CUMA HUTBESİ

Berat Gecesi

29 Mayıs 2015 Minber Ahşap
Minber Ahşap

Muhterem Kardeşlerim!
Üç aylar içinde bizi şereflendiren mübarek gecelerden bir tanesi de şaban ayının 15. gecesidir, ki biz bu geceye Berat Gecesi deriz. Bu seneki Berat gecesi, önümüzdeki pazartesi gününü salıya bağlayan gece olacaktır. Şimdiden bütün kardeşlerimiz için hayırlı ve mübarek olsun.

Berat Gecesi’ne, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle “mübarek”, Müslümanların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle “berâet”, kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle “rahmet”, geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek sâlih kullar arasına alınması sebebiyle de “berâe veya sakk” gecesi de denir.

Berat Gecesi Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar aralayacağı, müminlerin dualarına icabet edeceği, günahlarını affedeceği, yapılan ibadetler normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırılacağından dolayı Müslümanlar için tam bir berat olacaktır inşallah. Bu sebeple, Müslümanlar olarak bu geceyi çok iyi değerlendirmek durumundayız.

Muhterem Müminler!
Berat Gecesi’nin fazileti hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den nakledilen şu hadis çok önemlidir: “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim.’ buyurur.”[1] Bir başka hadîs-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur: “Şaban ayının yarısı gecesinde Allah Kelb kabilesinin koyunlarının yünü sayısından daha çok günahı affeder.”[2] Berat Gecesi’nin ehemmiyeti hakkında İmam Şâfiî (r.a.)’dan rivayet edilen şu tespit de önemlidir: “Bize ulaştığına göre, beş gecede yapılan dualar kabul olur: Cuma gecesi, kurban ve ramazan bayramı gecesi, recep ayının ilk gecesi ve şaban ayının on beşinci gecesi.”[3]

Değerli Müslümanlar!
Berat Gecesi’nin faziletli olmasına sebep olarak İslam âlimleri Kur’an’ın topluca Levh-i Mahfûz’dan dünya semasına inmiş olmasını da gösterirler. Buna delil olarak ise, Duhân suresinin şu ilk ayetleri ileri sürülür: “Hâ. Mîm. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.”[4] Ayette geçen “mübarek gece”den maksadın Berat Gecesi olduğu, Kur’an’ın bu gecede yedinci semadan dünya semasına indirildiği; Kadir Gecesi’nde ise, ilk kez Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e indirilmeye başlandığı ifade edilir.

Muhterem Cemaat!
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu geceyi iyi değerlendirmemiz için şu tembihlerde bulunur: “Şaban ayının yarısı gecesi olduğunda, Allah dünya semasına iner, müşriklerin ve din kardeşlerine kin duyanların haricindeki kullarını bağışlar.”[5] “Şaban ayının yarısı gecesi olduğu zaman Allah kullarının durumuna bakar; müminleri affeder, kâfirlere ise mühlet verir. Kin ve haset sahibi olanları bu sıfatları terk edinceye kadar kendi hâllerinde bırakır.”[6]

Kıymetli Kardeşlerim!
Bu hadislerde belirtilen kötü hâl ve durumlardan arınmış olarak bu geceyi karşılamalıyız ve Berat Gecesi’nde beratı alabilmeliyiz. Hutbemizi Efendimiz (s.a.v.)’in bu gecede yapmış olduğu dua ile bitirelim ve bu duayı biz de okuyalım: “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten acizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yücesin.”[7]

[1] İbn Mâce, Sünen, 4/301, H. No: 1378
[2] Beyhakî, Şuabu’l İman, 3/379, H. No: 3824
[3] Beyhakî, Şuabu’l İman, 5/287, H. No: 3438
[4] Duhân suresi, 44:1-4
[5] Bezzâr, 1/157, H. No: 80; Heysemî, 8/65
[6] Beyhakî, Şuabu’l İman, 5/359, H. No:3551
[7] Et-Terğîb ve’t- Terhîb, II, 119-120

pdf Hutbe: Berat Gecesi

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com