CUMA HUTBESİ

Hutbe – Maneviyatsızlık huzursuzluk kanyağıdır

15 Aralık 2006

Aziz ve muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam, biz Müslümanlardan, ahlâkı güzel, insani değerleri yaşayan ve yaşatan, insanların keder ve sevinçlerini paylaşan, yardımlaşma ve dayanışma duyguları ile dolu olmamızı istemektedir. Ancak ne yazık ki, çağımızda aşırı dünyevileşmenin bir sonucu olarak ferdiyetçiliğin yol açtığı sorunlar, maneviyatsızlığa, insanlar arasında samimiyetsizliğe yol açmakta ve bu durumun tabii bir sonucu olarak bencillik, şehvet, hırs ve tamah toplumu yozlaştırmaktadır. Yardımlaşma ve dayanışma duyguları körelmekte; ana-baba-evlat arasında kırgınlıklar-dargınlıklar olmakta, aynı toplumun fertleri arasında düşmanlıklar ve kavgalar artmakta, aileler parçalanmakta, çocuk istismarı dâhil cinsel suçlar ve daha burada sıralayamayacağımız nitelikte sapıklıklar yakıcı ızdıraplarıyla toplumun geleceğini tehdit etmektedir.

Bütün bu olumsuzlukların temelinde manevi açlık yatmaktadır. Şu bir gerçek ki, maneviyatsızlık her türlü kötülüğün ürediği bir zemindir. Evde her türlü ihtiyacı karşılanan evlat anne-babaya isyan etmekte; okulda kendisine iyiyi, doğruyu, faydalı bilgiyi öğreten öğretmen, öğrencisi tarafından hakarete, hatta yaralanmaya maruz kalmakta; hizmeti aldığı halde vatandaş, kamu malını kolayca tahrip edebilmektedir.

Bütün bunlar, maddeci bir anlayışla yetiştiği için doymak bilmeyen, nefsinin kölesi ve hırsının esiri olan insanların yapacağı işlerdir. Bu tipler Allah’a kulluğu unutmuş; şeytanın aldatmasıyla nefislerini ilah edinmiş kimselerdir.

Değerli mü’minler !

Bu tehlikeden korunmak için ilahi mesaja kulak verilmelidir. Çünkü başta Kur’an olmak üzere tüm kutsal metinler, değer yargıları alabora olmuş bir toplumun her alanında kokuşma yaşamasının kaçınılmaz olduğunu ihtar ederler. Kur’an’da Allah Teala şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği (yüz kızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir.”(Nur Suresi:21)

Aziz Müslümanlar!

Hepimizi tehdit eden felaketlerden korunmak için Rahman ve Rahim olan Allah’ın ihtarlarına uyalım. Hepimiz, kendimizin ve çocuklarımızın dini eğitimine önem verelim. Çünkü Yüce Yaratıcımız, insanı yaratılanların en şereflisi olarak yaratmış ve insana değer vermiştir. Herşeyi insan için yaratmıştır.

Şöyle buyurmaktadır Rabbimiz:

“Andolsun ki biz âdemoğullarını aziz ve saygıdeğer kıldık. Karada ve denizde onları taşıyacak araçlar (imal etme yeteneğini) verdik. Onları yararlı, temiz ve iyi nimetlerle rızıklandırdık. Ve onları yaratıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsrâ, 70)

O halde aziz kardeşlerim!

Her nimetin muhasebesinin sorulacağı gün gelmeden ahiretimizi düşünelim; yanlış iş yapmayalım. Çünkü hepimiz Ahiret yolcusuyuz. Ahirette bize fayda sağlayacak olan azığımız, şirksiz bir iman ve iyi işler yaparak yaşanmış bir hayattır. Ne mutlu doğru bir istikamet üzere hayatını maneviyat dolu yaşayanlara. Yüce Allah hepimizi ilahi mesajın programına göre hayat sürenlerden eylesin!

Önemli bir hatırlatma!

Değerli mü’minler!

Teşkilatımızın yıllardan beri başarı ile yaptığı Kurban Kampanyamız devam etmektedir. Kurban vekâletlerini henüz vermemiş olan kardeşlerimizin IGMG şubelerinde görevli Kurban görevlilerine teslimi için acele etmelerini teşvik ediyor, Kurbanlarınızdan mazlum ve mağdurları istifade ettirmenizi tavsiye ediyoruz.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com