CUMA HUTBESİ

Hutbe: Birlikten Kuvvet Doğar

29 Kasım 2018 Rahle
Rahle

Muhterem Müminler!

Bir toplumu kuşkusuz birçok etken ayakta tutar ve güçlü kılar. Bu etkenlerin başında ise o toplumun birlik ve beraberlik içinde yaşaması gelir. Birlik ve beraberliğin zıddı ise tefrika, yani bölünüp parçalanmadır. Tefrika milletlerin, devletlerin bölünüp parçalanmasına, böylece zayıflayıp çökmesine ve yok olup gitmesine sebep olur. Dolayısıyla toplumların hüsrana ve felakete sürükleyecek bu hastalık karşısında uyanık olmaları gerekir. Güçlü olabilmek ve güçlü kalabilmek için dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde olmaya gayret etmemiz gerekir. Güçlü olmanın en önemli şartları bunlardır. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz, “Hep birlikte Allah’ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın.”[1] ve “İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın.”[2] buyurmuş, bir ve beraber olmamızı emretmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ise “Mümin kişi, diğer mümine karşı duvar gibidir, birbirlerini takviye ederler.”[3] ve Cennetin en üstün mertebesini isteyen cemaate sarılsın! Zira yalnız olanla şeytan beraber olur. İki kişi beraber olunca o onlardan daha uzak durur!”[4] buyurmuş, Kur’an ayetlerini teyit ederek birlik ve beraberliğin bize sağladığı maslahata, ayrılığın sebep olduğu fesada dikkatlerimizi çekmiştir.

Değerli Müslümanlar!

Allah ve Resulünün bir ve beraber olunuz emrine itaat eden Müslümanlar tarih boyunca hep güçlü olmuşlardır.

Bu ayet ve hadisleri baş tacı eden ve kendi ülkelerinden uzak diyarlarda yaşayan Müslümanlar da bulundukları ülkelerde Müslümanları birlik ve beraberlik içinde tutacak teşkilatlar kurmayı başarmışlardır. Bu anlamda İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Avrupa’dan başlamak üzere, Avustralya’dan Amerika kıtasına kadar nerede ise dünyanın tamamına yakın bir coğrafyada teşkilatlanmış bulunmaktadır. Teşkilatımız, kendisine üye veya cemaat olarak destek veren kardeşlerinin hem dinî hem de sosyal alanlarda üzerine düşen görevleri gücü nispetinde yerine getirmeye gayret etmektedir. Bilhassa Avrupa’da son zamanlarda yükseliş gösteren İslam karşıtı faaliyetler hepimizin malumudur. Bir taraftan cemaatimizin dinî ihtiyaçlarına cevap vermek, diğer taraftan sosyal alanda takip edilmesi gereken çalışmaların yapılabilmesi ve İslam karşıtlığı ile mücadele edilebilmesi için güçlü teşkilatlara sahip olmak elzemdir.

Aziz Kardeşlerim!

Öyle ise, Müslümanlar olarak teşkilata hem cemaat hem de üye olarak destek vermeliyiz. Çünkü bunda umum Müslümanların menfaat ve maslahatları söz konusudur. Teşkilatın üye sayısının çokluğu ile, tertip ve düzeni ile, kamuoyuna olumlu mesajlar sunmasıyla hukuki ve sosyal sorunları sona erdirme imkânı daha da artacaktır. Genel Merkez’e üyelik kampanyasının sürdürüldüğü bu günlerde üye değilsek üye olarak; üye isek yeni üyeler bularak bu hayırlı kampanyada yer alalım. Cenâb-ı Hakk’ın şu ayetinde tavsiye buyurduğu hayırda yarışanlardan olalım. “Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”[5]

[1] Âl-i İmrân suresi, 3:103
[2] Mâide suresi, 5:2
[3] Nesâî, Zekât 66, 5, H.No:79-80
[4] Ahmed b. Hanbel, Müsned, H. No:114
[5] Bakara suresi, 2:148

Hutbe-Birlikten Kuvvet Doğar

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com