CUMA HUTBESİ

Hutbe: İman kardeşliği, kardeşlik ise dayanışmayı gerektirir

10 Mayıs 2013

Muhterem Müslümanlar,

Allah’ın resulü (s.a.v.), birbirlerini seven yepyeni bir topluluk oluşturmak için her türlü tedbiri almış, bize bunun en güzel örneklerini sunmuştur. Efendimizin Mekke-i mükerremenin baskı ve zulüm ortamından kurtulup Medine-i münevvere’ye intikal ettikten sonra yapmış olduğu en önemli çalışmalardan bir tanesi, işte bu kaynaşmış ve birbiriyle kenetleşmiş cemaati oluşturmak için, Mekkeli Müslümanlarla Medineli Müslümanları birbirleriyle kardeş kılma çabası olmuştur. Bu uygulama, “Müminler ancak kardeştir.” (Hucurât suresi, 49:10) ayetinde teorisini bulan emrin pratiğe dökülmesidir.

İmanda kardeşliği yakalayan Müslümanların, kendilerinden beklenen din ve dünya işlerini gereği gibi yapabilmeleri için, birbirlerine destek olmaları ve bir dayanışma sergilemeleri de gerekmektedir. İnanç birliğine ulaşmış, tevhidi özümsemiş böyle insanlar aynı zamanda Allah’ın sevgisine de mazhar olurlar. "Şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak gayret edenleri  sever." (Saf suresi, 61:4) ayetinde buna işaret buyurulmuştur. Yüce Rabbimiz, kardeşliğin ve kardeşlerin dayanışmasının nasıl olması gerektiğini ve bunun gerçekleşmemesi hâlinde ne hazin neticelerle karşılaşılacağını şu iki ayet-i kerimede gayet açık bir şekilde izah buyurmuştur: “Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzenizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.” (Âl-i İmrân, 3:103) 

Muhterem Müslümanlar,

Birbirini seven, birbirine destek olan ve hayırda yarışan öncü bir topluluğun, her insan kesimine mutlaka hayrı dokunur. Bundan dolayıdır ki, Müslümanlar olarak kardeşliği bozacak her türlü söz ve davranıştan uzak durmalı; şeytan ve nefsin tuzağına düşmemeliyiz. Bunların gerçekleşebilmesi için zaman zaman bir araya gelmek, kardeşlikleri tazelemek, yeni faaliyet alanlarına bu heyecanla koşmak gerekmektedir. Bu yenilenme için ise, aynı hedef ve gayeye inanan insanların bir araya gelmesi ve yeni atılımlar için, tabiri cazise şarj olmaları gerekir. İşte böyle heyecanla dolup etrafına sinerji saçan Müslümanların bir araya gelmesine vesile olan fırsatlardan biri de teşkilatımızın Kardeşlik ve Dayanışma Günü’dür. 19 Mayıs 2013 Pazar günü, Belçika’nın Hasselt şehrinde gerçekleştireceğimiz büyük buluşmamızda en güzel dayanışma ve yardımlaşma örneğini sergilemeli ve aramızda sevgi, saygı, dua ve selamın yaygın hâle gelmesine imkân hazırlamalıyız. Bunun için de bu günümüze katılmaya gayret edelim ve dostlara övünç ve sevinç kaynağı olacak bu buluşmamıza bütün ailemizle hazır olalım.

Bu dilek ve temennilerle gelecek hafta, perşembeyi cumaya bağlayan gecede bulunan ve Üç Aylar’ın başlangıcı olan Regaip gecenizi de kutlar, camilerimizde birlikte yapacağımız kardeşane dualarımızın kabul olmasını yüce Rabbimizden niyaz ederiz.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com