CUMA HUTBESİ

Hutbe – “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır”(hadis-i şerif)

04 Kasım 2005

Muhterem kardeşlerim,

Hutbemizin başlığını söz sanatının eşsiz sultanı, dinimizin tercümanı, ebedi mürşidimiz, Efendimiz (as)’ın bir mübarek sözünden aldık: İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. “

Bu mübarek söz, kapsadığı anlamları ile, insanoğlunun önüne serdiği geniş ufuk ve gösterdiği hedef ile, müslüman gayri müslim demeden her insanın çerçeveleterek yatağının başucuna asıp, ibret alması ve insanlık için neler düşünüp, neler yapabileceğine işaret etmesi itibariyle tam bir öğüt ve uyarıcıdır. Denilebilir ki insanlık, sadece bu sözü kendisine rehber edinse ve gereği gibi hareket etse kurt ile kuzunun yanyana yaşadığı, açlıkların, yoklukların, zulüm ve adaletsizliklerin yaşanmadığı bir dünya kendiliğinden meydana gelirdi. Bir iş yapılacaksa onun en hayırlısının ve insanlığa yararı olanın tercih edildiği asırlar, gerçekten de insanlığın en mutlu olduğu çağlar olmuştur, ki bu bağlamda İslam tarihinin altın sayfaları bu örneklerle dopdoludur. Adına vakıf kültürü diyebileceğimiz ve insan, hayvan demeden bütün canlıları koruma altına alan yegane refah sistemini İslam getirmiş ve müslümanlar da bunu asırlarca en başarılı örnekleri ile suna gelmişlerdir.

Aziz kardeşlerim,

İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir“ ( Maide Suresi: 2 ) ayeti ile de özdeşleşen bu mübarek sözle ifade edilen manayı çok iyi kavrayan müslümanlar, adeta mal ve canlarını iyilik ve hayır yollarında sebil etmişler ve dinlerinin verilerek kazanılan bir din “ olduğu gerçeğini hep canlı tutmuşlardır. İşte bu gün herbiri “Hılfudu’l Cemiyeti”nin bir şubesi gibi çalışan ve gurbette sılayı yaşamak isteyen vefakar, cefakar Avrupalı müslümanlar tarafından kurulmuş teşkilatımızın bütün birimleri, bu ayet-i celile ve hadis-i şerif’in hükmü gereği insanlığa faydası dokunacak sosyal faaliyetlere imzalar atma yarışındadır. Neticesi itibariyle her sene aç, açık, yoksul, kimsesiz, dul, yetim, mağdur ve mazlum milyonlarca insana iyilik ve hayır çeşitlerinin hepsi ile ulaşma yarışındadır. Bunları yaparken ise, gözetilen gaye, sadece ve sadece Allah’ın rızasına kavuşmaktır.

Muhterem kardeşlerim,

İyilik ve hayırda yardımlaşma metodumuz, hizmet verdiğimiz saha insanımız, varmak istediğimiz hedef de Allah rızası olunca, teşkilat olarak da insanımıza hizmette boş saha bırakmamamız gerekince, Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır“ ( Ankebut Suresi: 57 ) ayeti de her insan için geçerliliğini koruduğuna göre, Avrupa’da vefat etmiş kardeşlerimize son borcumuz olan cenaze hizmetlerini bihakkın yerine getirmek için kurumlaşmamız gerekiyordu; onu da yaptık ve IGMG Cenaze Fonunu kurduk ve kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Diğer bütün kurumlarımız Avrupada tek çatı altında toplandığı gibi, Cenaze Fonumuz da tek bir kurum olma yolunda hızla ilerlemektedir. En kısa zamanda bu da tamamıyla gerçekleşecek ve üye, sempatizan, bize muhabbet besleyen ne kadar kardeşimiz varsa hepsine tek merkezden hizmet sunulacak ve kardeşlerimize son görev de böylece yerine getirilmiş olacaktır. Gönlümüz hiçbir kardeşimiz dışarda kalmaksızın fonumuza üye olsun ve onlara da aynı hizmeti sunabilelim. Onun için de değerli kardeşlerim, herbirimiz birer seferberlik havasında Cenaze Fonumuza üye olmamış kardeşlerimiz varsa onları teşvik ile fonumuza kazanalım. Onları da sadece birbirimize yardım amacıyla kurulmuş olan ve yine sadece 50 Euroluk bir katkı ile bütün aileyi kapsayacak şekilde; vefat yerinden defin yerine kadar verilecek bütün masrafların Fonumuzca sağlanacağı hizmetlerden yararlanmak üzere üye olmalarını sağlayalım. Bu hayırlı işte onlara da yol gösterelim ve şu Peygamber öğüdünü asla unutmayalım:

Peygamber Efendimiz (as) buyuruyor ki: Hayra yol gösteren o hayırı işleyen gibidir; Şerli bir şeye yol gösteren de o şerli işi işleyen gibidir.“

IGMG İRŞAD BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com