de fıkhî anlamda istisnai bir ortamda yaşayan özel bir grup olarak görmediğini, görmek istemediğini söylediği konuşmasında şunları söyledi: “Artık Avrupa'daki Müslüman gençlik kendisini ve dinlerini yabancı olarak algılamamaktadır. Aksine kendilerini içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak görmekte ve İslamî bir cemaat olarak dinî ve kültürel zenginliklerini yaşamak, yaşatmak ve toplumla paylaşmak istemektedirler ki, doğru ve doğal olan da budur. Elbette çok kültürlü bir toplumda yaşamanın, farklı insanları tanımanın, farklı inanç ve kültürlerden insanlarla birlikte yaşamanın bizlere kattığı zenginlikler, tanıdığı imkanlar ve aynı zamanda bizlere yüklediği sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklarımızın başında, kültürel farklılıkları, bir ayrışma ya da çatışma sebebi haline getirmemek, bizden farklı olanı ötekileştirmemek ve bunları yapmak isteyenlere fırsat vermemek gelmektedir.”

Göreve başlayan Gençlik Teşkilatı Başkanı İsmail Karadöl ise bir teşekkür konuşması yaptı. Karadöl, “Avrupa'da, bir ayağı manevî ve kültürel değerlerinde olan, yani manevî terbiyesini almış, diğer ayağı ise alemleri gezen, marifet sahibi olup insanlara faydalı olan bir gençlik tahayyül ediyoruz” dedi. Maneviyat boyutu itibariyle dinî ve kültürel değerlere sahip çıkarak, geleceğini geçmişinden aldığı güç ve ilhamla şekillendiren bir gençlik temenni ettiklerini belirten Karadöl, marifet boyutu itibarı ile de, iyi eğitim almış, okulunu ve üniversitesini başarı ile bitirmiş, bilgi ve hikmetle donanmış, bu toplumda artı bir değer olmuş ve öğrendiklerini insanların faydasına sunan bir gençlik tasavvur ettiklerini söyledi.

Mesud Gülbahar da, yeni gençlik idarecilerinin tamamının bu teşkilattan yetişen gençler olduğunu söyledi ve bu gençlere görevi devrederken endişesi bulunmadığını bildirdi. Gülbahar, kendi tecrübesini her zaman yeni idarecilerle paylaşacağını da ifade etti.

Programda Gençlik Teşkilatı'nın önemli bir hizmeti olan “Yıldız Gençlik” çalışmasının düzenlediği hutbe yarışmasında birinci gelen hutbenin de sunumu yapıldı. İdareciler Günü yapılan toplu dua ile sona erdi.