CUMA HUTBESİ

Hutbe – Müslüman’ın Miracı: Namaz

01 Ağustos 2008

Muhterem Kardeşlerim,

Miraç mucizesinde biz Müslümanlara Rabbimizin hediyesi olan ve günde beş defa Allah’ın huzuruna Müslüman’ı yükselten “Namaz İbadeti”, Müslüman’ın dinini ayakta tutan temel direktir. Kur’an-ı Kerim’de doksandan fazla ayette namazdan bahsedilir. Bu gün bizim kıldığımız manada beş vakit namaz, ilk defa Ümmet-i Muhammed’e farz kılınmıştır. Gerçi önce gelip geçen ümmetler de genel anlamda namaz kılarlardı. Ama bizim kıldığımız şekilde değildi. Yukarda ifade edildiği gibi, namaz, hicretten bir buçuk yıl kadar önce İsra ve Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Hadis-i Şeriflerde bildirildiğine göre önce elli vakit olarak farz kılınmış; sonra azaltılarak beş vakte düşürülmüştür. Ancak Peygamber Efendimize hitaben “Ey Muhammed, şüphesiz bizim nezdimizdeki söz bir değişikliğe uğramaz. Senin için bu beş vakit namaz, elli vakit namazın karşılığıdır.” buyurulmuştur. (Buhari, Salat, 76, Müslim, İman, 263)

Değerli Kardeşlerim,

Rabbimizin biz Müslümanlara farz kıldığı en büyük ve en vazgeçilmez ibadet olan namazı gereği gibi kılan Müslümanlar manevi olarak günde beş defa Allah ile özel görüşme yapmış olurlar. Namaz bu yönü itibariyle çok büyük ve ehemmiyetli bir ibadettir. Bu ibadeti hakkıyla ve noksansız bir şekilde yerine getirebilmek için ilk şart, namazın önemini çok iyi kavramaktır. Çünkü her şey önemine göre vazgeçilmezdir. Eğer namazın önemi kavranırsa, vazgeçilmez olduğu da kabul edilir ve terkedilmesi imkansız olur. Nitekim İslam büyükleri, ölüm döşeğinde bile namazlarını kılmaktan vazgeçmemiştir. Ne var ki zamanımız Müslümanları, namazın ehemmiyetini kavramakta eksik oldukları içindir ki, hiçbir gerçek mazereti olmadığı halde namazlarını kılmamakta ve terketmektedirler. Aslında yemek yemekten, su içmekten ve hava almaktan nasıl vazgeçmek mümkün değilse, Müslümanın namazdan uzak kalması da öylece mümkün değildir. Çünkü hayatımızın madde tarafını yeme içme gibi zati ihtiyaçlarla karşılarken, manevi ihtiyacımızı da  ancak, başta namaz olmak üzere, tüm ibadetlerimizi gereği gibi yerine getirerek karşılayabiliriz.

Aziz Kardeşlerim,

Müminin miracı olan namaz ibadetini, hayatın vazgeçilmesi mümkün olmayacak bir parçası haline gelmesini sağlayacak itici güç, sağlam ve güçlü bir imana kavuşmaktır. Yapma veya yapmama anlamında verilen direktifler, gelen makamlara göre kıymet ifade ederler. Emir veren makama olan inanç, saygı, güven ve bağlılığın derecesi verilen emrin yerine getirilmesinde etkili olur. Bir Müslüman, Müslüman olduğunu ikrar etmekle beraber, namazını kılmakta ihmallikler gösteriyorsa, problemi bellidir: Allah’a olan inancı, olması gereken güce ulaşmamıştır. Aynen hastalanmış bir ağaç gibi. Yaprakları solmaya yüztutmuş, meyvelerini olgunlaştırmakta zorlanan ve kökünden hasta olan bir ağacın tedavisini sadece dallarını ilaçlamakla yapamayız. İslam ağacının kökü iman, dal, yaprak ve meyveleri ise ibadetlerdir. İşte ibadetlerdeki eksiklikler iman kökündeki zayıflıktan kaynaklanmaktadır. Onun için de sarsılmaz bir imana sahip olmak mecburiyetindeyiz.

Muhterem Kardeşlerim,

Namazı kılmak, insanı nasıl yüce makamlara ulaştrırsa kılmamak ta azaba ve cazaya sebep olur. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de namazı tereketmenin vebali ile alakalı olarak buyurur: “Onlar suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik…” [74:40][74:41][74:42][74:43] “Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır.” [19:59][19:60] Peygamber Efendimiz (as) da şöylece bizi uyarmıştır: “Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulunün zimmeti kalkar.” (Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461) Bundan dolayıdır ki, en büyük zikir olan namazı, hiç bir zaman terk ve te’hire bırakmamalıyız. Şu ayet-i kerimeyi de unutmamalıyız: “Gerçekten Ben, Ben Allah’ım. Ben’den başka ilâh yoktur; şu halde bana itaat et ve Beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl.” [20:14]

IGMG İrşad Bakanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]