CUMA HUTBESİ

Hutbe – 2000 Ev Sohbeti

04 Aralık 2009

Muhterem Müslümanlar,
Nasihat  vermek ve öğüt vermek demek , iyi ve hayırlı işlere davet, kötü ve şer olan şeylerden nehyetmek, bir işi sadece Allah rızası için yapmak,  gibi çok çeşitli mânalar ifade eder. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem :

“Din nasihattır” buyurdu. Sahabeler  kendisine:
– Kimin için nasihattır? dediler. Peygamber Efendimiz:
“Allah, Kitabı, Resûlü, mü’minlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar için nasihattır” buyurdu. ( Müslim, İmân 95. Ayrıca bk. Buhârî, İmân 42)

Efendimiz, "Dinin direği ve dini ayakta tutan nasihattır" buyurmaktadır. Onun içindir ki birbirimize  sürekli nasihat etmek durumundayız. Birbirine iyilikleri hatırlatan ve bunları da kendi hayatında yaşayan zümrelerden olmalıyız. Nasihatlarımız da sadece sözle değil davranışlarımızla, hal ve hareketlerimizle de olmalı. Çünkü en güzel ve etkili  nasihat  söylediklerini yaşamaktır.

Muhterem Müminler,
Müslümanlar olarak nasihat müessesini sürekli canlı tutmalıyız ve imkanları da kaçırılmaması gereken bir fırsat bilmeliyiz. Özellikle de biz Avrupa’da yaşayan Müslümanların birbirine iyilikleri ve güzellikleri en güzel bir şekilde hatırlatması gerekir. İşte bu hayırlı hizmeti yerine getirmeyi kendine dert edinen geleceğimizin teminatı  İslam Toplumu Milli Görüş Gençlik Teşkilatı 4 Aralıktan 20 Aralığa kadar bütün Avrupa genelinde geleneksel olarak gerçekleştirdiği 2000 Ev Sohbetlerini bu günden itibaren  başlatmış olacak. Nasihatler zincirine bir yenisini daha eklemiş olacaklar. Kapılarını bu sohbetlere açan evlerde farklı bir manevi atmosfer olacaktır. Okunan Kur’an’ın nuru ve anlatılan asr-ı saadet iklimi yuvalarımızın bereketlenmesine vesile olacaktır.

Gençlerin, yetişkinlerin ve kadınların kendi aralarında gerçekleştireceği bu ev sohbetlerine şimdiden hem evlerimizi açarak hem de bizler katılarak sahip çıkalım. Misafirliklerin unutulduğu, gelmelerin gitmelerin azaldığı, şu günlerde, gelin evinizin lambası bu güzellikler için de yansın. Gelin evlerimiz sohbet ile dua ile  zikr ile farklı bir neşe ve muhabbet yakalasın. Bu 2000 Ev Sohbetleri güzelliği senin hanene de güzellikler katsın.

Muhterem Müminler,
Cenab-ı Allah yukarıda okuduğumuz A’râf Sûresi 62 .ayette
 “Ben size öğüt veriyor, sizin iyiliğinizi istiyorum.”   İfadeleriyle Nuh aleyhisselâm’dan haber vermekte olup ayetin tamamının anlamı şöyledir: “Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyuruyorum, size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahyile sizin bilemeyeceklerinizi biliyorum.”

Bütün peygamberlerin risâleti birdir. Her peygamber insanlara güzellikleri haber vermek için mücadele etmişlerdir. “Size nasihat ediyorum”  demek, size olgunluk ve kemâl yolunu gösteriyorum, iyiliğinizi ve hayrınızı arzu ediyorum, samimiyetle kurtuluşunuzu istiyorum demektir. Onun içindir ki Nuh (as)’ın çağlar ötesinden davet ettiği  bu samimi davete  ve öğütlere  bu asırda da bizlerin sahip çıktığını göstermemiz  gerekir. Her hayırlı işe sahip çıkmalı, sarılmalıyız ve en önemlisi öncülük etmeliyiz.

Muhterem Müslümanlar,
Cenab-ı Allah  başka bir ayet-i kerime’de
 “İnanan erkekler ve kadınlar, birbirlerinin velisidirler. İyiliği emreder, kötülükten menederler.” diye buyurmaktadır.  (Tevbe, 9:71)

Velî, dost ve yardımcı olmanın gereği, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır. Bu aynı zamanda mü’min olmanın da gereğidir. Dost olmak, birbirini sevmede, birbirine muamelede ve birbirine kardeş olmada kalplerin ve gönüllerin birliğini ifade eder. İyiliği emredip kötülükten sakındırmanın mü’minlerin en önemli görevi olduğu, birçok ayet-i kerimede etraflıca belirtilmiştir.

Gençlik Teşkilatımızda 2000 Ev Sohbetleri projesini  hayata geçirerek, iyiliği emretme ve kötülükten uzaklaştırma görevinin gereğini bütün Avrupa genelinde yerine getirmektedir. Bu ev sohbetleri ile alakalı afişler gereken yerlerde asılı olup, bilgiler şube gençlik teşkilatımızdan, şube yönetiminden ve kadın kollarından elde edilebilir.

Muhterem Müminler,
Hutbemize şu temennilerle son vermek istiyorum. Hep beraber gençlerimize sahip çıkalım,  bu hayırlı hüzmetlerde onlara destek olalım. Gelin  Aralık ayının 3’ünden 20’sine kadar evlerimizi, birer erkamın evi misali manevi iklimle boyayalım.  Ev ev sokak  sokak;  genciyle, yaşlısıyla , kadınıyla, sohbetlerle, dualarla ve zikirlerle asr-ı saadet heyecanı yaşayalım.

Cenab-ı Allah nasihatleri dinleyen ve yaşayan zumrelerden eylesin…

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com