CUMA HUTBESİ

Hutbe: Ev sohbetlerimiz

15 Kasım 2013

Muhterem Müslümanlar,

Sohbet halkaları, bizzat Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bazen kendi evinde, bazen diğer sahabelerin evinde uyguladığı tebliğ ve davet çalışmalarının meclisleri olmuştur. Bununla birlikte, daha sonraki yıllarda yapılan neredeyse bütün ev sohbetleri sahabeden Hz. Erkam’ın ismi ile anılır olmuştur. Allah Resûlü, ashabını sohbet ile eğitmiştir. Bu sebepledir ki, sohbet meclisleri icra etmek nebevi bir metot olarak algılanmalıdır ve sohbet programlarını bir sünnet-i seniyye olarak görmek gerekir.

Efendimiz (s.a.v.), “Din, nasihattir.” (Müslim, İman, 95) buyurmuştur. Ayrıca, , Zâriyât suresindeki, Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.“ (Zâriyât suresi, 51:55) ayetiyle, nasihatlerde bulunmanın ve sohbet ortamında olmanın ilahî bir emre dayandığını da görmekteyiz. Dinimiz, bu ev okullarında öğrenilmiş, katılanlar bu evlerde yapılan sohbetler neticesinde vahiyle buluşmuş, yeniden hayat bulmuşlardır. Ev sohbetleri vasıtasıyla kardeşlik bağları kurulmuş, hayatın sevinç ve hüzünleri paylaşılmış, ortaya çıkan problemlere çözüm yolları aranmıştır. Dinimizi geleceğe aktaracak öğretmenler ve örnek insanlar, bu ev okullarında yetişen insanlar arasından seçilmiştir. 

Kıymetli Kardeşlerim,

Bazen öyle sohbetlerin içinde kendimizi buluruz ki, o an hayatımızın dönüm noktası olur. Çünkü düzenli yapılan ev sohbetleri, hem katılımcılar arasında samimiyet ve dostluğun artmasını sağlayacaktır, hem de  manevi huzursuzluk içinde yalnızlaşan ve cemaat himayesinden uzak kalan nice kardeşimize ümit ve heyecan verecektir.

Sohbet öncesi farklı bir dünyanın insanı iken, sohbet sonrası bambaşka bir kişi olarak halkadan ayrılırız. Özellikle genç kardeşlerimiz üzerinde olumlu etki bırakacak olan bu ev sohbetlerinin en önemli etkilerinden biri de, kardeşlerimizin ailevi, kültürel ve dinî konuları önemsemelerine vesile olmalarıdır. Güzel bir ahlak üzere yetişmelerini arzu ettiğimiz gençlerimiz, bu sohbet halkalarında, dinlemeyi, anlamayı öğrenecek, ayrıca düşüncelerini dile getirecek, kendilerini ifade edebilecek bir şahsiyet olma noktasında önemli aşamalar kaydedeceklerdir.

Ev sohbetlerine mesnet olarak kabul edilebilecek bir diğer husus da içinde Allah’ın zikredildiği evlerin övüldüğünü işaret eden şu ayet-i kerimelerdir: “Allah, isminin  yüceltilmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin verdiği birtakım evlerde kandiller vardır. Orada sabah akşam O’nu (öyle kimseler) tesbih eder ki; Onlar, ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Çünkü (o günde) Allah, onları yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır.” (Nûr suresi, 24:36-38)

Muhterem Müslümanlar,

Aile bağlarımızı güçlendirmek, komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek, Allah’ın rahmet ve merhametinin tecelli edeceğini umduğumuz, ilim ve irfanın buluştuğu bu ev sohbetlerini başlatalım veya icra edilmekte olanlara katılalım. Böylesine önemli sohbet halkalarında bulunup, bu meclislerden hisse almayı ve davranışlarımıza aksettirebilmeyi, Allah Teâlâ, cümlemize nasip eylesin.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com