CUMA HUTBESİ

Hutbe- Ailenin Sigortası: Sevgi ve Merhamet

22 Nisan 2008

Muhterem Kardeşlerim,

Aile, meşru evlilik yolu ile bir araya gelmiş, ana-baba ve çocuklardan oluşan topluluktur. Büyük babalar, nineler ve torunlar da ailenin birer parçasıdır. Kadın ve erkeğin birbirlerine karşı duydukları his, arzu, duygu, ve meyiller Allah’ın insanların benliğine yerleştirdiği bir kanun gereğidir. Ancak bu meyil ve arzuların tatmini yine Allah’ın koyduğu belli prensiplerle mümkündür. O da sünnete uygun evlenme şekli ile olur. Sünnete uygun olmayan evlenme ve ilişkiler ise İslam dininde Müslümanlara yasaklanmıştır. “Kaynaşmanız için size kendi (cinsi) nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O`nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” [30:21] ayetinde de ifade edildiği gibi, evlilik, eşler arasında maddî ve manevi tatmini sağladığından sükunet ve rahatlık unsurudur. Neslin devamı ve gelişebilmesi için de evlilik lüzumludur.

Aziz Kardeşlerim,

Aile kurumundan beklenen neticelerin elde edilebilmesi için aile binasının yaşatılması gerekir. Aile binasını yıkılıp, yok olma tehlikesinden koruyan temel malzemeler ise yukardaki ayet-i celilede belirtildiği gibi “sevgi ve merhamet”tir. “Sevgi” kadın ve erkek arasındaki çekiciliğin gücü ve onları birbirine bağlayan arzudur. “Merhamet”, evlilik hayatında yavaş yavaş gelişen, eşlerin birbirlerine karşı nazik hoşgörülü ve düşkün olmalarını sağlayan duygusal ilişkidir. İşte evlilik kurumunun arıza görmeden devamı bu iki duygunun yaşatılmasına bağlıdır.

Değerli Müminler,

Bu iki güzel duygunun devamı için evliler şu hususlara bilhassa dikkat etmeliler. Eşler birbirlerine karşı her zaman, güzel huylu olmayı sürdürmeliler. Birbirlerini incitmemeye özen göstermeliler. Yumuşak davranmalı; eve geldiklerinde selamlaşmalı, hâl ve hatırlarını sormalı ve ölçülü bir şekilde  şakalaşmalılar. Evi ilgilendiren problemlere beraberce çözüm yolları aramalılar ve birbirlerine destek olmalılar. Her alanda ölçü ve örneğimiz Peygamber Efendimiz (as) bu konuda da tavsiyede bulunarak bizim için şu uyarıda bulunmuştur: “Müslümanların en iyisi, en faydalısı, eşine karşı iyi ve faydalı olandır.”(Nesai) Çok basit sebep ve dedi-kodulara aldanarak aile dağıtılmamalıdır.

Aziz Kardeşlerim,

Bu gün içinde yaşadığımız çağın en önemli bela ve musibetlerinden birisi, aile müessesesine yönelik saldırılardır. Kendisini ileri sayan bir çok ülkede aile olmadan da toplumun hayatiyetini devam ettirebileceği aldatmacası, üzülerek ifade etmek gerekir ki bizim aile yapımıza da olumsuz bir şekilde yansımaktadır. Onun için de bazan incir çekirdeğini doldurmayacak konular yüzünden bilhassa genç çiftler arasında boşanma hadiseleri meydana gelmekte ve ana-babasız kalan çocuklar bu durumdan en çok zarar gören kişiler olmaktadır. Oysa sevgili Peygamberimiz (sav): “Mazur bir sebep yokken kocasından boşanma talep eden kadın cennetin kokusunu bile bulamaz. Halbuki cennetin kokusu kırk yıllık yürüme mesafesinden duyulur.” (Kütüb-i Sitte, 6597) buyurarak aile kurumunun yıkılmasının vebalini dile getirmiş ve bizi uyarmıştır. Her ne kadar hadiste geçerli sebep olmadan, boşanma talebinde bulunan kadın kınanmış olsa da, erkek de sebepsiz olarak boşanmaya kalkışmış olsa, o da aynı boyutta kınanır. Çünkü yapılan iş dinimizde hoş görülmeyen bir iştir. Nitekim Peygamber Efendimiz (as): “Allah nezdinde helalin en sevimsiz olanı boşamadır.” buyurmuştur. (Ebû Davûd, Talâk, 3). Onun için de şu ayette de:(Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar olandır.” [4:35] buyurulduğu gibi eşler arasında çıkabilecek bazı problemleri kendi aralarında çözemezlerse büyüklerine veya tecrübeli yakınlarına götürmeliler; onlarla sorunu aşmalılar. Yoksa acele ederek hemen evcilik oynar gibi ayrılmaya kalkmamalılar. Duamız bütün kardeşlerimizin mesut, bahtiyar ve huzur dolu bir aile yuvalarının olmasıdır.

IGMG İrşad Başkanlığı 

[supsystic-social-sharing id="1"]