CUMA HUTBESİ

Hutbe- Üç aylar ve Regaib Kandili

27 Haziran 2008

Muhterem kardeşlerim,

Önümüzdeki haftanın Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gecesi Regaib Kandili’ni idrak edeceğiz. Cuma günü ise,  “Üç aylar” olarak tabir ettiğimiz ayların ilki olan Receb ayına kavuşmuş olacağız. Cenab-ı Hak hem İslam alemi, hem de insanlık için hayırlara vesile kılsın inşaallah. Herşeyin yaratıcısı olan Allah (cc), zamanı yaratırken, onu da gün, ay ve yıl gibi kategorilere ayırmış, bu zaman dilimlerinin bir kısmını diğerlerinden farklı ve faziletli kılmıştır. İşte adına üç aylar dediğimiz ve Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu üç ay, fazilet ve manevi bereketleri sebebiyle diğer aylardan farklı kabul edilmiştir.

Nitekim bu ayların özel aylar olduğuna işaret eden Peygamber Efendimiz (as) bu ayları bize şöylece tanıtmıştır: “Recep, Allah’ın, Şaban benim, Ramazan ayı ümmetimin ayıdır.” (El-Camiu’s Sagir, H. No: 4411) Efendimiz (as), diğer bir hadis-i şeriflerinde ise dua ederek  şöyle buyurmuştur: Allah’ım bize Receb ve Şaban’ı mübarek eyle ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (İbn Asakir) Receb ayı, “Doğrusu, Allah katında ayların sayısı oniki aydır. Gökleri ve yeri yarattığı günkü Allah yazısında (böyle yazılmıştır). Bunlardan dördü haram aylardır….” [9:36] buyurulan ayetteki dört haram aydan bir tanesidir. Şu hadis-i şerif ise, Receb ayının manen bereket yüklü bir ay olduğuna işarettir: Receb, muazzam (büyük) bir aydır; Allah-u Teâlâ Hazretleri bu ayda yapılan iyilikleri kat kat mükâfatlandırır.” (Taberânî) İbn Abbas(ra) da Efendimiz (as)’ın Receb ayında yapmış olduğu ibadetten bahsederken “Rasulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, ‘Hiç yemeyecek’ derdik. Bazı yıllarda da öyle yerdi ki biz, ‘Hiç tutmayacak’ derdik.” demiştir. (Buhârî)

Aziz kardeşlerim,

İşte bu Receb ayının ilk Cuma gecesi Müslümanlarca “Regaib gecesi” olarak adlandırılır ve saygıya layık bir gece olarak kabul edilir. Çünkü bu gece, Allah’ın rahmet ve bağışlamasının bol ve duaların kabul edildiği mübarek bir gecedir. Regâib, Arapça bir kelimedir ve sözlükte herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek anlamlarına gelir. Dini ıstılahta ise, Türkçe’deki kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden birisi olan Receb ayının ilk cuma gecesidir. Bu gece, Yüce Allah’ın rahmet, bağış ve yardımları bol bol dağıtıldığı için Müslümanlar, bu geceyi ihya etmek üzere istek ve iştiyakla beklerler. Çünkü Peygamber Efendimiz (as) Ebu Umame (ra)’den rivayet edilen şu hadis-i şerifte bu gecenin faziletini şöylece beyan buyurmuştur: “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri çevrilmez (yâni  kabul edilir). Bunlar: Receb ayının ilk cuma gecesi, Şaban ayının onbeşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi’dir.” (El-Camiu’s Sagir, H. No: 3952)

Muhterem kardeşlerim,

Böyle mübarek bir geceyi ihya etmek üzere önceden ruhi yönden kendimizi hazırlamamız gerekir. Bu anlamda, öncelikle nefis muhasebelerimizi yapmalı ve özümüze dönerek özeleştiride bulunmalıyız. Bir yıl boyunca hayır ve şerler adına neler yaptık? Düşünmeli ve hayır adına yapmış olduğumuz şeylerden dolayı Cenab-ı Hakk’a hamd ve şükürlerimizi sunmalı; yapılan şerler için de tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Gelecek günlerin planlamasını yaparak bundan sonraki hayatımızı daha iyi değerlendirecek adımlar atmalıyız. İnsanlığa akl-ı selimin hakim olması ve dünyada akan kan ve gözyaşının sona ermesi için dualar etmeliyiz. Hergün artan ahlaksızlık ve edepsizlik buhranından topyekün kurtulmak için, nefsimizden başlayarak, gücümüz nisbetinde herkesin bu kötü gidişata dur diyecek mücadele ve mücahede azmine ulaşmasına destek vermeliyiz. Toplumların, arsızlık, ahlaksızlık, haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk, kin ve intikam duygularıyla harekete etmemesi; merhamet ve sevgisinin yaygın hale gelmesi için örnek oluşturacak faliyetlere kendimizi hazırlamalıyız.

Çok güzel bir tevafukla izin mevsimine de denk gelen bu mübarek günlerde sıla-ı rahimlerimizi yenilemeliyiz. Kul haklarına dikkat etmeli, birbirimize, ana ve babalarımıza, yakınlarımıza sevgi, saygı ve iyilikle yaklaşmalıyız. Gönüllerimizde iyilik, fazilet ve bilgi ışığını yakmalı ve kalplerimizi bu güzel duygularla doldurmalıyız. Bu arada nafile oruç, namaz, hayır ve hasenatlarla defterlerimizi doldurmalıyız. Ve şu Peygamber duasını dilimizden düşürmemeliyiz: “Allah’ım bize Receb ve Şaban’ı mübarek eyle ve bizi Ramazan’a ulaştır.”

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com