CUMA HUTBESİ

Hutbe: Allah’ın “Oku” Emri

18 Ekim 2019 Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu
Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu

Muhterem Müslümanlar!

Âlimlerimiz, Kur’ân-ı Kerîm’i bizlere tanıtırken şöyle tarif etmişlerdir: Allah Teâlâ’nın son peygamberi Hz. Muhammed ﷺ’e, Cebrâil (a.s.) tarafından vahiy yoluyla 23 yılda indirilmiş kelamı, yani sözüdür. İçinde herhangi bir değişiklik bulunmasını imkânsız kılan sabit yollarla; sözlü ve yazılı olarak nakledilerek günümüze kadar indirildiği gibi gelmiştir. Allah ﷻ tarafından korunmuştur, benzersizdir ve Peygamber Efendimiz ﷺ’e verdiği en büyük mucizesidir.

Aziz Kardeşlerim!

Kur’ân-ı Kerîm öyle bir kitaptır ki: İnsanlığın hidayet rehberidir. Kıyamete kadar gelecek fitneler ve kıyamet ahvali ile ilgili haberleri bizlere bildirir. İman-küfür, taât-isyan, haram-helal gibi konuları bizlere açıklayarak, hak ile batılı ayırt eden tek ölçüdür. Onun üslubuyla konuşan, doğruyu konuşmuş olur. Onunla amel eden, mutlaka mükâfat görür. Kim onunla hüküm verirse, adaletle hükmeder. Kim ona çağrılırsa, doğru yola çağrılmış olur. Bu hususta hutbenin başında okumuş olduğumuz âyet-i celîlede Rabbimiz mealen buyurur ki: “Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerde olan (kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntı)lara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet (olan Kur’an) gelmiştir.”[1]

Dolayısı ile Kitabullah bir iman mevzuudur. Amentünün, yani inanç esaslarının ana rükünlerinden biridir. Yaratıcının rızası ekseninde bir hayata sevk eden mesajlar bütünüdür.

Değerli Kardeşlerim!

Kur’ân-ı Kerîm’i tilavet ederken Rabbimiz bizden hakkıyla tilavet etmemizi emir buyurmuştur. İmam-ı Gazâli (r.a.)’a göre Kur’ân-ı Kerîm’i hakkıyla okumuş olmak için dil, akıl ve kalbin iş birliği hâlinde olması lazımdır.
Buna göre dil okumalı, akıl tercüme etmeli, kalp de ders almalıdır. Dil Kur’ân-ı Kerîm’in harflerinin mahreç ve sıfatlarına riayet ederek, Allah’ın indirdiği şekilde Kur’an’ı tane, tane (tecvidine riayet ederek)[2] okuyacak; akıl, okunan ayetlerin manasını anlayıp düşünecek; kalp ise bu manalardan gereken dersi alıp etkilenecek, kişinin o manaların gösterdiği istikamette yönelmesini ve kendisine çeki düzen vermesini sağlayacaktır.

Değerli Müminler!

Rabbimiz, Kur’an’daki ilk emri olarak “Oku!” diye buyururken akıllarımıza hitap etmektedir. Akıl insanın içindeki elçidir. Aklımızı, ufkumuzu, bakışımızı, hedefimizi Kur’an ve sünnet olmak üzere iki temel kaynağımız ile doğru besleyelim ki, içimizdeki elçi diri kalsın. Kur’ân-ı Kerîm’i tıpkı Allah Resulü ﷺ’in çağlarında olduğu gibi, bugün de bir “diriliş kaynağı” olarak görmeliyiz. Uyarısına muhatap olduğumuzu iyi anlamalıyız ki diri olalım ve diri kalalım. Kur’an’la her zaman ve zeminde buluşanlar, vefat etseler de her daim diri kalmışlardır. Allah’ın Resulü ﷺ bu hususta: “Kur’an’ı okuyunuz ve onunla amel ediniz.”[3] buyurarak diri kalmanın formülünü vermiştir.

Aziz Müslümanlar!

İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatları bu bağlamda, kuruluşundan bugüne kadar, Avrupa’daki Müslümanları her daim Kur’ân-ı Kerîm ile buluşturmuştur. Teşkilatımızın eğitim kurumlarında yetişen gençlerimizin bizlere takdim ettiği Kur’ân-ı Kerîm ziyafeti niteliğinde olan Avrupa Kur’an-ı Kerîm Tilavet Yarışmaları bizleri her sene bir araya toplar. Yarın, 19 Ekim 2019 tarihinde ise Almanya’nın Bielefeld şehrinde 31.’si düzenlenen bu programa sizleri ailece davet ediyoruz.

Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm etrafında toplanmayı, onu okuyarak ve tefekkür ederek gösterdiği istikamette yol alıp Allah rızasına ermeyi nasip eylesin. Amin.

[1] Yûnus suresi, 10:57
[2] Müzzemmil suresi, 73:4
[3] Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/428

Hutbe-Allah’ın “Oku” Emri

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com