CUMA HUTBESİ

Hutbe – Örnek İnsan Olarak Mü’min

27 Şubat 2009

Muhterem Müslümanlar,

Yaratıkların en şereflisi olan insana yüce Allah akıl ve irade vermiş ve bunun gereği olarak ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine getirebilmesi için de peygamber ve kitaplar göndermek suretiyle ona rehberlik etmiştir. “”¦Hiçbir toplum yoktur ki aralarında uyarıcı bir peygamber gelip geçmiş olmasın” (Fâtır Suresi, [35:24]) anlamındaki âyet bu gerçeği ifade etmektedir. Peygamberler, örnek ve önder insanlardır. Müminler peygamberleri örnek edinirler kendileri de insanlara örnek olurlar. Bu hususu yüce Allah Kur’ân’da şöyle ifade etmektedir: “Andolsun, Allah’ın Resulü’nde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab Suresi, [33:21]).

Değerli Müslümanlar,

Mü’min; imanı, ibadeti, ahlakı ve davranışlarıyla dürüst ve örnek insandır, örnek insan olmak durumundadır. Böyle olmasını isteyen Allah ve Peygamberdir. Mümin, her şeyden önce Allah’ın birliğine, Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna, Peygamber (sav)’in bildirdiklerinin hak olduğuna şeksiz ve şüphesiz iman eden, sonra îmanın gereği olarak Allah ve Peygamberin emir ve yasaklarına harfiyyen uyan, haram ve günahlardan sakınan kimsedir. Mü’min; Allah’ı ve peygamberini seven, hayatına Kur’an ve Sünnet’e göre yön verip bu sayede onların sevgisini kazanmaya çalışan insandır.

Mü’min; Allah katında kurtuluşa erenlerden olabilmek için ibadetlerini yerine getiren, faydasız ve boş şeylerden yüz çeviren, zekatını veren, namusunu koruyan, sözünde ve özünde doğru ve doğrulukta örnek olan insandır.

Aziz Müminler,

Mü’min; Kur’an’ın ilk emrinin "oku" olduğunu bildiği için ilme değer veren, bilenlerle bilmeyenlerin Allah katında eşit olmayacağının bilincinde olan, bilgisiyle insanlığa hizmet vermeye gayret eden insandır. Mü’min; Allah’ın verdiği nimetlere şükreden, bir günah işlediğinde derhal tövbe eden, bile bile günah ve hatada ısrar etmeyen, insanlara iyiliği tavsiye edip onları kötülüklerden alıkoymaya çalışan insandır. Mü’min; insan haklarına saygılı olan, bütün insanları Allah’ın kulu olarak gören, geçimli ve uyumlu, insanlara yol gösterici, birleştirici, tefrika ve ayrılıklara pirim vermeyen uyanık insandır. Mü’min; alçak gönüllü, Müslümanlara merhametli, insanlar için hayırlı, her işinde Allah rızasını gözeten insandır. Mü’min; iftira etmeyen, her türlü günahtan kaçınmaya çalışan, din ve toplum için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan insandır.

Değerli Müminler,

Yüce Rabbimiz ve sevgili peygamberimiz, bu niteliklere sahip birer mümin olmamızı istiyor. Hayatımızı bu isteğe uygun olarak sürdürmeye çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki, dünya ve ahirette bizi ancak Kur’an ve Sünnet’e göre yaşayışımız kurtaracaktır.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com