CUMA HUTBESİ

Hutbe: Bereketini Paylaş

09 Ağustos 2018 Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu
Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu

Muhterem Müminler!

Paylaşmak insanoğlunun en erdemli davranışlarından birisidir. Paylaşmak diğerkâm olmayı, empati yapmayı gerektirir. Müslüman paylaşmayı ibadet bilir. Paylaşmamak, cimrilik etmek ise arızi bir hastalıktır. Tedavi edilmesi gerekir. En güzel tedavisi az da olsa vermekle başlar. İnsan sahip olduklarının yegâne sahibi olduğu hissine kapılırsa elindekini paylaşmak istemez. Paylaşılmayan şeyin ise bereketi olmaz.

Oysa hayat çok kısa. Zaman kısıtlı. İnsan ölümlü. Dünya aldatıcı ve ayartıcı. Dünyanın ayartmalarına kanan kimse aldanışta, aldanan kimse ise ziyandadır. Sınırlı bir örgü içerisinde yaşamını sürdüren insan dünyada sınırsızlık peşinde koşuyor. Ölümlü olan insan dünyada ölümsüzmüş gibi hareket ediyor. Süresi mahdut olduğu hâlde zamanı ve imkânını israf ediyor. Aslında ömrünü israf ediyor.

Değerli Kardeşlerim!

Dünyalık hiçbir meta insana huzur veremez, insanı nihai manada mutlu edemez. İnsan, kendisi ölüp gitse de yaşayacak ölümsüz eylemler ortaya koymalı. Paylaşmak işte böyle bir eylem, böyle bir erdemdir. Paylaşmak paylaşılan şeyi azaltmaz; aksine bereketlendirir. Zamanı paylaşmak, sevgiyi paylaşmak, ilgiyi paylaşmak, ekmeği paylaşmak, malını paylaşmak, kurbanını paylaşmak böyle bir şeydir. Paylaşılan şey bereketlenir.

Bereketi olmayan şeyin kıymeti olmaz. Müslüman buna böyle bakar, böyle bakmalıdır. Müslüman berekete talip olan kimsedir. Bereket için de nicelik değil, nitelik önemlidir. Niteliği olmayan şeyin niceliğinin ne önemi olabilir ki?! Niceliğin kutsandığı, niteliğin değersizmişçesine muamele gördüğü bir dünyada berekete talip olmak, erdeme sarılmak, işte asıl mesele budur.

Değerli Müminler!

Kurban, Allah’a yakınlaşmanın en güzel ifadelerinden birisidir. Kurban kelime manası olarak kurbiyet yani Allah’a yakınlaşmak anlamını ihtiva eder. Kurban ibadetinin diğer bir boyutu da Allah’a yakın olan insanın topluma, ezilenlere, horlananlara, mazlum ve mağdurlara, ihtiyaç sahiplerine yakınlaşmasıdır. Bu sebeple dağıtılır kurbanın eti muhtaçlara. Bu vesile bilinerek ulaşılır unutulanlara. Kurbanla Allah’a yakınlaşan mümin, kurban ibadeti vesilesiyle, paylaşmak fiili üzerinden toplumsal bağlarını da kuvvetlendirir. Ve böylece kurban daha da bereketlenir.

Rabbimiz kesilen kurbanların ne etlerinin ne de kanlarının kendisine ulaşacağını, O’na ulaşacak olanın takvamız olduğunu söylüyor. Kurbanı kesen, kurban etini dağıtan ya da kurbanlarını kesilmek ve dağıtılmak üzere uzaklardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran kimseler olaya bu zaviyeden bakmalıdırlar.

Kıymetli Kardeşlerim!

Hasene Derneği kurban kampanyası ile her sene olduğu gibi bu sene de milyonlarca ihtiyaç sahibine kurbanlarınızı ulaştırıyor; “Bereketini paylaş” sloganı ile 100 ülkede, 450 gözlemci nezaretinde dünyanın unutulan, hesaba katılmayan, ezilen ve horlananlarına el uzatıyor. Hasene, Avrupa’da refah içerisinde yaşayan Müslümanların kurbanlarını mazlum, mağdur, fakir ve kimsesiz coğrafya ve bölgelerde yardımlaşma ve paylaşmaya dönüştürmek için aracılık ediyor. 100 €’luk bir miktarla dünyadaki ihtiyaç sahiplerine kurbanlarımızı ulaştırabilir, mazlum ve mağdurların dua ve sevinçlerine vesile olabiliriz.

Dünyanın diğer bir ucunda, ömrümüz boyunca muhtemelen gidemeyeceğimiz, göremeyeceğimiz, yaşantılarına şahit olamayacağımız, kelimenin tam anlamı ile mazlum, mağdur, gerçek ihtiyaç sahipleri için kurbanlarımızın pay edilmesi kadar kişiyi ne mutlu edebilir, bunun kadar insana ne huzur verebilir ki?! O hâlde; vakit kurbanla yakınlaşma, kurbanın bereketine talip olma, paylaşarak bereketi artırma vaktidir. Ne mutlu bu güzelliklere talip olanlara! Rabbimiz kurbanlarımızı kendisine yakınlaşma vesilesi kılsın, takvamızı artırsın. Dünya mazlumlarına bizler vasıtasıyla yardımcı olsun.

Hutbe-Bereketini Paylaş

Hutbe-Arapça