CUMA HUTBESİ

Hutbe: Gençliğin En Büyük İmtihanı: Zina

07 Kasım 2017 Takka Tasbih Holz
Takka Tasbih Holz

Aziz Kardeşlerim, Değerli Gençler!

Yaşadığımız çağda hiç şüphe yok ki, bazı işlerimiz oldukça kolaylaşmış ve hızlanmıştır. Buna karşılık bazı işlerimiz de alabildiğine zorlaşmıştır. Kuşkusuz ki, her kolaylık aynı zamanda bir zorluğu beraberinde getirmektedir. Bugün çok kısa zamanda dünyada olup bitenlerden haberdar olabiliyoruz. Ancak haramlara giden yollar da aynı şekilde sonuna kadar açık olduğu için, harama yaklaşmak, ona ulaşmak da kolaylaşmış durumdadır. Kolaylaşan bu haramlardan belki de en önemlisi zinadır. Günümüzde zinaya giden yollar alabildiğine açılmıştır. Ama biz Müslümanlar o yollardan geçmemeli, o yollara kesinlikle yaklaşmamalıyız.

Kıymetli Kardeşlerim!

Rabbimiz Kur’an’da: “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.”[1] buyurarak zinaya götürecek yollara yaklaşmanın dahi çok çirkin olduğunu bildirmektedir. Zaten hepimiz görüyor, duyuyoruz: O yola girerken yapılan ve önemsiz görülen dikkatsizlikler insanları felakete sürükleyebiliyor.

Değerli Genç Kardeşlerim!

Sizler bu topluma örnek olacak, gelecekteki Müslüman nesli inşa edecek kahramanlarsınız. Kendinizi ve geleceğinizi kısa bir dünyevi haz için harap etmeyiniz! Bu hazzı helalinden tatmak var iken, haram yoldan tatmak kalbimizi ve imanımızı karartacaktır. Ayrıca bizleri çok kötü yollara sürükleyecektir. Ve bu dikkatsizlik kalbimizdeki Allah korkusunu, İslami hassasiyeti azaltacaktır. Netice olarak da kalp körelecektir. Kalp köreldiğinde ise kişi iyi ve güzel şeylerden haz alamadığı gibi, kötü ve çirkin şeylerden de rahatsızlık duymaz hâle gelecektir. Ve nihayetinde kişi kendi sefaletini saadeti zannedecektir. Allah bizleri bu hâllerden muhafaza buyursun.

Kıymetli Büyüklerimiz! Aziz Anne ve Babalar!

Şunu unutmayalım ki, zina toplumu felakete sürükleyen bir beladır. Gençlerimizi bundan korumak için helal yolu onlara açmalıyız. Harama giden yolların bu denli kolaylaştığı bir dünyada bir genci evlendirmek, ona bu imkânı sağlamak çok önemli bir görev hâline gelmiştir. Çocuklarımızın, dolayısı ile kendimizin iffet, namus ve şerefini korumak için azami gayret sarf etmeliyiz. Aileler öncelikle maddiyatı düşünmeden, Allah’ın her şeye kadir olduğuna iman ederek, en başta çocuklarının manevi dünyasını inşa etmelidir. İffetini korumayan gençlerin huzurlu bir aile kurma imkânı yoktur. O yüzden bu değerleri koruyacak olan evlilik müessesesine giden yolları açalım.

Değerli Gençler, Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hiçbir sözü, hiçbir emri, hiçbir hareketi elbette ki boşuna değildir. Aksine hikmetlerle doludur. Şu hadîs-i şerif bizlere zinaya giden yollardan uzak durmakla ilgili olarak ne de güzel örnekler sunmaktadır: “Gözler zina eder, onların zinası bakmaktır. Dudaklar zina eder, onların zinası öpmektir. Eller zina eder, onların zinası dokunmaktır. Ayaklar zina eder, onların zinası (o işe) yürümektir. Ferç (uzuv) ise bunu ya doğrular (tasdik eder) ya da yalanlar.”[2]

Muhterem Müminler! Sevgili Gençler!

Bu hadis her an kulağınızda küpe ve elinizde hayat rehberi olsun.
Harama götürecekse: Bakma!
Harama götürecekse: Dokunma!
Harama götürecekse: Gitme!

İşte, harama giden yolların kolaylaştığı bu günlerde temel ilkemiz bu olsun!

Rabbim zinaya giden yollardan kaçıp, hayatının imtihanını kazanan gençlerden ve yetişkinlerden eylesin!

[1] İsrâ suresi, 17:32
[2] Müslim, Kader, 33, H. No: 2658/1

Hutbe-Gencliğin hayat imtihanı: Zina

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com