CUMA HUTBESİ

Hutbe- Bayram ve Kaynaşma

22 Kasım 2009

Muhterem Müslümanlar,

Bu gün bize iki bayramı birden yaşatan Cenab-ı Hakk’a hamdu senalar olsun, bayramları bize armağan eden Alemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimize de salat ve selam olsun.

Bu gün hem kurban bayramımızı hem de Cuma bayramımızı beraberce kutluyoruz. Ayrıca dünyadan seçilerek gönderilen ve dünyanın en büyük kongresini Allah’ın evinde gerçekleştiren hacılarımızla beraber aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu da mutluluğumuza mutluluk katıyor.  "Mü’minler ancak kardeştirler.” (Hucurat Suresi, [49:10]) ayetinin sırrı adeta bu gün gerçekleşmiş oluyor. Bu manzaranın kendi cemaatimizin arasında da gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur. Bu iki bayramın bir günde gerçekleştiği Cuma ve Kurban  Bayramı günümüzde diliyoruz ki kardeşlerimiz aralarındaki dargınlıklıkları gidersinler, barışı sağlasınlar ve Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in "Bir­birinize haset etmeyin. Birbirinizi aldatma­yın. Birbirinize dargın durmayın. Birbiriniz­den yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmek üze­re olan pazarlığını bozmayın. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardım­sız bırakmaz, ona hor bakmaz.." (Müslim, Riyazu’s-Salihin terc., No: 233.2) "”¦ Birbirinize arka çevirmeyin, dargın dur­mayın. Birbirinize, düşmanlık etmeyin, birbi­rinizi kıskanmayın. Ey Allah ‘ın kulları! Kar­deş olun. Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal olmaz." (Riyazu’s-Salihin terc. c.3, s140) buyurduğu şekilde birer müslüman olsunlar.

 

Değerli kardeşlerim,

Mü’min olarak bizlerin; Yaratıcımız, Peygamberimiz, kitabımız, dinimiz, ezanımız, kıblemiz birdir. Allah’a ve Resulüne iman etmiş, teslim olmuş kardeşleriz. Birbi­rimizin affı ve mağfireti için dua ederiz. Okuduğumuz Fatiha’yı bile bütün vefat etmiş mü’min­lerin ruhlarına bağışlarız. Beş vakit namazın son tahiyyat’ında: "Rabbimiz! he­sap görülecek günde, beni, ana-babamı ve mü’minleri bağışla." (İbrahim Suresi, [14:41]) diye dua ederiz. Mü’minler olarak kendimiz için istediğimiz her şeyi din kardeşlerimiz için de isteriz. Birbirimizi sever ve sayarız. Kardeşlik, birlik, beraberlik, sevgi, şef­kat, yardımlaşma, eşitlik, ahlak, fazilet, gü­ven ve samimiyeti esas alan İslam’a inanıp gönül vermiş kişiler olarak, kin, nefret, ihti­ras, buğz duygularını, olur-olmaz işlerden dolayı dargınlığı, kızgınlığı, kırgınlığı yok edip, İslam kardeşliğinin gereklerini yerine getiririz.  Darlıkta ve sıkıntıda olan Mü’min kardeşlerimizin sıkıntısını giderir, onlara yardımcı oluruz. Küskünleri, dargınları barıştırır onların aralarını düzeltiriz.

 

Aziz kardeşlerim,

İşte en büyük bayramlarımızdan birisini idrak ettiğimiz bu günümüzde, dört gün boyunca yukarda sayılan hususlarda kafa yormalı, gereklerini yerine getirmeli ve bayramı doya doya yaşamalıyız. Birbirimize ikram etmeli, uzaktakileri arayıp sormalıyız. Bu arada halen kurban kesmemiş veya nerede keseceğini bilememiş kardeşlerimiz varsa bayram günlerinde bile Teşkilatımızın organizesiyle kurbanlarını kestirme imkânına sahiptirler. Kardeşlerimize yardımcı olalım. Bütün bu duygu ve düşüncelerimizle tekrar bayramlarınızı tebrik eder, Cenab-I Hak’tan bizleri daha nice bayramlara ulaştırmasını niyaz ederiz.

 

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com