CUMA HUTBESİ

Hutbe – Üç Aylar ve Ragaib Kandili

19 Haziran 2009

Muhterem Müslümanlar,

24 Haziran 2009 Çarşamba günü -inşaallah- yeni bir Üç Ayları mevsimine ulaşmış olacağız. Cenab-ı Hak, bu hayır ve bereket mevsimini bütün insanlık ve İslam dünyası için hayırlara vesile kılsın.

 

Üç ayları olarak tabir edilen Receb, Şaban ve Ramazan aylarının her birisi birer manevi hazineler sofrası olarak bizleri teşrif edeceklerdir. Yine bu aylar içinde gelecek olan mübarek geceler, bu üç ayın hayır ve bereketlerinin zirveye ulaştığı mana dolu zaman dilimleridir. Bu gecelerde Allah’ın rahmet pınarları daha bir çoşku ile çağlar ve adeta çağlayan haline dönüşür. Ne mutlu bu rahmet çağlayanlarından testilerini doldurabilen uyanık Müslümanlara!

 

Aziz kardeşlerim,

Cenab-ı Hak bazı gün ve geceleri diğerlerine nispetle daha özel yaratmış ve bu zaman dilimlerinde yapılacak ibadet ve güzel amelleri de daha feyizli ve daha bereketli kılmıştır. Bu müstesna zamanların başında işte adını üç aylar olarak tabir ettiğimiz Recep, Şaban ve Ramazan ayları gelir. Yine bu aylar içinde bizi teşrif edecek bazı geceler vardır ki, onlar da diğer gecelerden daha mübarek ve daha değerli kılınmıştır. Dolayısı ile bu ay ve gecelerde yapılacak hayırlı amellerin karşılığı o nisbeptle daha da feyizli olacaktır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bir mübarek hadis-i şeriflerinde bunu bize şöylece ifade buyurmaktadır: “Beş gece vardır ki, o gecelerde edilen dualar geri çevrilmez. (Bu geceler şunlardır): Recep ayının ilk Cuma gecesi (Regaib gecesi), Şaban ayının onbeşinci gecesi (Berat gecesi), (her) Cuma gecesi ve bayram geceleri..” (İbn Asakir, Muhtaru’l Ehadis,  shf. 73) Ayrıca Peygamber efendimiz (sav), "Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." Buyurarak, bu üç aya özel önem verdiğini beyan buyurmuştur.

 

Muhterem kardeşlerim,

Yukarıdaki hadis-i şerifte de görüldüğü gibi, bu mübarek ayların birincisi Receb ayı, ilk mübarek gece de Receb ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib gecesidir. Önümüzdeki Perşembe gününü cumaya bağlayan gece ise, Regaib Kandili Gecesi’dir.  Regaib, kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen, çok arzu edilen kıymetli şeyler, bol bol rahmet ve bereket, çok çok lütuf ve ihsanla dolu olan şey demektir. Peygamberimiz (sav), bu geceye tekaddüm eden Perşembe gününü oruçla geçirmiş, gecesinde de namaz kılarak bu gecenin feyzine dikkatlerimizi çekmiştir.  Bundan dolayıdır ki, bu gecede dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek dinimizde güzel amellerden kabul edilmiştir. Öyle ise biz de bu mübarek gecenin evvelinde oruçlu olmaya gayret edelim, gecesinde de namazla, Kur’an tilaveti ile, zikir ve tefekkürle, sadaka vesair ibadetlerimizle geceyi ihya edelim.  

 

Değerli kardeşlerim,

İnsanlık belki ilim ve bilim alanlarında dev adımlarla ilerlemesine rağmen, manevi olarak bir çöküntüyü yaşamaktadır. Bu manevi yıkımdan kurtulmanın yagane yolu, Yüce Yaratıcı’nın rahmet ve mağfiretine sığınmaktır. Rahmet ve mağfirete ulaşmanın vesileleri ise, O’nun rızasına ulaştıracak güzel amellere sarılmaktır. Bilhassa Müslümanlar olarak ümmetin ve insanlığın kurtuluşuna vesile olacak bu güzel amellere daha da dikkat etmeliyiz. Bu mübarek ay ve gecelerde bilhassa duaya sarılmalıyız. Çünkü dua, Allah’a ulaşmanın direkt yoludur. Şahsımıza, evlat ve iyalimize, bütün ümmete ve insanlığın kurtuluşuna dualar edelim. Bizi kardeşler kılacak, kalplerimizi birbirine bağlayacak, nefret hislerini yok edecek, manevi bağlarımızı güçlendirelim. Gönül kapılarımızı birbirimize sonuna kadar açalım. Bu mübarek aylarda her zamankinden daha fazla, iyilik, hayır ve hasenata koşalım; sadaka ve yardımlarımızla coşalım. Recep ve Şaban aylarında, nafile oruçlarla, Kur’an tilavetiyle, namaz ve sair taatlerimizle rahmet ve mağfiret nehri Ramazan ayına hazırlanalım. Uyanık ve bilinçli bir şekilde Ramazan ayını idrak edelim.

 

Hutbemizi Efendimiz (sav)’ın şu mübarek duasıyla bitirirken; üç ayların ve bu aylarda ihya edeceğimiz kandillerin, biz ve bütün insanlık hakkında hayırlara vesile kılmasını ve daha nice üç aylara kavuşturmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ve temenni ederiz. “Allahım, bize Receb ve Şaban aylarını mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Keşfu’l Hafa, c. 1. shf. 186, hno: 554)

 

IGMG İrşad Bakanlığı