CUMA HUTBESİ

Hutbe – Âlemlere Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)

08 Nisan 2011

Aziz Mü’minler!

Rahmet; incelik, ihsan, bağışlama, acıyıp esirgeme anlamına gelir. Yüce Rabbimizin en büyük sıfatlarından biri de rahmettir. Bütün yaratıklar arasında sevgi, paylaşma, hoşgörü, affetme, bağışlama gibi fıtrî davranışlar hep O’nun bu rahmet sıfatının tecellisidir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed (sav)’i âlemlere rahmet olarak tavsif eder. O, duruşuyla, ahlâkıyla, davranışıyla gerçekten Allah’ın sonsuz ve emsalsiz rahmetinin yorumlayıcısıdır. Nitekim Rabbimiz: “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi..” (Âl-i İmrân Suresi, [3:159]) buyuruyor. Onun her bir davranışında Allah’ın rahmet tecellileri vardır. O, Müslümanlar için ilk ve son örnek, en yüce ahlâka sahip, Hak için şâhid, müjdeleyici ve uyarıcı, yollarını aydınlatan bir ışık ve âlemler için bir rahmettir.

Değerli Mü’minler!

Efendimiz (sav)’in yaşadığı hayatında kişilik zafiyetine, kişiliğine gölge düşürecek en ufak bir ize asla rastlanmamıştır. İçinde yaşadığımız âlem O’nun varlığı ile daha büyük bir anlam kazanmıştır. O’nun insanlığa bıraktığı en güzel miras başta Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve örnek ahlâkı olmuştur.

Değerli Kardeşlerim!

İslâm şairleri O’nun rahmet unsuru oluşuna dair birbirinden güzel edebî nükteler serdetmişlerdir. “Âyinedir bu âlem, her şey hak ile kâim, mir’ât-ı Muhammed’den Allah görünür dâim..” Yüce Allah, Efendimiz (sav)’i bu âlemdeki eserlerinin bir aynası kılmıştır. Süleyman Çelebi Hazretleri mevlidinde: “Zâtıma mir’ât edindim zâtını, Bile yazdım adım ile adını..” demiştir. Efendimizin bu yönünü görebilenler, O’nun hatırlanması ile Allah Teâlâ’nın hatırlandığını anlarlar. Ama O’na Abdullah’ın yetimi gözüyle bakanlar bunu göremezler ve görememişlerdir. Bir başka nükte sahibi şöyle der: “Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl..” Bu nüktenin izahında denildi ki: Nur-u Muhammed olmadan, asla ne hayatlara, ne de rüyalara gül yağar.  Muhabbet ve Hz. Muhammed birbirinden ayrı düşünülemez. Nur-u Muhammed’e muhabbet olmadan da asla muhabbet olamaz! 

Muhterem Müslümanlar!

Avrupa’da yaşayan ümmetleri olarak bizler “Kutlu Doğum” mevsimi münasebeti ile bütün camilerimizde eşsiz liderimiz ve ebedi önderimizin hayatından kesitler sunarak, na’t-ı şerifler, mevlidler okuyarak, salâvatlar eşliğinde derin bir coşku ile aziz ruhunu şad etmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin Hz. Muhammed (sav)’i sevebilmeleri, O’nu hayatlarında rol-model seçebilmeleri, O’nun emsalsiz mesajları ile gönül dünyalarını süsleyebilmeleri için cemiyetlerimizde etkinlikler düzenleyerek çocuklardan şiirler, mektuplar okuyarak mersiyeler sunmalarını ve böylece yeni neslin peygamber sevgisi ile bütünleşmesini sağlamaya çalışalım. Birbirimizi tebrik edelim. O’nun namına ikramlarda bulunalım. Unutmayalım ki, O’nun doğumunda Ebû Leheb dahî develer kestirmiş ve etlerini fakirlere dağıtmıştı. Yüce Allah, Efendimiz’e salât ve selâm eylesin. Ahlâkı ile ahlâklanmayı, sünneti ile de bütünleşmeyi cümlemize ikrâm eylesin. Âmin.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com