CUMA HUTBESİ

Hutbe – Berat

31 Temmuz 2009

Muhterem kardeşlerim,

Önümüzdeki Çarşamba gününü Perşembe gecesine bağlayan gece mübarek Berat Kandili gecesidir. Şimdiden tebrik ediyoruz. "Mübarek Gece", "Berae Gecesi", "Sakk Gecesi (Belge ve senet gecesi) ve "Rahmet Gecesi" gibi isimlerle de anılan Berat gecesi, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkma gecesi anlamlarına gelir. Yani mü’minlerin bu gecede günah kirlerinden kurtulmaları ve ilahi bağışa ermeleri beklendiği için bu gecenin adı Berat Gecesi olmuştur.  Duhan Suresi’nin şu "O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur." ayetlerinin bu geceye işaret ettiği ifade edilmiştir. (Duhan Suresi, [44:2-4]) Bazı tefsir bilginlerinin görüşüne göre, Kur’an-ı Kerim, Berat gecesinde Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirilmiştir. Kadir Gecesi’nde ise, parça parça indirilmeye başlanmıştır. Ayette belirtilen hikmetli işlerin ayırımının yapılmasına Berat Gecesi’nde başlanır, Kadir Gecesi’nde neticelendirilir. 

 

Muhterem kardeşlerim,

Berat Gecesi’nin önemi hakkında Allah Rasulü Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimiz de şunları beyan buyurmuştur: “Recep, Allah’ın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır”. “Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (as) bana geldi ve şöyle dedi: “Ya Muhammed, başını semaya kaldır. Ben sordum: “Bu gece nasıl bir gecedir? Cebrail (as) şöyle anlattı: “Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayan hemen herkesi bağışlar. Büyücü, kahin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden ve kin güden kimseler müstesna. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah-u Teala onları bağışlamaz.“  Hz. Ayşe (ra) validemiz anlatıyor: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki: "Allah Teala Hazretleri, Şaban Ayının yarısı gecesinde dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin (koyun sürüleri çok olan bir kabile) koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder." (Kütüb-i Site : 13/137-138)

Muhterem kardeşlerim,

Yıllık ticari faaliyetlerin bile muhasebesi yapıldığı gibi, ahiret hayatının mezraası olan dünya hayatının da yıllık bilançosunun yapıldığı gece Berat Gecesi’dir. Yukarda da ifade edildiği gibi bütün hikmetli işlerin ayırımı bu gecede yapılır, yine bu gecede yapılacak ibadetler, diğer vakitlere nispetle kat kat sevapla karşılık bulur, ilâhi rahmet bütün âlemi kuşatır, Allah’ın af ve bağışlaması coşar ve Peygamberimizin büyük şefaatına hak kazanılır. Bundan dolayıdır ki, bu mübarek geceyi uyanık ve ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak karşılayalım. Bu gece güneş battıktan sonra rahmetiyle dünya semasına tecelli ederek kullarına “İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım, rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.” (İbn Mace, 1/444) diye hitabedecek Rabbimizin bu davetine koşalım ve bu fırsatı çok iyi değerlendirelim. Berat gecesini, beşer mukadderatının programı çizilirken insanlara verilen eşsiz bir fırsat olduğuna inanalım ve değerlendirelim. Onun için de elden geldiği kadar Kur’ân okuyarak, istiğfar ve salavat-ı şerifeler getirerek, cemaatla namaz kılarak, bu güzel gecenin feyiz ve bereketinden dolu dolu nasiplerimizi alalım. Bütün insanlık içinden zulüm ve gadre uğramış mazlum ve mağdurların, kan ve gözyaşları akmaya devam eden kardeşlerimizin en kısa zamanda kurtuluşları için samimi dualar edelim. Berat Gecesi’nde berata eren bahtiyar kullarından eylemesi için, Rabbimize niyaz edelim.

 

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com