CUMA HUTBESİ

Hutbe: Evliliğin güncel engelleri

31 Mayıs 2013

Muhterem Müslümanlar,

Kur’ân-ı Kerîm’de buyurulduğu gibi, “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun delillerindendir…” (Rûm suresi, 30:21) Dolayısıyla Yüce Rabbimiz hayatın yükünü paylaşsınlar diye insanoğlunu kadın ve erkek olarak, çift yaratmıştır. Ancak bu çiftlerin bir aile kurmaları gittikçe zorlaşmaktadır. Hepimiz yaşadığımız toplumda evlilik yaşının giderek yükseldiğini gözlemliyoruz. Bu olgunun arkasında ise birçok neden yatmaktadır.

Değerli Kardeşlerim,

Gençlerimizin eskilere nazaran daha geç evlenmelerinin önemli bir sebebi birçok anne-babanın, çocuklarını aşırı derecede sahiplenmeleri ve evlatları için her şeyin en iyisini yapma gayretine girmeleridir. Böylece anne-babalar gençlerin kendilerini korunmaya muhtaç ve öz güvensiz hissetmelerine neden oluyor ve onların bir ailenin sorumluluğunu üstlenmekte hevessiz kalmalarına yol açıyorlar. Diğer bir etken ise gençlerin evlenmek konusunda aşırı seçici davranmaları ve beklentilerinin yüksek olmasıdır. Etrafımızda toz pembe hayaller içerisinde yüzen nice gençler bulunmaktadır. Ne yazık ki büyük beklentilerle “en iyi eş”i aramak, filmlerde gibi her zaman mutlu sonla bitmiyor. Mükemmeli isteme duygusu gençlerin başına büyük sorunlar açıyor. Ayrıca hayatlarında hiç sorumluluk almamış ve sorumluluk nedir bilmeyen insanlar evlilikten kaçınmaktadırlar, zira evlilik onlara bir yük olarak gözükmektedir. Bununla birlikte ekonomik imkânsızlıklar ya da karşı tarafın maddi yönden aşırı beklentileri de gençlerin evlenmemesine neden olmaktadır. Tabii tüm bunların yanı sıra işten güçten vakit bulup evlenemeyen gençler de vardır; örneğin işkolikler ve kariyer peşinde koşan bu tür insanlar yuva kurmayı sürekli erteleyebilirler.

Muhterem Müslümanlar,

Sebeplerin listesi uzundur kuşkusuz. Fakat Allah Teâlâ’nın evlilik hakkındaki tavsiyesi çok açıktır. “İçinizdeki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir.” (Nur suresi, 24:32) Peygamberimiz de bir çok hadîs-i şerifte evliliğin öneminden ve mükafatından bahseder. Öyleyse çocuklarımızı sorumluluk sahibi insanlar olarak yetiştirelim, yaşı gelmiş ve ahlaki anlamda belirli bir olgunluğa erişmiş olan gençlerimizi de evliliğe teşvik edelim. Bekâr kardeşlerimize evlilik yolunda hem maddi hem de manevi anlamda yardımcı olmamız bizim sorumluluğumuzdur, bunu unutmamamız gerekiyor. Sadece kendi ailemizden sorumlu olmadığımızın bilincinde olarak, evlilik konusunda sıkıntı çeken tüm kardeşlerimizin ellerinden tutmamız gerekiyor.

Unutmayalım ki, toplumun sigortası sağlam ve sağlıklı ailelerdir. Bu yüzden toplumun ve böylelikle her bir ferdin iyiliği için böylesi ailelerin kurulmasında yardımcı olmak insanlara büyük bir hizmettir. Efendimiz bir başka hadîs-i şeriflerinde: “Toplumun efendisi, ona hizmet edendir.” (Kenzü’l-Ummal, c. 6, 17517) buyurmaktadır.

Değerli Kardeşlerim,

Önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece Miraç Gecesi’dir. Bu gece, Resulullah (s.a.v.)’in Hak katında misafir edildiği, namaz ve vahiyle kendisine ikram edildiği, günahlarına tevbe eden müminlerin af ve mağfiretle müjdelendiği mübarek bir gecedir. Avrupa’da yaşayan Müslümanlar olarak bizler de, bir kez daha Rabbimize verdiği sayısız nimetler için şükür ve dünyadaki bütün kardeşlerimizin için dua edelim inşallah. Gecemiz mübarek, hayırlarımız ve dualarınız makbul olsun!

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com