CUMA HUTBESİ

Hutbe – Ümmet projesine bir katkımız: Kurban

12 Ekim 2012

Muhterem Müslümanlar,

Din kardeşliği bağıyla tüm Müslümanlar tek bir yürek, tek bir vücüt ve tek bir ümmettir. Bu ümmetin vasıflarını ortaya koyan ve hayat çizgilerini belirleyen şüphesiz Kur’an-ı Kerim ve Efendimiz (s.a.v)’in sünnetidir. İslam ümmetinin en belirgin özelliği iyiliği emir ve kötülüğü nehyeden bir ümmet olmasıdır. Cenab-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Yarattıklarımızdan, daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur.” (Âraf Sûresi, [7:181]) Ayet-i Kerime’nin işaret ettiği gibi, bir Müslüman’ın, hem iyiliğin modeli olması, hem de iyilik uğrunda çaba sarfetmesi gerekmektedir. Müslüman bulunduğu yerde elinden geldiğince iyiliği hakim kılmak ve kötülüğü engellemekle yükümlüdür. 

İslam anlayışına göre bütün insanlar evvela insan oldukları için kardeştirler, daha sonra Müslüman olmakla dinde kardeştirler. Her iki durumda da Müslüman’ın kardeşlerine karşı sorumlulukları vardır. İlahi mesajı kabullenmiş olan insanlar topluluğu olan ümmetin fertlerine karşı sorumluluklarımız, çoğu zaman selam, dua, zekat, fitre, sadaka, cenaze namazı gibi, bir ibadet olarak yerine getirilir. Aynı şekilde ümmetin fertlerinin birbirleri ile olan dayanışması, görüş alış verişinde bulunması, birbirlerinin dertleriyle dertlenmesi ve sevinçlerini paylaşması gibi önemli toplumsal ilişkiler, ancak ümmet anlayışı içinde geliştirilebilir.

Değerli Kardeşlerim,

İnsanın olduğu yerde ayrışma, kavga ve hatta savaş olabiliyor. Bu tür sıkıntıları gidermek, birlik beraberliği korumak ve hoş görü çerçevesinde yaşamak, yine biz insanların elindedir. Müslümanlar olarak ümmet olabilmenin önündeki engelleri kaldırabilir veyahut aşabilirsek, kainattaki varlık sebebimizi, sorumluluklarımızı anlamış ve kavramış oluruz. Paylaşımı önceleyebilirsek, kıskançlık, haset ve çekememezliği terk edip; hoşgörü ile birbirimize bakabilirsek ve vahyin doğrultusunda ortak akla kulak verebilirsek, ancak o zaman bu işin üstesinden gelebiliriz. Sevgili Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır: Kim Müslüman’ı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslüman’ın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter”¦“ (Müslim, Birr, 58)

Muhterem Müslümanlar,

Uzun yıllardır sürdürdüğümüz ümmet projesine önemli bir katkı olarak saydığımız kurban çalışmamız, bu yıl da IGMG Sosyal Yardımlaşma Derneği Hasene ile organize edilip, dünyanın 65 ülkesinde 312 gözlemci nezdinde, hedeflenen 123.000 kurbanın dağıtımı gerçekleştirilecektir inşallah. Elbette böylesi dev bir organizasyonun üstesinden gelinebilmesi için çalışmalar planlı ve programlı sürdürülmelidir. Bizler kurban bağışlarımızı erkenden yetkili kardeşlerimize teslim etmekle çalışmaları hızlandırıp kolaylaştırabiliriz. Kurbanlarımızla mazlum ve mağdurlara unutulmadıklarını hissettirerek bayram sevinci yaşatalım ve dualarını alalım inşallah. Allah kurban ibadetimizi ve ümmet projesine bu katkımızı kabul eylesin!

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com