CUMA HUTBESİ

Hutbe – Hac

22 Aralık 2006

“Şüphesiz, âlemlere doğruluk kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mabet), Mekke’deki (Kâbe)dir. Orada apaçık işaretler, (ayrıca) İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah yarattığı âlemlerden bağımsızdır, her bakımdan Kendine yeterlidir.” (Al-i İmran S. / 96-97)

Aziz Müslümanlar, değerli kardeşlerim!

Namaz, oruç ve zekât gibi İslamın en temel ibadetlerinden biri olan Hac ibadetinin yapılacağı günler yaklaşmaktadır. Kameri bir ay olan Zilhicce ayının 8 – 13. günleri arasında yapılan Hac ibadeti, kitabımız Kur’an-ı Kerim ve Resulullah Muhammed Mustafa (SA)’in sünnetine göre, seyahat emniyetine haiz bir ortamda mali gücü ve sıhhati yerinde olan Müslümanlara farzdır.

Bu mübarek ibadeti yerine getirmek üzere Hacca gitmiş bulunan kardeşlerimize kolay ve kabule mazhar bir hac yapmalarını diliyor, gidemeyenlere de, yüce Rabbimizden nasip etmesini niyaz ediyorum.

Aziz kardeşlerim!

İnancımıza göre hayat, dünyada başlamadı ve bu dünyadan gitmekle de bitmeyecek. Biz Müslümanlar, varedilişimizin elest bezminde ruhların ilk yaratılışıyla başladığına, sıramız geldiği için bu âleme geldiğimize ve sıramız gelince de bu âlemden geçip ebedi bir hayata yeniden doğacağımıza inanırız. İşte, Yüce Allah, imkânı olan mü’minlerden, yer yüzünde inşa ettirdiği ilk evi (Kabe’yi) ve Kabe’nin etrafındaki kutsal mekânları ziyareti etmelerini istemiştir. Çünkü bu mekânlar, Yüce Yaratıcı’nın ilahi tecellilerine, Hz. Muhammed aleyhisselam’a indirilmiş olan mükemmel vahye muhatap olmuş ve birçok kutlu hadiseye şahitlik etmiştir. Nitekim, insan varlığının dünya hayatındaki başlangıç mekanı Arafat, Adem ile Havva’nın cennetten çıkartıldıktan sonra, dünyada ilk buluştukları mekan; Müzdelife ise geceledikleri yerdir. Safa ve Merve, Hacer validemizin, oğlu İsmail (AS)’e su temin etmek için koşuştururken zemzem mucizesine; Mina mekânları ise, Allah’a imanın en büyük mücadelelerinden birini vermiş olan İbrahim ve İsmail Peygamberlerin tam bir teslimiyet örneğine şahitlik ettiği topraklardır.

Muhterem kardeşlerim!

Hac, eşitlik ve kardeşlik ruhunun zirvede yaşandığı bir ibadettir. Makamları, mevkileri, sosyal statüleri, milliyetleri, dilleri ve renkleri çeşit çeşit olan Müslümanlar hac ortamında, aynı elbiseler içinde bulunurlar. “Arab’ın, Arab olmayana, Arab olmayanın da Arab’a hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva ile yani gerçek dindarlık iledir.” sözü Arafat meydanında Peygamber Efendimiz tarafından Veda hutbesinde insanlığa duyurulmuş ve böylece ırk ve sınıf temeline dayalı bütün anlayışlar İslâm tarafından reddedilmiştir.

Peygamber Efendimiz sallallah-u aleyhi ve sellem, “Hac edenler ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. Allah’a dua eder ve bağışlanma dilerlerse Allah onların dualarını kabul eder ve onları bağışlar.” buyurmaktadır. (İbn-i Mace)

Bu münasebetle, Hac görevini ifa edenlerin Allah katındaki değeri çok yüksektir. Ve Yüce Allah, onların samimiyetle yapacakları duaları geri çevirmez. Peygamber Efendimiz, “Kim Allah için hac eder de kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa -kul hakları hariç- annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak (yurduna/geri) döner.” buyurmuştur. (Buhari)

Haccını ifa eden Müslümanlar, kendilerini şirke, ahlaklı olmayan davranışlara karşı daha korunaklı hale getirmiş demektir. Bundan dolayı haccedenler, hac ibadetiyle elde ettikleri marifetullahı kaybetmemelidirler. Yalan, haksızlık, emanete hıyanet, bencillik, ahde vefasızlık, adaletsizlik, aldatma, kandırma, hileli ölçme ve tartma gibi ahlâkî olmayan tutum ve davranışlardan daima kaçınmalıdırlar.

Yüce Rabbimiz, bu yılki hac döneminde bu mübarek ibadeti yerine getiren kardeşlerimize kolaylıklar ihsan etsin ve haclarını kabul buyursun!

Ezelden ebede sürdürdüğümüz seyahatimizin kısacık bir parçası olan, diğer bir ifade ile, varoluştan itibaren başlayan sonsuzluk yolculuğumuzun bir safhası olan şu dünya hayatımızda, Allah-u Teala cümlemizi şirksiz, kamil bir iman ile güzel ahlaklı bir hayat geçiren ve ibadetleri hikmetleri ile yerine getiren müminlerden eylesin!

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com