CUMA HUTBESİ

Hutbe – İlahi kitap Kur’an

25 Mart 2005

Muhterem kardeşlerim!

Bu haftaki hutbemizi, önümüzdeki Pazar günü (27.03.2005) Hagen’de icra edilecek olan Kur’an- Kerim Okuma Yarışmasını vesile kılarak Mübarek Kitabımız Kur’an-ı Kerim hakkında irad edeceğiz.

Aziz Müslümanlar!

Sevgili Peygamberimiz Veda Hutbesinde “Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki; siz ona sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O Allah’ın kitabı Kur’an’dır” (Müslim, Hac, 19) buyurmaktadır. Bundan dolayı, hepimizin, Kur’an’ı anlamaya ve yaşamaya, Kur’an’la, İslam’la yenilenmeye çok büyük ihtiyacımız vardır. Bedenimizin beslenmesi için, nasıl hava, su ve gıdaya ihtiyaç duyuyorsak; dünya ve ahiret mutluluğumuz için de Kur’an’ı anlamaya ve yaşamaya, ihtiyacımız var.. Aziz Peygamberimiz bu gerçeği iyi kavramamız için biz ümmetini teşvik ediyor ve Kur’an öğrenen ve öğretenleri büyük bir takdirle anıyor; “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” buyuruyor.

Değerli Müslümanlar!

Kur’an, hidayet rehberidir; doğru yolu gösteren bir kitaptır. Rabbimiz buyuruyor: “Şüphesiz ki bu Kur’an, en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan mü’minlere, kendileri için bir mükafat olduğunu müjdeler.” (İsra, 9)

Kur’an bize, hak ile batılı, iyi ve güzeli, çirkini ve kötüyü, asil olanı ve asil olmayanı en doğru bir şekilde öğretmektedir.

Kur’an, Allah’ın ifadesi ile “Her şeyi açıklayan” (Yusuf:111), “Yeterli bir kitaptır” (Ankebut:52);

Kur’an; öğüt veren, nasihat eden, iyilikleri hatırlatan kötülüklerden sakındıran bir kitaptır.

Kur’an; akla uygun, gerçekleri en doğru şekilde tanıtan bir kitaptır.

Kur’an, insanlığı barışa ve huzura davet eder; müslümanın barış insanı olmasını ister. Maide suresinin 16. ayetinde şöyle buyurulur. “Allah, rızasını arayanı, onunla barış (kurtuluş) yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru yola iletir.” Ahzab suresi 43. ayetinde ise şöyle buyrulmaktadır: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için rahmetini gönderen O’dur.”

Muhterem kardeşlerim !

Bugün, çağımız insanlığı ruhi bunalımlarına çareler aramaktadır. Fert, aile ve cemiyet hayatı ızdıraplar içindedir. Gelir düzeyi yüksek toplumlar, maneviyatsızlıktan dolayı tatminsizlikler yaşamaktadır; fakir toplumlar da yoksulluktan dolayı ahlaken çökmüşler ve krizler içine düşmüşlerdir. İşte Kur’an, bu dengesizliklerden kurtuluşun reçetesini vermekte ve hangi şart altında olunursa olsun, evvel emirde insanların haklarını korumayı, adaletli davranmayı emretmektedir. “Ey iman edenler! Allah için hakkı tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya yöneltmesin.. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha yakışan (bir davranış)tır. Allah’a isyandan sakının Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.” (Maide/8)

Değerli kardeşlerim!

Kur’an, mazluma, mağdura, ihtiyaç sahibine, ezilmiş herkese iyilik etmeyi, kim olursa olsun, doğru ve dürüst davranmayı, haksızlığa itiraz etmeyi, kısacası, asil yaşamayı emreden bir kitaptır. Hasılı “İslam, iyi ve asil olmanın bir ifadesidir.” (Ali İzzet Begoviç) Bunun için bizim hedefimiz, Kur’an’ı, sadece güzel okumak ve okutmak değildir. Asıl hedefimiz, güzel okumanın yanında, Kur’an’ı anlamak ve Kur’an’ın önerdiği yüksek ahlak ve edebi yaşamaktır.

Ne mutlu yüksek Kur’an ahlak ve edebi ile hayatını anlamlandıranlara; ne mutlu O’nu anlayarak dünya hayatını güzelleştirenlere..

İşte; Biz Kur’an’ı anlama ve onun önerdiği yüksek ahlak ve edebi yaşama çabası içinde olan bir kuruluşuz.. Bölgelerimizde binlerce kişinin katılımları ile “Maide-i Kur’an” adıyla Kur’an-ı Kerim Ziyafeti programları tertiplemekteyiz.

Milli Görüş olarak, yıllardan beri cemiyetlerimizde çocuk, genç, yetişkin, kadın-erkek tüm mensuplarımız ile birlikte Kur’an ahlakı ile yetişmeye ve O’nu yaşamaya gayret ediyoruz. Bunun bir örneği olarak cemiyetlerimizde yetişen yavrularımız arasında yıllardan beri tertip ettiğimiz Avrupa Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması Finalinin 17. cisini önümüzdeki Pazar günü Hagen’de gerçekleştireceğiz.

Hepinizi ailelerinizle birlikte bu güzel Kur’an ziyafetine davet ediyor, Kur’anın Mü’minler için bir hidayet ve Rahmet, kalplerimizde olanlara ise bir Şifa olmasını cenabı Allah’tan niyaz ederim.

IGMG İRŞAD BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com