CUMA HUTBESİ

Hutbe – Günah Kirlerinden Kalbimizi Koruyalım

11 Temmuz 2008

Muhterem Kardeşlerim,

Günah, Allah’ın emirlerine aykırı düşen, dinimizde suç kabul edilen davranışlar, İslam şeriatının ve temiz insan fıtratının yapılmamasını emrettiği hususlardır. Kur’an ve Sünnet literatüründe “Günah” kelimesinin karşılığında; İsm, zenb, isyan, cürm kelimeleri de kullanılır. İsm, günahın tam karşılığıdır. Zenb (cürm), insanın Allah rızasına ulaşmasına engel olan şeydir; isyan ise, Allah’a itaat etmemektir. Neticesine göre kişiyi sorumlu kılması veya cezayı gerektirmesi açısından günahlar, büyük ve küçük günahlar olmak üzere iki kısma ayrılır. Allah’ın yapılmasını yasakladığı her şey büyük bir günahtır. Bunların sayısı hadis-i şeriflerde sayıldığı kadarı ile yedi, dokuz, yetmiş veya ikiyüz kadardır. Belli başlı büyük günahlar şunlardır: Allah’a ortak koşmak, adam öldürmek, zina iftirasında bulunmak, zina etmek, sihir yapmak, yetimin malını yemek, ana-babaya karşı gelmek, Mekke’nin hareminde günah işlemek, faiz yemek, hırsızlık yapmak, içki içmek, kumar oynamak. Büyük günahların en büyüğü, Allah’ı tanımamak, zatında, sıfatında ve fiillerinde O’na ortak koşmak, yani şirktir.

Aziz Kardeşlerim,

Bir Müslüman işlediği günahı hafife almadan ve kalbinde iman olduğu halde işlerse, dinden çıkıp, kafir olmaz. Alimlere göre, büyük günah işleyen bir Müslüman kâfir olmaz, cehennemde ebedî kalmaz, tövbe etmeden ölse bile, Allah dilerse fazl-ı keremiyle onu affedebilir; dilerse adaletiyle cehennemde ona azap eder. Ancak günahların en büyüğü olan Allah’ı inkar etme günahını işleyen kimseyi affetmez. Şu ayet-i kerime’de bu açıkça ifade edilmiştir: “Allah kendisine şirk kovulmasını kesinlikle affetmez. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için affeder” [4:48]

Mümin, işlediği günahlar sebebiyle umutsuzluğa düşüp isyana devam eder veya Allah’ın azap etmeyeceğine inanıp, azaptan emin olduğunu düşünerek hatalarına devam ederse büyük hata eder. Onun içindir ki, işlenen günahın ardından hemen tevbe ve istiğfara sarılmak gerekir. Nitekim şu ayetler bize bu dengeyi gözetmemizi tavsiye ediyorlar: “Ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş kullarım, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphe yok ki O, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.” [39:53] “Fakat azabımın da pek acıklı bir azap olduğunu kullarıma haber ver.” [15:50]

Değerli Kardeşlerim,

Kamil bir mümine düşen asıl görev iman ettikten sonra bir daha küfür ve günaha bulaşmamaktır. Çünkü günahlar, kalbi kirletir, kirlenen kalp de sahibinin doğru, güzel, faydalı ve yararlı şeyler yapmasına engel olur. Günahların kalbi kirleteceğini haber veren Cenab-ı Hak, şöyle buyurur: “Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.” [83:14] Bu âyette geçen “kalp kirlenmesi” tabirini, Peygamber Efendimiz (as) şöyle açıklamıştır: “Kul bir günah işlediğinde, kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer o günahından tevbe edip  uzaklaşırsa kalbi saydamlaşır. Eğer tevbe etmeyip günah işlemeye devam ederse, o siyah nokta artar ve kalbi istila eder. İşte Yüce Allah’ın Kuran’da zikrettiği kalp kirlenmesi, budur” (İbn Mace, Zühd, Bab: 29)  Günahlar, nefsin, şehevi arzuların ve şeytanın kötü arzu ve tuzaklarına kapılması neticesinde işlenir. Onun için de çok dikkatli olunmalı ve göz, kulak, el, ayak ve mide gibi bizi günaha sevkedebilecek azalarımıza sahip çıkmalıyız. İbadet, ihlas ve ihsanlarımızla kalplerimizi saf tutmaya devam etmeliyiz.

Şu ayetleri de kulaklarımıza küpe yapmalıyız: “Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir” [6:120]; “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız.” [4:31]; “Sabır gösterip günahlardan sakınanları, cennetin kapısında: Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu (cennet) ne güzeldir!” [13:24] “(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en  büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir” [29:45]

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]