CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kendimiz için istediğimizi başkası için de istemek

29 Temmuz 2005

Aziz ve muhterem müslümanlar !

Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

Sizden biriniz kendisi için arzuladığı şeyi din kardeşi için de istemedikçe (tam) iman etmiş olamaz.”(Buhari, İman, 17)

Okuduğum bu hadis-i şerif, bir müslümanın bencil, cimri olamayacağını ortaya koyuyor. Çünkü bencillik cemaat olmayı engelleyen bir hastalıktır. Sadece kendini düşünen insan, başkaları ile paylaşmayı bilmediği için küçük kalmaya ve yalnızlığa mahkumdur. Yarattıklarını en iyi bilen Rabbimizin yüce ve yüceltici dini İslam, insanları işte bu cüce duygulardan kurtarıp, yüceltmek ve yükseltmek için; “Kendi nefsi için istenilen şey”in diğer insanlar için de istenmesi prensibini getirmiştir.

Değerli kardeşlerim!

Bencillerin dünyasında başkasına yer yoktur. Bu huy imanla bağdaşmaz, mü’mine yakışmaz. Mü’min, imanının gereği olarak başkalarını da düşünür, başkalarının da iyiliğini ister. Bir gün Resulullah’ın arkadaşlarından biri olan Muaz Efendimize:

İmanın en yüksek derecesi nedir?” diye sordu ve Peygamberimiz ona;

Allah için sevmen Allah için buğzetmen ve dilini Allah’ın zikri ile meşgul etmendir” buyurdu.

Hz. Muaz (r.a.) (yine) sordu:

“Ey Allah’ın resulü: Bu (tavsiye ettiğiniz şeylerin yanında) ne yapmamı istersiniz?” Resulullah (as) cevaben buyurdu:

” Kendin için hoş gördüğün, şeyi bütün insanlar için de sev; nefsine yapılmasını hoş görmediğin şeyleri diğer insanlar için de hoş görme!”

Aziz mü’minler!

Sevgili Peygamberimiz, Ebu Hureyre’nin (ra) elinden tuttu ve ona şu beş hususı öğretti:

1- Haramları işlemekten kaçının, insanların en çok ibadet edenlerden olursun.

2- Allah’ın sana verdiği nimetlere razı ol, en zengin insanlardan olursun.

3- Kendi nefsin için sevdiğin şeyi, insanlar için de sev, tam müslüman olursun.

4- Komşuna iyilik yapıp ikramda bulun, gerçek mü’min olursun.

5- Çok gülüp eğlenme. Zira çok gülmek kalbi (maneviyatı) öldürür. (Tac, 5 / 166-177)

Kıymetli müslümanlar !

İnsanı değerlendiren, diri hale getiren şey inancıdır. Bir de bu insan inancı gereği yaşar, topluma yararlı hale gelirse, işte o zaman o, bir ferd olarak değil, bir cemaat olarak, ümmet olarak değerlenir. Cimrilik kıt fikirlilik ve kişinin sadece kendini düşünmesi, kişiyi cüceleştirir. Başkasını da düşünmek ve cömertlik ise insanı yüceltir.

Hutbemizi Sevgili Peygamberimizin konumuzla alakalı hadisleri ile bitiriyorum:

“İki haslet vardır ki, mü’minde bulunmaz: Cimrilik ve çirkin ahlak” (İbn Mace)

“İki haslet vardır ki, Allah onları sever: Onlardan biri cömertlik, diğeri ise maddi ve manevi fedakarlıktır. İki haslet vardır ki, Allah onlardan nefret eder: Bunlardan birincisi kötü ahlaktır, diğeri ise cimriliktir. Allah bir kulunun hayrını dilerse, onu insanlığa iyilik eden bir kul yapar.” (Münavi 3/444)

“Gücünün yettiği kadar sadaka ver. Cimrilik etme ki, Allah da senden ihsanını ve lutfunu kesmesin.” (Buhari, Zekat, 22)

IGMG İRŞAD BAŞKANLIÄžI

[supsystic-social-sharing id="1"]