CUMA HUTBESİ

Hutbe: Gönülden İtaat Eden Kul: Hz. Meryem

12 Aralık 2018 Takke Tesbih Turuncu
Takke Tesbih Turuncu

Değerli Müslümanlar!

Hutbemizin konusu, Allah tarafından tüm insanlığa örnek gösterilen, İmrân kızı Hz. Meryem’dir. Hz. Meryem (a.s.) Allah’ın saliha kullarından bir kuldur. Bazılarınca iddia edildiği gibi haşa Allah’ın eşi değildir. Bizim inancımıza göre böyle inanmak büyük günahtır, hatta şirktir. O el değmemiş olarak Allah’ın kudretiyle hamile kalmış ve Hz. Îsâ (a.s.)’ı babasız olarak dünyaya getirmiştir. Hz. Îsâ da Allah’ın kelimesidir, Meryem’in oğludur. O da Allah’ın kulu ve peygamberidir. Allah’ın haşa oğlu değildir.

Kıymetli Müminler!

Allah Teâlâ Kur’an’da Hz. Meryem için şöyle buyurmuştur: “Hani melekler şöyle demişti: ‘Meryem! Şüphesiz Allah manevi hizmet için seni seçti. Seni tertemiz kıldı ve hiçbir kadına nasip etmediğini sana verdi.’”[1] Allah Resulü (s.a.v.) ise “İmrân kızı Meryem’den sonra cennet kadınlarının en hayırlıları Muhammed kızı Fâtıma, Huveylid kızı Hatice ve Firavun’un karısı olan, Müzâhim kızı Âsiye’dir.”[2] buyurarak, Hz. Meryem’in ve diğer annelerimizin önemini bizlere anlatmıştır.

Aziz Cemaat!

Kur’an Hz. Meryem’in iffetini koruduğunu, Allah’a gönülden itaat ettiğini, ismet ve takva sahibi olduğunu bizlere örnek olarak sunmaktadır. İffetini koruması ve kendisini Allah’a ibadet etmek için adaması nedeniyle Hz. Meryem’e “Betûl” denmiştir. Betûl hem manevi mükemmellik hem de fiziki güzelliği tanımlamaktadır. Allah’a adanmış bir evlat olan Hz. Meryem’i Cenâb-ı Hak cennet nimetleriyle beslemiştir. Asırlar öncesinden bizlere örnek olan Hz. Meryem büyük bir imtihandan geçerek iffetsizlikle suçlanmıştır.
Ancak Hz. Meryem Allah’a olan itaati, imanı ve sabrı sayesinde ayakta kalmış, imtihanını başarıyla geçmiş ve Allah’ın nimetlerine ve ikramlarına nail olmuştur. Oğlu Hz. Îsâ ise peygamberlik şerefi ile müşerref olmuştur.

Aziz Kardeşlerim!

Elbette Hz. Meryem ve Hz. Îsâ’dan alacağımız dersler var. Hz. Meryem’in iffeti, cesareti, takvası, hayâsı ve imanı günümüz kadınlarına örnek olduğu kadar erkeklere de örnektir. Aynı şekilde Hz. Yûsuf (a.s.) da imanda, amelde, iffette, sabır ve takvada erkekler için örnek olduğu kadar Müslüman kadınlar için de eşsiz örnektir.

Değerli Müminler!

Hz. Meryem’in gebe kaldığını bildiren ayette şöyle geçmektedir: “Bir süre sonra doğum sancıları tutunca bir hurma ağacının altına sığınmak zorunda kaldı ve ‘Keşke, daha önce ölmüş ve hafızalardan silinmiş olsaydım.’ dedi.”[3] Evlilik yapmadan Allah’ın kudreti ve mucizesiyle hamile kalmasının toplumda oluşturacağı iffetsizlik ithamından korkarak Hz. Meryem keşke böyle dile düşmektense ölseydim ve hatırlanmayacak şekilde unutulsaydım diyerek yakarışta bulundu. Hz. Meryem’in bu üzüntülü hâli üzerine Allah Teâlâ onun için bir nimet olarak ayaklarının altında bir dere akıtmış, ona hurma ikram ederek kolaylık sağlamıştır.

Kıymetli Müslümanlar!

Hz. Meryem ayrıca annesi tarafından Allah’a adanmış bir kuldur. Bu hususta Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Rabbi de Meryem’i memnuniyetle kabul etti. Onu çok güzel bir şekilde yetiştirdi ve Zekeriya’nın himayesine verdi…”[4] Rabbimiz Hz. Meryem’i nasıl memnuniyetle kabul ettiyse bizleri de huzurunda kabul eylesin. Onu nasıl çok güzel bir şekilde yetiştirdiyse evlatlarımızı da en iyi şekilde yetiştirmemize yardımcı olsun. Evlatlarımızın Hz. Meryem gibi iffetli, cesaretli, imanlı, sabırlı ve takvalı olmasını nasip eylesin. Hz. Meryem’in ahlakını evlatlarımıza ve ümmetin anne adaylarına versin. Onun Allah’a olan gönülden itaatini hepimize nasip eylesin.

[1] Âl-i İmrân suresi, 3:42
[2] Bkz. Taberânî, El-Mu’cem El-Evsat, 2/23
[3] Meryem suresi, 19:22-23
[4] Âl-i İmrân suresi, 3:37

Hutbe-Hz Meryem

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com