CUMA HUTBESİ

Hutbe – Müslüman huzur ve güvenin teminatıdır!

20 Mayıs 2005

Aziz ve muhterem müslümanlar!

İslam, fert ve toplumlara huzur, barış ve esenlik sunan bir dinidir. Dinimizin bütün emir ve yasakları, terbiye edici özellikler taşımaktadır. Bundan dolayı biz müslümanlar her halimizle güvenilir insanlar olmak mecburiyetindeyiz. Bu cihetle, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Hz. Muhammed, bizim için mükemmel bir örnektir. Çünkü insanlığa yol gösterici olarak gönderilen bütün peygamberler gibi, Hz. Muhammed (sas)’in en belirgin vasfı “emin/güvenilir” olmasıdır. Nitekim, henüz peygamberlik görevi gelmeden, Mekke ahalisi Peygamberimize “Muhammed’il Emin/ Güvenilir Muhammed” ismini takmışlardı. O, yalan söylemeyen, haksızlık yapmayan, herkesin güvenini kazanan bir insan olması itibariyle örnek bir şahsiyetti. Çünkü o, birbirlerini adeta yiyen, her türlü insani özellikleri kaybeden bir toplumu, Kur’an kriterleri ile medenileştirmek, güven ve huzur ortamını sağlamak için Rabbimiz tarafından görevlendirilmişti.

İnsana çok büyük değer veren Kur’an-ı Kerim, insanın, üstün ahlak prensipleriyle yetişmesine önem verir. Kur’an, insanın kendisine ve çevresine güven veren bir fert olmasını ve huzursuzlukların kaynağı olan ahlaksızlıklardan uzaklaşmasını ister. Kur’an, insanın çürümesini istemez. Kur’an, her insanın dininin, canının, neslinin, malının ve aklının, mutlak koruma altında olduğunu ilan eder ve bu haklara tecavüzü kesin bir şekilde yasaklar.

Aziz müslümanlar!

Bu hakların ihlali toplumları fesada sürükler, güven ve huzur ortadan kalkar, anarşi ve kargaşa topluma hakim olur. Bundan dolayı hiç bir müslüman, bu saydığımız beş temel hakka tecavüze yeltenemez, dolayısıyla güven ve huzur ortamını bozamaz. Bu itibarla müslüman huzur ve güvenin teminatıdır.

Aziz kardeşlerim!

Bizler Avrupa’da yaşayan müslümanlar olarak, içinde yaşadığımız toplumda huzur ve güven unsuru olmanın samimi bilincinde iken, biz müslümanların haklarına yeterince saygı gösterilmediğine tanık olmaktayız. Üzülerek ifade edelim ki, bilhassa, 11 Eylül terör saldırılarından sonra, Avrupa’nın batısında yaşayan müslümanlara baskılar çoğalmaktadır. Ne yazık ki, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yükselmektedir. İnancı gereği başlarını örten kadınlarımıza tahammülsüzlük artmaktadır. Dinimiz siyasi istismar konusu yapılmakta ve seçim malzemesi olarak kullanılmaktadır. Camilere saldırılar yapılmakta; müslümanların ibadethanelerine ayakkabılarla gelişi güzel girilmektedir. Bütün bunlar yanlış tutumlardır. Bu yanlış tutumlar, tedirgin edici olması ve huzur ve güven ortamına zarar vermesi açısından son derece kaygı vericidir. Bu kayg ıların giderilmesini, inançlarımıza ve ibadethanelerimize saygı gösterilmesini bekliyoruz.

Değerli kardeşlerim!

Artık çok dinli ve çok kültürlü bir Avrupa’da yaşamaktayız. Farklılıklar Avrupa’nın zenginliği olmalıdır. Geçmişin soğuk ve sıcak savaşlarına yeniden dönülmemesi için büyük ve özverili çaba sarfedilmelidir. Hiç kimse geçmişte yaşanmış, çoğu ekonomik ve siyasal çıkar kavgalarından dolayı meydana gelen trajedelerin yaşanmasına yeniden zemin hazırlamamalıdır.

Aziz müslümanlar!

Hepimizin ortak bir yönü vardır, hepimiz Allah’ın kulları ve Adem’in çocuklarıyız. En önemlisi, Adem (as)’le başlayan, Nuh (as), İbrahim(as), Musa (as) ve İsa (as) ile devam edip bizim peygamberimize kadar gelen ilahi mesajın karakteri aynıdır. Bu ilahi mesajın karakterinde, Yaratıcıyı ta’zim, bütün varlıklara şefkat, güven ve yüksek ahlak vardır. Bizler müslümanız, bu toplumda müslüman kalarak, Allah’a gerçek teslimiyet göstermek suretiyle inşallah insanlığın güven ve huzuruna katkıda bulunacağız.

Hutbemi Şura Suresinin 13. ayetinin manasını sizlere hatırlatarak bitiriyorum. Rabbimiz (cc) buyuruyor ki:

“(ey Muhammed ! Rabbin), Dine sağlam bir şekilde sarılın ve onda ayrılığa düşmeyin diye, dinolarak Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya, ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi sizin için hayat nizamı yaptı. Fakat onları çağırdığın bu itikad/inanç bütünlüğü Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yönelenleri doğru yola ulaştırır.”

İRŞAD BAŞKANLIÄžI

[supsystic-social-sharing id="1"]