CUMA HUTBESİ

Hutbe – Ümmet hareketi: Kurban

16 Kasım 2007

Muhterem kardeşlerim,

Bugünkü hutbemizde, şimdiden konunun cemaatımızın gündeminde yer alması için, “Kurban” ibadetinin mana ve önemi üzerinde duracağız. Kurban, lügat itibarıyla yaklaşma ve yakınlaşma gibi mânâlara gelir. Dilimizde ise, kazandığı ve kullanıldı­ğı anlamıyla, Allah’a yakınlaşma niyetiyle kesilen hay­vana verilen isimdir. “Kurbanlık develeri de size Allah’ın şeâirinden kıldık” (Hac Suresi, [22:36]) ayetiyle “Şeâir-i İslam” dan yani İslam’ın işareti, alameti ve özelliklerinden sayılan kurban, “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes” (Kevser Suresi, [108:2]) ayeti ile de meşruiyeti ifade edilen bir ibadettir. “Kurban kesmeye gücü yettiği halde, kurban kesmeyen, bizim namazgahımıza yaklaşmasın” (İbn Mace) hadis-i şerifi ise, kurban kesmenin vacip bir ibadet olduğuna delil olarak kabul edilmiştir. Zeyd b. Erkam anlatıyor: Ashab-ı Kiram Allah Rasulü’ne şöyle sordu: “Bu kurbanın kaynağı-mahiyeti nedir? Efendimiz (as): ‘Babanız Hz. İbrahim(as)’ın sünnetidir’ buyurdu. Sahabe tekrar sordu: ‘Pekâlâ bizim sevabımız ne kadar?’ Efendimiz (as): ‘Her bir kıl için bir hasene.’Ya yün (yani kesilen kurban koyun-kuzu olunca)’ diye Sahabe soruyu yineleyince; Peygamber Efendimiz (as): ‘Yünden her bir kıl için de bir hasene’  cevabını verdiler”. (Tirmizi)

Aziz kardeşlerim,

Kur’an ve sünnetle sabit olan bu güzel ibadetin, meşru kılınışında büyük hikmetler vardır. Toplumda zengin ve orta hallilerin yanında belki aylarca et yüzü göremeyen, yarı aç yarı tok gezen, fakat durumla­rını belli etmeyen birçok onurlu ve şahsiyetli yoksul insanlar vardır. Bunlar kimseye yüzsuyu dökmezler, kimseden bir şey istemezler. İşte böyle insanlar için Kurban Bayramı, Allah Teala’nın bir ziyafetidir. Bu ziyafet sofrasından nasiplerini alan insanların gönülleri alınmış ve toplumun refahından onlar da az da olsa paylarını almış olurlar. Bu da sosyal ada­letin yaygınlaşmasında ve insanlarımız arasındaki sev­gi bağlarının yeşerip güçlenmesinde etkili olur. Ayrıca bir ibadet yerine getirildiği için de Müslümanın kalbi ve ruhu huzur bulur. Bu sayede bütün Müslümanların kalbi; dostluk, kardeşÂ­lik, sevgi saygı, acıma, yardımseverlik ve dayanışma duyguları ile dolar; bütün nefretler erir, kinler yok olur, düşmanlıklar, dargınlıklar sona erer.

Muhterem Kardeşlerim,

Kurban kesmenin, insan dayanışmasına ve yardımlaşmasına sebep olacağını yukarda ifade ettik. Kurban ibadetinin bu özelliğinden de hareketle, yerel bazda eda edilmesinin yanında, bir de bütün İslam dünyasını kuşatacak şekilde organize edilecek olursa, çok daha büyük maslahatların oluşmasına ve dünya İslam kardeşliğine giden yolda önemli izlerin açılmasına vesile olur. Öyleki, bir kurban bedeli onbinlerle buluştuğunda, kesilen kurbanların dağıtımından kaynaklanan etkileriyle, sayıları milyonla ifade edilebilecek insanla kaynaşma ve kucaklaşma imkanı oluşur. Kurban rakamları arttıkça, bu etkileşme de o nisbette artar. İşte bizim teşkilat olarak bu sene 23.sünü gerçekleştirmek üzere, çalışmalarını başlattığımız Kurban Kampanyamız, bu manada atılan mütevazi bir adımdır. Bu itibarladır ki, bütün kardeşlerimiz, hemen şimdiden bu hayırlı çalışmaya sahip çıkarak, planlamalarını yapmalı, ekiplerini oluşturmalı ve samimiyetle bu çalışmalara başlamalıdırlar. Bunu yaparken, birileri kurbanlarını ayağımıza getirsin, biz de alalım diye beklemeden, önce bütün cemaatımızın, sonra da – gerekirse adam adama markaj yaparak – diğer kardeşlerimizin kurbanlarını alalım ve bu hayırlı kampanyaya onların da iştiraklerini sağlamış olalım. Bunun için de hizmeti Müslümanların ayağına indirerek, merkezimizce hazırlanan kurban afişlerimizi, el ilanlarımızı ve kurban CD’lerini insanlarımızın göreceği ve seyredeceği şekilde dağıtalım.

Hepimiz topluca şu mübarek hadis-i şerifte bildirilen mükafata nail olalım: “İnsanoğlu Allah nezdinde kurban gününde kurban kesmekten da­ha sevgili bir iş işlememiştir. O kurban, kıyamet gü­nünde boynuzları, postu ve tırnakları ile gelir. Kurban kanının Allah nezdinde büyük itibarı vardır. Kan akıp yere düşmeden kurban kabul olur. Kurbanı temiz ve halis bir kalp ile Allah’a takdim ediniz” (Taç, 209)

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com