CUMA HUTBESİ

Hutbe: İslam’da helal kazanç ve çalışmanın önemi

09 Mayıs 2014

Aziz Müslümanlar!

Helal kazanç, helal rızık, helal yaşam İslam’ın şiarlarıdır. Helal kazanç, alın teri ister, beceri ister, ehliyet ister, kanaatkârlık ister.

Allah’a kul olabilmek, ibadetleri hakkıyla yerine getirmek ve mutlu bir hayat yaşayabilmek için, kazancın mutlaka helal olması gerekir. Nasıl ki, hakiki bal kıymetli ve şifalı ise, saf helal olan rızık da öyledir. Aile fertlerinin temiz yetişmesinde kazancın büyük etkisi vardır. Helal kazanç, aile fertleri açısından hamur için sağlam bir maya gibidir.

Muhterem Kardeşlerim!

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ey peygamberler! Temiz, helal rızık yiyin ve salih amel/güzel iş yapın.”[1]

Hz. Peygamber (s.a.v.) de: “Allah temizdir, ancak temiz olanı kabul eder; Allah peygamberlere neyi emretmişse müminlere de onu emretmiştir.” buyurarak bu ayeti okumuştur.[2]

Muhterem Cemaat!

Yüce Rabbimiz  şöyle buyuruyor: “Ey inananlar! Size verdiğimiz rızıkların temiz/helal olanından yiyin ve Allah’a şükredin.”[3] Başka bir ayette şöyle deniyor: “(Ey Muhammed!) De ki; çokluğu sizin hoşunuza gitse de pis olan ile temiz olan bir olmaz.”[4] Bir başka ayette ise şöyle buyurulur: “Allah habis/haram olanın bazısını bazısı üzerine koyarak hepsini biriktirir ve onun sahibini cehenneme koyar. İste bunlar ziyandadır.”[5]

Hz. Peygamber (s.a.v.) bu son okuduğumuz ayeti okuduktan sonra bir kimseden bahsetti ve şöyle buyurdu: “Öyle ki, uzun süre yolculuk yapmış, üstü başı dağınık, tozlar içinde ellerini göğe doğru kaldırıp “Ey Rabbim, ey Rabbim!” diyerek dua eder, oysa ki, yediği haramdır, giydiği haramdır, haram gıda ile beslenmiştir; bu adamın duası nasıl kabul olunsun?”[6]

İyi bir Müslüman olabilmek için az, öz ve helal yollardan gelen rızka razı olmak gerekir. Çok mal biriktirip dünya ve ahirette bunun hesabını veremeyecek durumda olmaktansa, az, fakat helal ve yetecek kadar kazanmak daha iyidir. Yüce Allah, çok mal kazanmadığı yahut çok mal biriktirmediği için hiç kimseyi sorguya çekmeyecek, fakat kişi eğer haram mal kazanmış ise ona mutlaka bunun hesabını soracaktır. Bu bakımdan şuurlu bir Müslüman helal kazanan, helal yiyen, helal giyinen ve helal yaşayan kimsedir.

Değerli Müslümanlar!

Helal kazanmanın yolu çalışmaktan geçer. Çalışmak dünya hayatında güzel işler yapmanın ve başarmanın temelidir. Çalışmadan kazanmak yahut başarmak mümkün değildir. Yüce Allah dünya hayatını imar etmek için kullarına çalışacakları zamanları bağışlamıştır. Geceyi dinlenme vakti, gündüzü de geçimi sağlama ve yaşama vakti olarak yaratmıştır.

Yanında işçi çalıştıranlar da işçinin haklarına riayet etmeli ve günün şartlarındaki ücreti vermelidir. En önemlisi de Efendimiz’in, “İşçiye hakkını, alın teri kurumadan önce verin!”[7] buyurduğu gibi işçilerin ücretlerini zamanında ödemelidir.

Değerli Kardeşlerim!

Müslümanların bütün çalışmalarının temelinde, sağlam bir niyet, güzel bir düşünce bulunmalıdır. Ticaret hayatına atılan bir kimsenin, önce Allah rızası için helal rızık elde etmeyi niyet etmesi, gerekli araştırmaları yapması, sonra da Allah’a tevekkül ederek adımlarını atması gerekir. Gelişigüzel tarzda ticarete atılmakla kişi başarı elde edemez.

Aziz Müslümanlar!

Yüce di­nimiz, dünya hayatında Müslümanların çalışmalarını ve başarmalarını istiyor. Hz. Peygamber (s.a.v.), hayat boyu hiç durmadan çalışmış ve bütün teşebbüslerinde başarılı olmuştur. Bizler de çalışalım, helal ve tertemiz kazanç elde eldim; aile fertlerimize helal rızık götürelim ve Allah’a iyi kullar olarak hayatımızı sürdürelim.


[1] Mü’minûn suresi, 23:51

[2] Müslim, Zekât, 65

[3] Bakara suresi, 2:172

[4] Mâide suresi, 5:100

[5] Enfâl suresi, 8:37

[6] Müslim, Zekât, 65

[7] İbn Mâce, 2/817

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com