CUMA HUTBESİ

Hutbe – Evlerimiz Daru’l Erkamlarımız Olsun

05 Aralık 2008

Muhterem Müslümanlar,

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’inde: “…Bir toplum, kendini değiştirmedikçe Allah, onlarda bulunanı değiştirmez…” (Ra’d Suresi, [13:11]) buyuruyor. Görüldüğü gibi ayet-i kerimede hem müsbet hem de menfi değişmeye işaret eden bir mana vardır. Yani insanlar kendilerinde olan olumlu şeyleri, olumsuz şeylerle, ya da olumsuz özellikleri olumlu davranışlarla değiştirmeyi arzu etmedikçe ve onun için harekete geçmedikçe, bulundukları hal üzere devam edecekler demektir. İnsanlığa olumlu, faydalı, güzel ve insan menfaatına en uygun şeyleri getirmiş olan İslam dini, elbette olumsuzlukların, olumlu hale çevrilmesi için gayret eder ve insanlığı güzelliklere sevkeder. Bu güzel özellikleri şahsında toplayan şahsiyetli ve kimlikli insanlar yetiştirmeyi hedefine alır. Böyle bir insanın yetişmesi için ise, tek çare, bilgi ve kültürel faaliyetlere hız verilmesidir. İslam’ın insanlığa sunduğu hayat örneğine ancak bilgi ile ulaşılabilir. İlimsiz ve bilgisiz, cehaletin kucağında, İslam’ın sunduğu saadet dünyasına girilemez. Bundan dolayıdır ki İslam dini, ilim ve bilim ve öğrenmeye çok büyük ehemmiyet vermiştir. İlk inen Kur’an ayetlerinin de okuma, yazma ve öğrenme ile alakalı olduğu düşünülürse işin önemi daha iyi kavranır herhalde.

Değerli kardeşlerim,

İslam, kendi nev-i şahsına münhasır bir nesil yetiştirmek ister; bunun da altyapısını kendisi oluşturur ve bu manada çeşitli kurumlar kurar. Daha ilk yıllardan itibaren bu anlamda adımlar atılmış ve en büyük mescid olan Ka’be’de, Peygamber Efendimizin bizzat kendi evinde, Hz. Ebu Bekir Efendimiz’in evinde, ilk İslam ve vahiy okulları açılmış, bilhassa Erkam b. Ebi’l Erkam’ın evi, Mekke İslam okulları ve sohbethaneleri için tam bir sembol olmuştur. Dolayısı ile nerede Müslümanlar bir eve toplanmışlar ve orada Kur’an mesajını anlama sohbetleri yapmışlarsa, o evlerin hepsine Daru’l Erkam denilmiştir. Gerçekten de Daru’l Erkam’da İslam’ın mesajını alan Müslümanlar, İslam davasını asırlara yaymış ve bize kadar bu hak dinin ulaşmasına vesile olmuşlardır. Allah onların hepsinden razı olsun.

Aziz Kardeşlerim,

Sohbet (beraberlik), insanın derece bakımından kendinin üstünde veya altında yahut akranı ile biraraya gelip, Allahu Teâlâ’nın ve Peygamber Efendimiz’in beğendiği, hoşnud olduğu şeyleri konuşması demektir. Kişi derece bakımından kendinden üstün olanla berâber olursa, ona hizmet eder; kendisi de büyür. Kendisinden aşağıda olan birisi ile sohbet ederse, onun hallerinden bir noksanı gördüğünde onu îkâz eder, onu da kendisinin derecesine çıkarır. Aynı seviyede olanlarla sohbet ederse, başkalarının yanında biribirlerinin kusurlarını görmezlikten gelirler, sonra noksanı beraberce tamir ederler. İşte bütün bu güzellikler ev sohbetleri vasıtasıyla elde edilmiş olur. Nesillerimize sahip çıkabilmemiz kendi evlerimize sahip çıkmamıza ve evlerimizi birer Daru’l Erkam haline getirmemize bağlıdır. Bugünün Darul’l Erkam evleri, içerisinde televizyon ve diğer medya aletlerinin değil, kitap, kalem ve defterlerin hakim olduğu; her ferdin okumayı özel bir zevke; bilgilenme sürecini bir ibadete dönüştürdüğü evlerdir.  İşte Teşkilatımızın Gençlik Kolları, evlerimizi birer eğitim merkezi ve Daru’l Erkam haline getirecek bir proje ile  yola çıkarak, 1 Aralık 2008’den 8 Aralık 2008 tarihine kadar Avrupa genelinde, “2000 Ev Sohbeti” programı gerçekleştirmektedir. Bu güzel çalışmaya destek olma adına, siz kardeşlerimden genç iseniz bu evsohbeti toplantılarına katılmanızı, ana-baba iseniz, gençlerinizi bu sohbetlerin yapıldığı evlere iştirake teşvik etmenizdir. Bu suretle "Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır."  (Tahrîm Suresi, [66:6]) ayetindeki uyarıya uygun hareket etmiş olur ve geleceğin kimlikli ve şahsiyetli gençlerini yetiştirme uğrunda önemli bir adımı atmış oluruz.

IGMG İrşad Başkanlığı

Önemli Not: Hocalarımız vaaz ve hutbelerinde Kurban Kampanyamızı mutlaka hatırlatmalılar.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com