CUMA HUTBESİ

Hutbe – Allah’a yakın olmak

25 Şubat 2005

Muhterem Müslümanlar !

Varlık aleminde gözlemlediğimiz her şey ve tabii ki biz insanlar sınırlı bir hayatı yaşamaktayız ve bir gün bu dünyada son noktayı koyacağız. Hadid Suresinin 20 ayeti bize bu gerçeği şöyle anlatıyor:

“Biliniz ki, dünya hayatı ancak bir oyundur, bir eğlencedir, bir süstür, aranızda bir öğünüştür; mallarda ve oğullarda bir çoğalıştır. Bunun örneği, bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna giden bir yağmur gibidir. Fakat o ekin kurur da, sen onu sapsarı bir hale getirilmiş bulursun, sonra da o bir çer çöp olur. Ahirette çetin azap vardır. Allah’ın hoşnutluğu ve bağışlaması da vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir.”

Dünya hayatının gerçek çehresini ve geçiciliğini gören ve hayatı iman mantığı ile değerlendiren mü’minler, Ahiret hayatını karartacak yanlışlıklar içinde bulunamazlar; Allah’tan uzaklaşmayı sağlayacak her türlü yanlışlıktan kendilerini sakındırırlar. Bu hususta Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:

“Dünyasını Ahireti için, Ahiretini dünyası için terkeden kimse sizin hayırlınız değildir. Hayırlınız, her ikisinden de nasibini alandır. Dünya Ahirete götüren bir binektir. İnsanlara yük olmayınız.” (El Cami’us Sağir- Leyse maddesi)

Aziz kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz Hicr Suresinin 99. ayetinde şöyle buyuruyor: “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” Bu ayet, bize dünya ve ahiret mutluluğunun sınırlarını çizmiştir. Son nefese kadar ibadet etmek. Yani Hakk’la beraber olmak, O’nun zikriyle meşgul olmak.. Emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak.. Diğer bir ifade ile kul olduğumuzu unutmamak ve Allah’a yakın olmak için ibadetlerimizi yerine getirmek.

Değerli kardeşlerim!

İşte bu gün sizlere, Allah’a yakın olmaya vesile olacak ve Allah’a gerçek kul olmanın bir nümunesini teşkil edecek bir ibadeti duyurmak istiyoruz. Bu ibadet, bazı mezheplerde hac ibadeti gibi farz kabul edilen Umre ibadetidir. Bu sebebledir ki, Cenab-ı Hak, Kur’an’ında Hac ibadetiyle Umre ibadetini aynı ayette zikrederek, bu küçük hac manasına gelen ibadetin önemine şöylece dikkatlerimizi çekiyor:“Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın (yani her ikisini de eksiksiz yerine getirin)” (Bakara 196), (İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Pro. Dr. Vehbi Zuheyli/ 3.Cilt, 411)

Aziz kardeşlerim!

Siz din kardeşlerimize hizmet sunmak için kurulmuş olan teşkilatımız, zaman zaman kimi ibadetlerimizi ifa konusunda da aracılık etmek suretiyle bir başka onurlu görevi yerine getiriyor ki, bunların başında, Hac organizasyonu, Kurban Organizasyonu, Fıtra ve Zekat dağıtma organizasyonu ve de mazlum ve mağdurlarla dayanışma organizasyonu gelmektedir. Hamdolsun bu yıl Kurban kampanyamız aracılığıyla 47.177 kurban kesilerek 60 ülke ve bölgede mağdur ve mazlumlara dağıtıldı. Yine 2005 yılında Hac organizasyonumuz aracılığıyla 5000’e yakın insanımıza hizmet verdik. Buna paralel olarak bir organize daha yapmaktayız ki, bu da Umre organizasyonudur. İşte Teşkilatımız, Hac mevsiminin hemen arkasından ve Umre mevsiminin başladığı bu ilk günlerde Umre programını açıklamış ve kayıtlara başlanmıştır. Manevi hayatımıza son derece müsbet etki yapacak olan bu programlara özellikle gençlerimizin iştirak ettirilmesi her türlü faydanın üstündedir. Çünkü bu tür seyahatlerin, gençlerimizin ruhen zenginleşmesine ve manevi boyutlarına müsbet katkılar sağlayacağına dair inancımız tamdır.

Hepinizin ibadetlerinin kabulunü Rabbimizden niyaz ederken, hutbemizi bu tür mekanların gezilip, görülüp ibret alınmasına dikkat çeken Kur’an ayetleri ile bitiriyoruz:

“O inkarcılar yer yüzünde dolaşıp kendilerinden daha çok, daha kuvvetli, bıraktıkları eserler daha sağlam olan öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görmezler mi? Kazandıkları onlara bir fayda vermemiştir.” (Mü’min / 82)

“Ülkeleri gezin, (belgeleri inceleyin) Sonra da (Allah’ın kanunlarını, elçilerinin öğütlerini) yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın” ( En’am / 11)

İGMG – İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]