CUMA HUTBESİ

Hutbe – İnsan Haklarına Saygılı Olmak

04 Haziran 2010

Muhterem Müminler!

İnsanlık, tarih boyunca bir çok vahşete maruz kalmıştır. Ancak geçtiğimiz Pazartesi gecesi İsrail Devleti’nin Gazze’ye insani yardım taşıyan gemilere ve içindeki barış ve yardım gönüllülerine yönelik yapmış olduğu saldırı ve sergilemiş olduğu vahşet eşine ender rastlanan bir cinayet olmuştur. Gayeleri sadece ve sadece aç ve biilaç insanlara yardım götürmek olan ve içinde bir yaşında çocuk dahil kadınların da bulunduğu; yanlarında hiç bir savunma aracı olmayan insanlara yapılan bu saldırı, insanlığın vicdanını sızlatmaya devam edecek ve hafızasından hiç bir zaman silinmeyecektir. Bu saldırı dünya barışına vurulan büyük bir darbedir. Masum sivilleri hedef alarak, insan hayatını ve barışcı girişimleri hiçe sayan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, gösterilen insafsızlığı protesto ediyoruz. Öte yandan yardım filosuna yapılan bu saldırı ile ilintili imiş gibi gözüken ve o da adice olan İskenderun’daki askerlere yapılan saldırıyı da kınıyor, yapanları telin ediyor, şehidlere rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.  

 

Aziz Kardeşlerim,

Maksadı, ciddi derecede yardıma muhtaç olan Gazze’ye insani yardım taşımak ve yaşanan insanlık dramına dünyanın dikkatini çekmek olan sivil bir filonun, insanlık anlayışı ve uluslararası hukuka aykırı bir biçimde saldırıya maruz kalmış olması, kabul edilemez bir durumdur. Ayrıca hiçbir ülkenin egemenliğinde olmayan uluslararası sularda gerçekleştirilen bu saldırı, tam bir eşkiyalık ve uluslararası hukuk açısından bir suçtur. Bu saldırının gerekçesi ne olursa olsun, bir devlet terörüdür. Bölgedeki barış sürecini sabote etmeyi amaçlayan İsrail Devleti, bu terör eylemiyle dünyaya hiçbir şekilde barış yanlısı olmadığını bir defa daha  göstermiştir. Bu insanlık dışı devlet terörü karşısında dünya sessiz kalmamalıdır. Bu hukukdışı saldırıların arkasında olduğunu söyleyenler olabilir. Ancak hatırlatmak isteriz ki, savaşın da bir hukuku vardır. Bu bir savaş olmadığına göre ve sadece ve sadece barış çabası olduğuna göre böyle bir eylemin arkasında nasıl durulunabilinir? Biz de ısrarla diyoruz ki, her zaman ve her şartta, hukukun ve barışın yanında olacağız. İnsanlık dışı vahşete her zaman ve her şartta karşı olduğumuzu ilan etmeye devam edeceğiz.

Değerli Kardeşlerim!

Yapılan bu haksız saldırıya karşı elbette tepkisiz kalmayacağız. Ama bizim tepkilerimiz, hukuk içinde kalmak suretiyle olacaktır. Cemaatimizin de bu konuda hassas davranacaklarını bekliyoruz. Hutbemizi iki ayet mealiyle bitirirken, şehidlere rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Dualarımızın insan hakları savunucuları ve Filistinli kardeşlerimizle olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki: “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir.” (Maide Suresi, [5:8]) “Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur (cehennemde yanarsınız). Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra (O’ndan da) yardım göremezsiniz!” (Hud Suresi, [11:113])

 

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com