CUMA HUTBESİ

Hutbe: Bağımlılık İmtihanı

08 Ekim 2020 Takke Tesbih Turuncu
Takke Tesbih Turuncu

Değerli Müminler!

Yüce rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de Mâide suresinde şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?[1]

Okuduğumuz bu âyet-i kerîmede “hamr” yasaklanmıştır. “Hamr”, aklı örten, şuurumuzu etkileyen şey anlamına gelir. Bu yüzden sadece içkiyi değil, uyuşturucuyu da kapsar. Bunların zararları ise herkes tarafından bilinir. Bir bakıma uyuşturucu kullanımı, bize emanet olarak verilen bedenlerimize bir ihanettir. Bu davranış bağımlılık haline geldiğinde, durum daha da vahim bir hal almaktadır.

Tıp ilminde bağımlılıklar temelde ikiye ayrılır: alkol, esrar, eroin ve sigara gibi madde bağımlılığı ve internet, kumar, lotto, iddaa gibi davranışsal bağımlılıklar.  Hem Madde bağımlılığı hem de davranışsal bağımlılık, kişinin kendisi ve çevresi için çok tehlikeli olabilmektedir.

Ümmü Seleme (r.a.)’dan nakledildiğine göre, “Peygamber her sarhoş ediciden (müskir) ve uyuşturucudan (müfettir) nehyetmiştir.[2]

“Bunlar, sahip oldukları özellikleri nedeniyle beyinde uyuşukluk meydana getiren, çok kuvvetli ağrı giderici özellikleri bulunan, kişide ruhi ve fiziki bağımlılık yapan, yapısal ve akli faaliyetleri değiştirebilen, irade ve düşünme kabiliyetlerini yok edebilen maddelerdir.”[3] Bunları kullananlar giderek dış dünyadan kopmakta, her türlü kötülük ve suçları işlemeye hazır hale gelmektedir”[4] Kısacası, insan bilincini yitirmektedir.

Aziz Cemaat!

İnsanları uyuşturucu kullanmaya iten pek çok sebep vardır. Bunların başında, insanın zaafları ve sorumluluktan kaçışı, eğitimsizlik, merak duygusu, arkadaş çevresi ve baskısı gelmektedir.
Ayrıca, insanların birbirini olumsuz yönde etkilemeleri ve kötü çevre şartları, lüks ve gösterişe dayalı sunî hayatın verdiği tatminsizlik, manevi boşluk, ideal yoksunluğu, fakirlik ve yalnızlığın verdiği çaresizlik gibi unsurlar da insanı kötü yola sevk edebilir.[5]

“Birleşmiş Milletlerin raporuna göre 2017 yılında dünya çapında 585.000 insan uyuşturucundan ölmüştür. 271 milyon insan uyuşturucu kullanmaktadır. 2009 yılına göre 30% artış tespit edilmiştir ve her yıl artış devam etmektedir”.[6]

Değerli Kardeşlerim!

Uyuşturucu bağımlılarını caddelerde ve parklarda görüyoruz. Maalesef çoğumuz yanlarından geçerken onlara hor bakıyoruz. Halbuki, o insanın neden o hale düştüğünü bilmiyoruz. O durumdan kurtulmak için ne kadar çaba gösteriyor, ne kadar acılar çekiyor bilmiyoruz. Sigara bağımlıları çok iyi bilirler ki, ondan kurtulmak çok zordur. Birçoğu sigarayı defalarca bırakıp yine başlamışlardır. Bağımlılıklardan kurtulmak hiç de kolay değildir ve genelde uzmanların yardımı ile ancak mümkündür.

Bağımlılığa müptela olmamak için önleyici tedbir olarak, ilgili ortamlardan kaçınmak, uyuşturucuların yaygın olduğu mekanlardan uzak durmak ve bu çevrelere yaklaşmamak lazım. Düzgün, temiz ve doğru arkadaş seçimi bağımlılığa karşı en önemli ve etkili tedbirlerdendir. Bu meyanda cami cemaatine şuurlu gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Bağımlılıkla mücadele bağlamında yapacakları programlar, geliştirecekleri projeler, alacakları inisiyatifler ile birçok gencimizin kurtulmasına, birçoğunun bilinçlenmesine büyük katkı sağlayacaklardır. Bu hayırlı girişime vesile olacaklardır. Uyuşturucu ve kumarın her çeşidine karşı verilecek mücadele, insanlığın kurtuluşu ve bekası için yapılan en kıymetli hizmetlerden olacaktır. Uyuşturucu ve kumar insanın doğal yapısını ifsat eden iki büyük necasettir ve de hastalıktır.

Diğer taraftan tedavi için mutlaka uzman hekimlerden destek alınmalı tedavi için yapılan öneriler asla ihmal edilmemelidir. “Hastalandığımızda tedavi olunuz” buyruğu gereği bunu ayrıca tedaviye muhtaç bir hastalık olarak kabul edip mutlaka tedavi yolları aranmalıdır.

Allah bizi her türlü zararlı bağımlılıklardan korusun. Amin

[1] Mâide suresi, 5:90-91
[2] Ebû Dâvûd, Eşribe, 5
[3] Çayıroğlu, Yüksel: İslâm Hukukuna Göre Helal Gıda (217), s. 203
[4] Uyanık, Zeki, “Sarhoşluk veren her madde haram mı?” erişim: 27 Eylül 2020, http://www.ilkhaber-gazetesi.com/sarhosluk-veren-her-madde-haram-mi-makale,2918.html
[5] Bkz. Çayıroğlu, a.g.e. s. 203
[6] https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/104179/Weltweit-585-000-Drogentote

Hutbe-Bağımlılık İmtihanı

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com