CUMA HUTBESİ

Hutbe: Berat Kandili

19 Mayıs 2016 Mimber Lambalar
Mimber Lambalar

Muhterem Müminler!
Şaban ayının 14’nü 15’ine bağlayan gece Müslümanların ihya edegeldikleri mübarek kandil gecelerinden birisi olan Berat Gecesidir. Hem bize hem de bütün ümmet-i Muhammed’e hayırlı ve mübarek olsun.

Berat Gecesi, içinde taşıdığı bereket ve feyizlerin çokluğu nedeniyle “mübarek”, insanların günahlarının çokça affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle “beraat”; müminlerin bol bol ihsana kavuşmaları nedeniyle “rahmet”, geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek sâlih kullar arasına katılması yönüyle de “berae” veya “sakk” gecesi adıyla da anılır. Yani bu gecede Allah rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, bağışlama kapılarını ardına kadar aralayacak, müminlerin dualarına icabet edecek, günahlarını affedecek, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandıracaktır. Dolayısıyla Müslümanlar olarak bu geceyi çok iyi değerlendirmek durumundayız. Bunun için de gündüzü oruçlu, geceyi de çeşitli ibadetlerle değerlendirmemiz gerekir.

Muhterem Kardeşlerim!
Berat Gecesi’ni diğer gecelerden farklı ve mukaddes kılan özellik, bazı âlimlerce Kur’ân-ı Kerîm’in bu gecede topluca Levh-i Mahfûz’dan dünya semasına inmiş olmasıdır. Duhân suresinin ilk dört ayetinde belirtilen Kur’an’ın inzali bu anlamda değerlendirilmiştir. Cenâb-ı Hak bu ayetlerde şöyle buyurmaktadır: “Hâ. Mim. Apaçık olan Kitaba andolsun ki, Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.”[1] Berat Gecesi’nin fazileti hakkında Efendimiz (s.a.v.)’den nakledilen şu mübarek hadisler önemlidir: “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim.’ buyurur.”[2]

“Şaban ayının yarısı gecesi olduğu zaman, Allah (c.c.) kullarının durumuna bakar; müminleri affeder; kâfirlere ise mühlet verir. Kin ve haset sahibi olanları bu sıfatları terk edinceye kadar kendi hâllerinde bırakır.”[3]

Aziz Kardeşlerim!
Görüldüğü üzere, Berat Gecesi’nin kendine has özellikleri vardır. Bu geceyi ibadetle geçirenler manen desteklenirler. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bununla birlikte, Efendimiz (s.a.v.) Allah’a şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, kibir sahiplerinin, anne ve babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin bu gecenin faziletinden yararlanamayacağını bildirmiştir.[4]

İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları ve ecelleri gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. Bu geceyi ibadetle geçirmek ve bolca dua etmek çok önemlidir.

Öyle ise, hem bu gecyeyi hem de bütün üç ayları fırsat bilerek kendi özümüze dönmeliyiz, ümitlerimizi tazelemeliyiz. Bağışlama, affetme duygularımızı güçlendirmeliyiz. Hem şahsımıza hem ailemize hem de bütün eş, dost, ahbap ve ümmet-i Muhammed’e dualar etmeliyiz. Cenâb-ı Hak hem bu gecemizi hem de bizi rahmetiyle kuşatacak ramazan ayımızı hakkımızda bereketli kılsın.

[1] Duhân suresi, 44:1-4
[2] İbn Mâce, Sünen, H. No: 1451
[3] Şuabu’l-İman, 5/359, H. No:3551
[4] Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118

20160520 Hutba-Arabisch

20160520 Hutbe-Berat Kandili

[supsystic-social-sharing id="1"]