CUMA HUTBESİ

Hutbe – Din eğitimi ve yaz kursları

16 Haziran 2011

Muhterem Müminler!

Çocuklarımız, gözlerimizin nuru, hayatımızın en nadide süsleridir. Çünkü onlar bize Yüce Rabbimizin birer emanetidir. Onları Allah’a kul olarak yetiştirmek ise, “Evlatlarınız sizin için bir imtihandır“ (Tegabun Suresi, [64:15], Enfal Suresi,[8:28]) ayetinde bildirildiği gibi bizim imtihanımızdır. Rabbimiz onları bize tertemiz bir fıtrat üzere vermiş ve onları kirletmememiz gerektiğini bildirmiştir. Nitekim Peygamberimiz (sav), her doğan çocuğun İslam fıtratı üzere tertemiz doğacağını, sonradan ana-babasının onları inanç yönünden şekillendireceğini ifade etmiştir. (Müslim, cilt, 8, 133)

Değerli Kardeşlerim!

Yukarıda da ifade edildiği gibi, “Dünya hayatının süsü” (Kehf Suresi, [18:46]) ve “Cennet çiçeği“ (Keşf-ül Hafa, 2/1402) olan yavrularımızı en güzel şekilde eğitmek ve terbiye etmek önce ana-babaların, sonra da toplumun görevidir. Daha çocuk dünyaya gelmeden önce başlayan çocuk terbiye ve eğitimi, bir ömür boyunca devam eder. Örneğin; aileyi helal lokma ile beslemek, doğan çocuğa güzel isim vermek, yeri geldikçe görgü kurallarını öğretmek ve yaş seviyesine göre dini eğitim ve öğretimde bulunmak, bunlar her ailenin ve büyüklerin görevidir. Bu hususta Peygamber Efendimiz (sav), “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz.” (Tirmizi, H.N. 1952) buyurmaktadır. “Ağaç yaş iken eğilir” atasözümüzde de eğitimin genç yaşta verilmesi gerektiğine işaret edilir.

Muhterem Müminler!

Çocuklarımızın eğitiminin aile içinde, okulda, çevrede ve toplumda şekil alacağı bir gerçektir. Onların, bedenen sağlam, inançları düzgün, ahlakları güzel, insanlığa ve İslam’a faydalı birer insan olarak yetişmeleri, bizim onlara sahip çıkmamıza bağlıdır. Bunu kız-erkek ayırımı yapmadan yapmalıyız. Onlar bizim geleceğimiz ve bütün mukaddesatımızı kendilerine teslim edeceğimiz en değerli emanetlerimizdir. Bu nedenledir ki; onları sağlıklı, dindar, güzel ahlaklı, kültürlü, çalışkan, dürüst, örf ve adetlerimize bağlı birer model insan olarak yetiştirmeliyiz. Daha küçük yaşlardan itibaren ibadetlere alıştırmalı, zihinlerine ve kalplerine Allah ve peygamber sevgisini yerleştirmeliyiz. Onları ifsat edecek her türlü kötü alışkanlıktan, zararlı fikir ve akımlardan korumalı ve kollamalıyız. Çünkü Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’inde, “Ey İman edenler! kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz” (Tahrim Suresi, [66:6]) buyurmaktadır. 

Muhterem Kardeşlerim!

Çocuklarımızın bilhassa dini eğitimlerini sağlıklı bir şekilde verebilecek okullarımız malesef yaygın olarak bulunmamaktadır. Fakat Avrupa genelinde var olan beşyüzü aşkın camimizde bunu yapmaya çalışmaktayız. Camilerimizde verilen din dersleri ve Kur’an eğitimleri, bütün yıl boyunca sürdüğü gibi yaz tatili döneminde de devam etmektedir. Yaz tatilinde bilhassa yatılı olarak yapılan bu eğitimler daha kalıcı, daha faydalı ve daha etkili olmaktadır. Elbette izin sebebiyle Avrupa’da kalamayan ailelerimiz olacaktır. Fakat izine gidemeyip te burada kalan kardeşlerimiz, mutlaka çevrelerinde bulunan gündüzlü veya yatılı eğitim veren cami ve eğitim merkezlerimize şimdiden müracaat etmeli ve kayıtlarını yaptırmalıdırlar. Konunun hafife alınacak bir şey olmadığını bilmelidirler. Çünkü Müslüman bir millet olarak bekamız ve huzurumuz, en güzel bir şekilde eğitilmiş ve terbiye edilmiş nesillerimizin yetiştirilmesi ile mümkün olacaktır. Böyle yetişecek çocuklarımız, “İnsan öldüğü vakit bütün ameller ondan kesilir. Yalnız şu üç şey müstesna; sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden salih evlat.“ (Müslim, Vasiyet, 3) hadis-i şerifinde de müjdelendiği gibi, öldükten sonra bile amel defterlerimizin hayır hanesine sevaplar yazdırmaya devam edeceklerdir.

                       

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com