CUMA HUTBESİ

Hutbe: Ailenin Kıymetini Bilmek

02 Temmuz 2020
Rahle Kur'an

Aziz Müslümanlar!

Allah Azze ve Celle, Kur’ân-ı Kerîm’de, “Onun delillerinden biri de kendilerine (meyledip) ülfet edesiniz diye kendi (cinsi)nizden size eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve bir şefkat kılmasıdır. Şüphesiz ki bunda, düşünecek olan bir kavim için nice deliller vardır.”[1] buyurmaktadır. Nikâh ile temeli atılan aile hayatının huzur ve saadet dolu bir şekilde ilerlemesinin şartı karşılıklı sevgi ve hoşgörüdür. Ailede mutluluk hâkim değilse maalesef boşanma da kaçınılmaz olabilmektedir. Meşru bir nikâhla bir araya gelmiş eşlerin zaruret olmadıkça ayrılmaları ise dinimizde hoş görülmemektedir.

Peygamber Efendimiz ﷺ, “Helal şeyler içerisinde Allah’a en sevimsiz geleni boşanmadır.”[2] buyurarak boşanmalara nasıl bakmamız gerektiğini açıklamıştır. Evlenmek isteyen kişilere de: “Evlenin fakat boşanmayın, Allah zevk için evlenip boşanan erkek ve kadınları sevmez.”[3] diye nasihat etmiştir.

Değerli Müminler!

Yüce dinimiz İslam, erkeklere eşlerine iyi davranmalarını, onlara hoşgörü, yumuşaklık, güzel huy ve sabırla muamele etmelerini emretmiştir. Kusurlarını değil, iyi yönlerini görmeye çalışmalarını istemiş, eğer eşlerinde bir kusur görürlerse bu kusurların kendileri için pek çok hayra sebep olacağını haber vermiştir. Rabbimiz şöyle buyurur: “Onlarla (eşlerinizle) iyi geçinin! Fakat onlardan hoşlanmazsanız artık (sabrediniz,) olur ki bir şey hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur.”[4]

Toplumun yapı taşı olan ailelerdeki boşanma nedenlerine baktığımızda, maalesef manevi değerlerin yok oluşu, kültür farklılığı, bencillik, saygısızlık, sorumsuzluk gibi sebeplerin günümüzde önemli rol oynadığı görülmektedir.

Bazen de ekonomik zorluklar, aile içi şiddet, iletişim bozukluğu, lüks ve israf düşkünlüğü ailedeki insicamı bozabiliyor. Bununla birlikte, bilhassa medyada aile hayatı küçümsenmektedir. Film ve dizilerde boşanma ve aldatma âdeta özendirilmekte, aile kurumu hafife alınarak âdeta insanlar ayrılığa ve yalnız yaşamaya teşvik edilmektedir.

Muhterem Müslümanlar!

Aile kurumunun devamı için mutlaka maddi-manevi birçok tedbir alınması gerekir. Güçlü bir toplum ancak sağlam bir aile yapısı ile mümkündür.  Dolayısıyla evlilik ve aile kurumunun sağlam temellere oturtulması, toplumumuz açısından büyük önem arz etmektedir. Evliliğin devamı için eşlerin eğitiminin yanında karşılıklı anlayış ve büyük fedâkarlıklar gerekmektedir. Her mümin dinî anlamda evlilik, boşanma ve aile hukuku konusunu ilmihâl kitaplarından etraflıca okumalı, anlamalı ve buna göre yaşamalıdır. Bu hususlar her müminin hafızasında abdest, namaz ve oruç konusu kadar yer etmelidir. Boşanma sonrası ortada kalan çocukların genel anlamda anne ve baba sevgisinden uzakta yetişmeleri toplum içerisinde onarılması güç derin yaralara sebebiyet verebilmektedir.

Aziz Kardeşlerim!

Unutmayalım ki Allah Teâlâ’nın adıyla nikâhlandığımız eşlerimiz ve bizlere lütfedilen evlatlarımız bizler için büyük bir nimettir. Bize düşen, eşimizle, evlatlarımızla el ele verip hep birlikte hangi koşulda olursa olsun bu emaneti zayi etmemek ve bu nimetin kıymetini bilmektir.

Hutbemizi Kur’ân-ı Kerîm’deki şu dua ile bitirmek istiyorum: “Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!”[5]

Yüce Mevlamız, ümmet-i Muhammed’i ve içerisinde yaşadığımız toplumumuzu başta boşanma olmak üzere her türlü ayrılıktan, tefrikadan muhafaza buyursun. Evliliklerimizde birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Amin.

[1] Rûm suresi, 30:21
[2] Ebû Dâvûd, Talâk, 3
[3] Müsned-i Bezzâr, 8/70, H.No: 3064
[4] Nisâ suresi, 4:19
[5] Furkân suresi, 25:74

Hutbe-Ailenin Kıymetini Bilmek

[supsystic-social-sharing id="1"]