CUMA HUTBESİ

Hutbe – “Allah kullarını “Daru’s-Selam’a” / Cennet’e davet ediyor” (Yunus,25)

25 Kasım 2005

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Yarat ı cımız Allah-u Teala, insanı en güzel bir şekilde yaratmış ve insandan kendi razı olacağı bir hayat üzre yaşamasını istemiştir. Buna binaen Rabbimiz, insanlığın başlangıcından itibaren gönderdiği peygamberler vasıtasıyla kullarına sorumluluklarını sürekli hatırlatmıştır. Ne yazık ki insanoğlu, çoğu zaman sorumlulukluğunu unutmuş, insanlık dışı tutum ve davranışlar içinde bocalayıp durmuştur. Rabbimiz, kulları nefislerinin hırslarına yenik düşüp, aldanmamaları için Kur’an’da şu hatırlatmaları yapmıştır:

” Ey insan! İhsanı bol Rabb’ine karşı seni aldatan nedir? O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp, (sana) ölçülü bir biçim verdi. Seni dilediği bir şekilde parçalardan (hücrelerden) oluşturdu. Hayır (ey insanlar,) siz (Allah’ın) hükmünü yalanla(maya ne zaman kalkıştıysanız Allah’tan uzaklaş)tınız! Halbuki üzerinizde gözetleyici güçler vardır, değerli yazıcılar (vardır). Onlar, siz her ne yaparsanız bilirler. Kuşkusuz (öteki dünyada) iyiler nimet içinde bulunacaklar. Kötüler de cehennemdedirler. Ceza günü ona girecekler. Onlar hiç bir şekilde ateşten uzak kalamazlar. Ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet, bilir misin nedir acaba o ceza günü? O gün, hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye sahip olamadığı gündür. O gün herkesin işi Allah’a kalmıştır.”( İnfitar, 6-19)

Değerli müslümanlar!

Yukarıda manalarını sunduğumuz İnfitar Suresindeki ayetler, Yüce Rabbimizin kullarına olan yüksek şefkat ve merhametini açıkça ortaya koyuyor. Bu ayetlerle kullarını uyaran ve bu dünyanın geçici olduğunu, ebedi hayatın ise öldükten sonra başlayacağını biz kullarına bildiren Yüce Allah (cc), Yunus Suresinde de şöyle buyuruyor: “Allah kullarını “Darü’s-Selam”a / Cennet’e davet ediyor“ (Yunus, 25)

O halde aziz müslümanlar!

Ey insanlar ! Allah’ın vaadi elbette ki haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın! Hileci şeytan, Allah’a karşı sizi kandırmasın“ (Fatır, 5) ilahi ikazını hiç bir an hatırımızdan çıkarmayalım; hayatımızın bize verilmiş bir emanet olduğunun bilinci ile Allah’ın rızasına uygun bir hayat yaşayalım.

IGMG İRŞAD BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com