CUMA HUTBESİ

Hutbe – Berat Kandili

15 Ağustos 2008

Muhterem Müslümanlar,

Ramazan ayına iyice yaklaştığımız mübarek günlerdeyiz. Bu mana ve bereket dolu aylar içinde bulunan inci gecelerden birisini daha karşılamak üzereyiz. İdrak edeceğimiz gece, mübarek Berat Kandili gecesidir. Bu hutbemizde Berat Kandili hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Berat Kandili, Şaban ayının onbeşinci gecesine rastlar. Buna göre 16 Ağustos 2008 Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan gece -inşaallah- Berat Kandili gecesidir. Şimdiden bütün İslam alemine ve insanlığa mübarek olsun.

Aziz kardeşlerim,

Müslümanlar, Berat Kandili gecesini içinde taşıdığı manalar itibariyle çeşitli isimlerle anmışlardır. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle “Mübarek”; kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle “Beraet”; kulların bolca ihsana kavuşmaları nedeniyle “Rahmet”; geceyi iyi değerlendiren kulların, seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle, “Berae” veya “Sakk” adı da verilir.

Bazı alimlerimiz, Duhan Suresinin ilk ayetlerinde anlatılan ve içinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bildirilen mübarek gecenin, Şaban ayının 15. gecesi olduğunu ifade etmişlerdir. Ki, bu ayetlerde şöyle buyurulmuştur:

“Hâ, mîm. O apaçık Kitab’a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır.” [44:1][44:2][44:3][44:4][44:5][44:6]

Değerli kardeşlerim,

Berat Gecesi’nde diğer gecelerde olmayan beş özellik vardır. Bunlar: Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamının verildiği ifade edilmiştir. Bu gecenin faziletini anlatması açısından şu hadis-i şerif önemlidir. Peygamber Efendimiz (as), bu gecenin özelliklerini Hz. Aişe (ra) validemize anlatırken şöyle buyurmuştur: “Bu gece Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin (koyun sürülerinin çokluğu ile meşhur olan bir kabile) koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.” (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118). Bu gece, insanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar müvekkel meleklere bildirilir. Onun için de bu geceyi ibadet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kılmak büyük sevaptır. Fakat bu geceye özel bir namaz şekli yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz (as), bu geceyi ibadet ederek geçirmiş ve Allah’a çokça dualar etmiştir. Yapmış olduğu dualardan birisi de şöyledir: “Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten âcizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yticesin.” (et-Tergib, II, 119, 120).

Muhterem kardeşlerim,

Hakkında Peygamber Efendimiz (as)’ın: “Şaban ayının yarısı (Beraet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenab-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; şifâ vereyim.” “Allah Teâlâ Şaban’ın onbeşinci gecesi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.” (İbn Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38) buyurduğu böyle mübarek gecenin hem öncesinde hem sonrasında hem de gecenin kendisinde bolca ibadet edelim; namazlar kılalım, oruçlar tutalım, bolca Allah’a dua edelim ve O’nu zikredelim. Ana-baba ve diğer akrabalarımızla aramızı düzeltelim. Bir yılın programının yapıldığı bu gecede, geleceğe yönelik hayırlı planlar yapalım. Daha düzgün bir hayat yaşamak üzere geçmişin muhasebesini gözden geçirelim. Ümmet-i Muhammed’in topyekun kurtulması için dualar edelim. Allah hepimizi Berat Kandili’nde gerçek berata ulaşan kullarından eylesin.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com