CUMA HUTBESİ

Hutbe – İyilik ve Takva’da Yardımlaşmak ve Yarışmak

14 Aralık 2007

Muhterem kardeşlerim,

Rabbimiz Teala Hazretleri Kur’an-ı Kerim’inde “İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir.“ [5:2] buyuruyor ve iyilik ve takvada yardımlaşmanın İslam’ın temel kâidelerinden biri olduğunu haber veriyor. Ayette geçen ve iyilik diye tercüme ettiğimiz “birr” kelimesi, her türlü iyiliği, hayrı, hayırda kemâli ifade eder. Birr tabiri, Allah için kullanılırsa, kullarına verdiği sevap, kul için kullanılınca Allah’a itaat anlamına gelir. Birr, itikâdî veya amelî hükümlerle ilgili olabilir. İman, dinin başlangıcı, birr ise, dinin gayesidir. Bundan dolayıdır ki dinin, insanları ulaştırmak istediği hedef, “tevhid inancı ve hayır” olarak özetlenebilir.

Değerli kardeşlerim,

“Takva” ise, Allah’ın himayesine girerek, emrini tutup azabından kurtulmaktır. Takvanın, mâna ve mahiyeti oldukça geniştir. Dinimizde iki anlamda kullanılır: Geniş anlamda, ahirette zarar verecek olan her şeyden sakınıp korunmaktır. Dar anlamda ise, nefsi, cezayı hak edecek her türlü günahtan korumaktır. Takva çeşitli derecelerde insan üzerinde yansır. En üstün takva derecesi, ne şekilde olursa olsun, Allah’a itaat edip hiç isyan etmemek, daima Allah’ı zikredip O’nu hiç unutmamak ve her zaman şükredip hiç küfrân-ı nimette bulunmamaktır. Peygamberlerin takvası gibi. Bir de kebâir denilen büyük günahları ve sagâir adı verilen küçük günahları işlememek, bununla beraber mekruhlardan sakınmak, ayrıca mübah olan şeyleri, aşırılığa kaçmadan yeterince yapmak manasında bir takva derecesi var ki bu da müminlerde görülmesi gereken takvadır. Müslümanlar, temel çizgileri ile tanıtmaya çalıştığımız iyilik (birr) ve takvada birbirleriyle yardımlaşacaklar, ayetin devamında izah edildiği gibi, iyilik ve takvanın zıddı olan günah, düşmanlık ve haddi aşma konusunda asla yardımlaşmayacaklardır.

Aziz kardeşlerim,

Her türlü hayrın en kemal noktası olan Birr’i tamamlayan, Allah’ın emri ibadetler vasıtasıyla, takvaya ulaşmak üzere hazırlanmış plan çerçevesinde, bir hayat sürmek ve neticede kurtuluşa ermek, bizim en temel görevimizdir. Rabbimiz merhametiyle hem takva ehli olmamızı istemiş, hem de takvaya ulaştıracak birr yani iyilik yollarını tarif buyurmuştur. Bütün Müslümanların aynı anda kurtulması için de bazı ibadetleri topluca yapmamızı ve birbirimize yardımcı olmamızı arzulamıştır. İşte cemaatle namazın kılınması, hep birlikte Ramazan ayı orucunu tutmamız, hac, zekat, fıtra ve diğer mali ve sosyal ibadetlerin topluca eda edilmesi, hep bu hikmete dayanmaktadır. İşte bu günlerde cemaat olarak gündemimizi yakından ilgilendiren kurban ibadeti ve Kurban Kampanyamız, böyle yardımlaşarak ve birbirimize destek vererek takvaya ermemize vesile olacak, güzel amellerden birisidir. Nitekim Rabbimiz, açıkça kurban keserek takvaya erebileceğimizi ifade ederek şöyle buyurmuştur: “Onların (kurbanların) ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!” [22:37]

Bu hayırlı kampanyamızın son günlerine geldiğimiz bu günlerde kardeşler cemaatı olarak, gayretlerimize gayret katarak, çalışmalarımıza biraz daha hız verelim, Müslümanların dayanışmasını bütün insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koyalım ve gerekirse adam-adama markaj yaparak, bir kurban daha almaya çalışalım. Bu sayede yılda bir defa bile et yiyemiyen en az yirmi kardeşimize daha ulaşma imkanını bulalım. Var mısınız? Takva ve iyilikte yarışıp, neticede Allah rızasına ermeye!

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com