CUMA HUTBESİ

Hutbe- Berat Kandili

24 Ağustos 2007

Muhterem Müslümanlar,

Önümüzdeki pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece, Berat Kandili gecesidir. Bütün Ümmet-i Muhammed’e mübarek olsun. Bu gece, “Mübarek“, “Beraet”, “Sakk” (senet, belge) ve “Rahmet” gecesi isimleri ile de anılan bereketli bir gecedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü’minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir. Bu geceye işaret ettiği kabul edilen ayetlerde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur.” [44:2] [44:3] [44:4]

Tefsir alimlerimizin çoğunluğuna göre, ayette geçen “Mübarek gece” Kadir gecesidir. Diğer bir grup alimlerimiz ise; bu gecenin Berat Gecesi olduğunu söylemişlerdir. Buna göre Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Bütün bu görüşleri birleştiren diğer bir görüşe göre de, ayetlerde geçen “Hikmetli işler”in ayırımının yapılmasına Berat gecesinde başlanır ve bu işlem Kadir gecesine kadar devam eder ve Kadir gecesi neticelendirilir.

Muhterem kardeşlerim,

Berat Gecesi hakkında Peygamber Efendimiz’den şu beyanlara şahit oluyoruz: “Recep, Allah’ın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır”. “Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi ve şöyle dedi: ‘Ya Muhammed, başını semaya kaldır’. Ben sordum: ‘Bu gece nasıl bir gecedir?’ Cebrail (as) şöyle anlattı: ‘Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Büyücü, kahin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden ve kin güden kimseler müstesna. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah-u Teala onları bağışlamaz’.“ (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118)

Hz. Aişe (ra) validemiz anlatıyor: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki: Allah Teala Hazretleri, Şaban Ayının yarısı gecesinde dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin  koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder. Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; şifâ vereyim. Ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.” (İbn Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

Muhterem kardeşlerim,

Dünya hayatı, âhiret hayatının kazanılması için yaratılmış bir ticarethanedir. Dolayısı ile bu mühim ticaretle ilgili faaliyetlerin yıllık muhasebeye tabi tutulması gerekir. İşte bu muhasebenin vakti üç ayların içindedir ve Berat Kandili ile başlayıp Kadir Gecesiyle biten devreye rastlar. Bu gecede bütün hikmetli işlerin ayırımı yapılır. Yine bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle sevapları kat kat verilir. İlâhi rahmet bütün âlemi kuşatır. Allah’ın af ve bağışlaması coşar. Peygamberimizin büyük şefaatına hak kazanılmış olur.

Bu sebepledir ki değerli kardeşlerim,

Bu mübarek geceyi uyanık ve ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak karşılayalım. Yukarda geçen hadis-i şerifte olduğu gibi Rabbimizin coşan ilâhi rahmetine koşalım ve bu fırsatı çok iyi değerlendirelim. Zira Berat Gecesi, insan kaderinin programı çizilirken ihsan edilen eşsiz bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen bahtiyar insanlardan olalım. Onun için de elden geldiği kadar Kur’ân okuyarak, istiğfar ve salavat-ı şerifeler getirerek bu geceyi değerlendirelim, cemaati çok olan camilere koşalım ve beraberce Efendimiz (as)’ın şu duası ile dua edelim: “Allah’ım azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten âcizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yücesin.” (Tergib ve Terhib, II, 119, 120)

Bu güzel gecenin feyiz ve bereketinden dolu dolu nasiplerimizi alalım. Zulüm ve gadre uğramış mazlum ve mağdur kardeşlerimizin en kısa zamanda kurtuluşları için samimi dualar edelim. Kalp ve gönüllerimizi bütün kardeşlerimize sonuna kadar açalım ve hepimizi Berat Kandilinde berata eren bahtiyar kullarından eylemesi için, Rabbimize niyaz edelim. Şimdiden Berat Kandilinizi tebrik ederek bizleri gerçek beratlara kavuşturmasını Rabbimizden niyaz ederiz. 

İGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com