CUMA HUTBESİ

Hutbe – Üç aylar ve Regaip Geceniz mübarek olsun

27 Mayıs 2011

Muhterem müminler!

Mübarek üç ayların ve içinde gelecek mübarek gecelerin rahmet ve mağfiret dolu gölgelerinin üzerimize düşdüğü günlere iyice yaklaşmış bulunmaktayız. 2 Haziran 2011 Perşembe gecesini Cuma’ya bağlayan gece, hem üç ayların ilki olan recep ayının ilk gecesi hem de Regaip Kandili gecemiz olacaktır. Cenab-ı Hak, hem bize hem de bütün İslam dünyasına hayırlı ve bereketli kılsın inşaallah.

Rabbimiz, bazı gün, ay ve geceleri, diğer bazı zamanlara nispetle daha feyizli ve bereketli kılmıştır. Bundan dolayı da böyle zamanlarda yapılan ibadetler ve güzel ameller, daha değerli daha feyizli ve daha bereketli olur. Feyiz ve bereketleri hakkında övgü ve methiyeler dizilen bu zamanların başında; ay olarak recep, şaban ve ramazan ayları, gün olarak cuma, bayram ve arefe günü gibi günler; gece olarak da recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib Kandili gecesi, yine recep ayının yirmi yedinci gecesi olan, isra ve miraç mucizesinin gerçekleştiği İsra ve Miraç Kandili gecesi, şaban ayının onbeşinci gecesi olan Berat Kandili gecesi ve ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olan ve kendisinde yapılacak ibadetlerin bin aydan hayırlı olduğu Kur’an’da sabit ve ilan olunan Kadir Gecesi’dir. İki bayram gecesi de bu gecelere dahildir.

Muhterem kardeşlerim!

Şanlı Peygamberimiz (sav), bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: “Beş gece vardır ki, o gecelerde edilen dualar geri çevrilmez. (Bu geceler şunlardır): Recep ayının ilk cuma gecesi (Regaip Gecesi), şaban ayının onbeşinci gecesi (Berat Gecesi), (her) cuma gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi.” (İbn Asakir, Muhtarul Ehadis, s. 73) Ayrıca Peygamber Efendimiz (sav), üç aylar yaklaştığı zaman bize de öğretmek niyetiyle şöylece dua buyururlardı: “Allah’ım, bize recep ve şaban aylarını mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır.” (Keşfu’l Hafa, c.1, s. 186, h.no. 554)

Yukarıdaki hadis-i şerifte de görüldüğü gibi, bu mübarek gecelerden birisi de recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili gecesidir. Regaip, çok arzu edilen kıymetli şeyler, bol bol rahmet ve bereket, çok çok lütuf ve ihsan demektir. Bu sebeble, Regaip Gecesi, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin, kendisine samimiyetle dua ve niyaz eden müminleri kuşattığı bir gecedir. Bu gece melekler müminleri dua ve güzel ameller işlemeye, hayırlar ve iyilikler yapmaya, ibadet ve taatlerde bulunmaya teşvik ederler. Bunun içindir ki, olgun olan müminler bu geceye büyük kıymet verirler. Gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadet ve taatle geçirirler. Bu gecede kaza ve nafile namaz kılarlar, Kur’an-ı Kerim okurlar, dua ederler, zikir ve tesbihatta bulunurlar ve böylece bu mübarek zamanı kendi haklarında daha da kazançlı hale getirirler.

Değerli kardeşlerim!

Gerek fert fert bizim, gerek bütün Müslümanların, gerekse bütün insanlığın Allah’ın rahmet ve mağfiretine çok ihtiyacımız vardır. İnsanlık, mana yoksulluğu olan bir dönemi yaşamaktadır. Allah’ın yardım ve merhameti olmadan aydınlığa ulaşmak mümkün değildir. Bu sebeple insanlığın kurtuluşu için dua edelim. Bu mübarek gün, ay ve geceleri fırsat ve ganimet bilerek, duaların reddedilmeyeceğini müjdeleyen Peygamber Efendimiz (sav)’in bu işaretlerine uyarak, dua ve niyazlarımızla Rabbimize müracaat edelim. Şahıslarımızdan da öte topyekün insanlığın ıslahına dua edelim. Varsa hata ve kusurlarımızın affı için tevbe ve istiğfara yönelelim. Bu mübarek aylarda her zamankinden daha fazla; iyilik, hayır, hasenata koşalım, sadaka ve yardımlarımızla muhtaçlara  ulaşalım. Birbirimizi de hayırlı işlere teşvikte gayretli olalım.

Hutbemizi yukarda mealini verdiğimiz Efendimiz’in mübarek duasıyla bitirirken, üç ayların ve bu aylarda ihya edeceğimiz kandillerin, biz ve bütün insanlık hakkında hayırlara vesile olmasını ve daha nice üç aylara kavuşturmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ve temenni ederiz. “Allah’ım, bize recep ve şaban ayını mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır.” 

IGMG İrşad Başkanlığı 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com