BASIN AÇIKLAMASI

Hutbe: “Çevrecilik – Camiler sorumluluk üstleniyor”

27 Eylül 2013

Muhterem Müslümanlar,
Önümüzdeki 3 Ekim günü, artık geleneksel hâle gelmiş olan Açık Cami Günü programları tertip edilecektir. Açık Cami Günü’nün hedeflerinden biri, dinimiz ve camilerimiz hakkında insanları bilgilendirmektir. Camilerimizi ziyaret eden insanlara kendimizi en güzel şekilde ifade edip bizleri anlamalarına yardımcı olmak niyetindeyiz.

Bu niyetimizi bu sene çevrecilik konusu bağlamında gerçekleştirmeye karar verdik ve bu yılki Açık Cami Günü’nün sloganını “Çevrecilik- Camiler sorumluluk üstleniyor” şeklinde belirledik. Küresel ısınma, hava kirliliği, açlık sorunu, uygunsuz şartlarda yapılan hayvancılık, su kıtlığı ve benzeri sorunlar biz insanların hayat tarzından kaynaklanmaktadır. Çevre ile bilinçli bir ilişki içerisinde olmak, yeryüzünün asırlar sonra da “yaşanabilir” kalması adına hayati önem taşımaktadır. Bireyler olarak yalnızca yaşamakta olduğumuz topluma karşı değil, aynı zamanda bizden sonra gelecek olanlara karşı da sorumlu olduğumuzu unutmamamız gerekir.

Değerli Kardeşlerim,
Bizim inancımıza göre, yaratılan her şey Allah’ın delillerinden, yani Âyetullah’tandır. Aynen Kur’an ayetleri gibi onlar da bize Rabbimizi anlatırlar. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’inde bize şöyle seslenir: “Bakınız göklerde ve yerde neler var!” (Yûnus suresi, 10:101) Bir başka âyet-i kerîmede de şöyle buyurulmaktadır:“Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.” (Kâf suresi, 50:6) Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), insanın her türlü gereksiz müdahalesinin yeryüzünün dengesine etki ettiğini belirtir. Bu sebeple Efendimiz (s.a.v.) bize her hâlükarda bitkileri korumayı tavsiye eder. Bir hadiste şöyle buyurulur: “Yaşayan hiçbir bitkiye zarar vermeyin, zira siz Allah’ın temsilcilerisiniz.” (Mişkatül Mesâbih, II, 387)

Tabiata karşı sormluluğumuz, günlük yaşantımızın çevre bilincine uygun olması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorumluluklar, abdest alırken suyun israf edilmemesinden yenilenebilir enerjiyi destekleyen ve çevrenin korunması adına faaliyetler yürüten “çevre dostu” camilere kadar birçok alanda kendini gösterir. Zira camilerimiz ibadet edilen mekanlar olmalarının yanında, aynı zamanda insanların bir araya geldikleri, bilgi edindikleri, kendi bilgilerini paylaştıkları eğitim ve buluşma yerleridir.

Değerli Müslümanlar,
Her birey, ister kendi evinde ister camide olsun, birçok şeyi değiştirme gücüne sahiptir. Değişim, gerekmediğinde musluğu kapatarak suyun boşa akmasını önlemek, ısınmak için daha fazla enerji harcamamak için kapıları kapalı tutmak gibi basit önlemler almakla başlar. En azından bunlara dikkat ederek, gelecek nesiller için asgari sorumluluğumuzu yerine getirmiş olabiliriz. Müslümanlar olarak bizlere yakışan da israfın her türlüsünden kaçınan, çevresine karşı duyarlı, örnek bireyler olmaktır. Yüce Allah’tan bizleri bu bilinçten ayırmamasını niyaz ederiz.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com