CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kurban ve önemi

30 Aralık 2005

Muhterem kardeşlerim,

Bu gün size kısaca, yaklaşan Kurban Bayramında eda etmekle mükellef olduğumuz bir mali ibadetten; Kurban İbadetinden bahsetmek istiyoruz.

Kurban, Allahu Teala Hz.lerine yaklaşmak için, ibadet niyetiyle, koyun, keçi,sığır, manda ve deve cinsinden kesilen bir hayvan demektir. Kurban kesmek vaciptir.

Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz Kurbanla alakalı olarak şu emir ve uyarılarda bulunmuştur: “Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes“ (Kevser: 2), “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.“ (En’am : 162)Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!” (Hac: 36-37).

Muhterem kardeşlerim,

Kurban vecibesi, Hak yolunda fedakarlığın bir nişanı ve Allah u Teala Hz.lerinin verdiği nimetlerin bir şükrüdür. Bunun neticesi ise, sevaba nail olmak ve bir takım bela ve musibetlerden emin olmaktır. Kurban, mali bir ibadet olduğu için Allah’ın verdiği nimetlere teşekkür manası taşır. Bundan dolayıdır ki, Efendimiz (as), kurban kesme konusunda zaman zaman sert ifadelerle hem bizi uyarmış hem de kurban kesmeye teşvik etmiştir: “Kim kurban kesecek kadar mali imkana sahip olur da kurban kesmezse, namazgahımıza yaklaşmasın“(İbn Mace), “Kurban kesiniz. Çünkü o, babanız İbrahim (as)’ın sünnetidir.” (Tirmizi)

Aziz kardeşlerim,

Demek ki, kurban kesmek, bir ibadettir; Allah’a yakınlıktır ve hali vakti yerinde her müslümanın bir kulluk görevidir. Yılda bir defa bunu yerine getirmek gerekir. Mal ile yapılan bir ibadet olduğu için de sevabı kurban kesene olduğu gibi, dünyevi menfaat ve maslahatı ise, ihtiyaç sahibi insanlara dır. Dünyada hergün yüzbinlerce hayvan, insanların ihtiyacı için kesiliyor. Ancak bundan yalnız hali vakti yerinde olup satın alabilenler istifade ediyorlar. Kurban bayramında ise, Allah rızası için, bir kısım hayvan kesiliyor, bunların etlerinden, derilerinden bir çok muhtaç insanlar da istifade ediyor, ekonomik bir mesele, dini ve ahlaki bir boyut kazanıyor, şahsi menfaatların yerine aamme menfaatı geçiyor. Bundan dolayıdır ki, kurban kesilmesi, İslam’a özel, son derece insani ve sosyal bir fedakarlık örneğidir.

Kurban ibadetinin, özellikle sosyal boyutunun, daha da etkili olması için, özellikle Avrupa’da yaşıyan müslümanlar -ki, hergün yemeklerinin en az bir tanesini et ve et mamulü çeşitlerinden oluşan menülerden oluşturuyor- teşkilatlanarak yılda bir defa olsun et yiyemiyen insanlara ulaştırma gayretine düşmüşlerdir. Bu teşkilatların içerisinde, dünya çapında organizesini kurarak, müslümanların kurbanlarını yine dünyanın dörtbir yanına ulaştırma işini, kendisine görev bilen yegane teşkilat, bizim teşkilatımızdır.

Elhamdulillah teşkilatımız, her sene, onbinlerce kardeşimizin kurbanlarını vekaleten alıyor; altmış küsur devletteki ihtiyaç sahiplerini tesbit ediyor ve bu görevi bihakkın yerine getiriyor. Bir kurban bedeliyle en az otuz aileye, her otuz ailede ortalama yüz elli kişiye, ortalama kırk bin kurbanla, bir buçuk milyon aileye, burdan da en az altı milyon insana ulaşarak ve her yıl tekrarlanan bu güzel uygulama ile dünyanın dörtbir yanında milyonların kardeşliği tesbit ve teyid ediliyor. Görmese de, tanımasa da bir kurban bedeli olan 100 euro ile Avrupa’nın bilmem hangi hücra köşesinde oturan bir müslümanla, Türkiye’den, kara elmas Afrika’dan, Asya’dan, Filistin’den, Çeçenistan’dan, Somali’den, Habeşistan’dan vs. En az otuz aile ve yüzelli kişi manevi bağlarla birbirlerine bağlanıyor, bozulmuş olan dünyanın abus çehresinde, katı maddeci zihniyetin beyninde yeniden “iyilik ve takvada yardımlaşanların“ (Maide: 2) manevi tokadı şimşekler çaktırıyor.. Afrika’nın ortasında bir siyahi mazlum, mağdur ve muhtaç, Avrupa’da lüks içinde yaşasa da, zengin din kardeşinin kendisini unutmadığı sonucuna vararak, umutları yeşeriyor ve yılda bir defa, bir kilo etle de olsa kendisini düşünen kardeşine, göz yaşı dualarıyla mesajlar gönderiyor.

Öylese sevgili kardeşim,

Neden Avrupa’da kestiğin bir kurban bedeli ile en az üç kurban kesebilme imkanını sana sağlayan teşkilatın kurban organizesine katılarak çok daha fazla muhtaç kardeşine ulaşma yolunu tercih ederek, Kurban kesmenin hikmetine uygun hareket etmiyorsun? Neden, şahsını, aileni ve çoluk-çocuğunu muhtaç insanların hayır dualarından mahrum bırakıyorsun? Neden, dünya İslam ve insanlık kardeşliğine bir tuğla da sen koymuyorsun? Bilmez misin ki, Efendimiz (as), “İnsanların en hayırlısı, insanlara en fadalı olandır“; “Komşusu aç olarak gecelediği halde kendisi tok olarak sabahlayan kişi bizden değildir“ buyurmaktadır?

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com