CUMA HUTBESİ

Hutbe: Haccın Fazileti

06 Mart 2019 Minber Ahşap
Minber Ahşap

Muhterem Müminler!

Hac ibadeti, İslam’ın beş temel esasından biridir.[1] Bu ibadetin gerekliliği konusunda Yüce Rabbimiz, “Gitmeye gücü yetenin o evi (Kâbe’yi) ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.”[2]  buyurmaktadır.

Hac daveti, “bütün insanlığa” yapılmış bir çağrıdır. Hz. İbrâhim (a.s.), oğlu Hz. İsmâil (a.s.) ile birlikte Kâbe inşaatını bitirince Cenâb-ı Allah ,İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.[3] şeklinde buyurarak insanları haccetmeye davet eder. Bu ilahî davet sebebiyledir ki gücü yeten ve oraya yol bulan her Müslüman için haccetmek farzdır.

Aziz Müminler!

Hac ibadetini ifa etmek, Allah’ın hac davetine kulların icabet etmesidir. Kul ihrama girdikten sonra Kâbe’yi görünceye kadar âdeta haykırırcasına telbiye ile davete icabet eder ve der ki:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

“Allahım! Davetine uydum. Emrine boyun eğdim. Senin hiçbir ortağın yoktur. Davetine icabet ederek huzuruna geldim. Hamd sana mahsustur. Nimet ve mülk senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.” Bu açıdan bakıldığında hac ibadeti; renkleri, dilleri, ırkları, cinsiyetleri, yaş ve statüleri farklı olan insanların Allah’ın bu çağrısına karşı ortaklaşa verdikleri “evet” cevabıdır. Bu güzel ve anlamlı icabetin karşılığı da elbette ki güzel olacaktır. Bu icabetin sonucunu Peygamberimiz ﷺ: “Mebrûr, [yani kabul edilen] haccın karşılığı ancak cennettir.[4] şeklinde müjdelemiştir.

Değerli Müminler!

Hac ibadeti tavaf, sa’y, Arafat, vakfe, mîkât, müzdelife ve cemerât gibi birtakım “şeâir”den, yani sembollerden ibarettir. Bütün bu semboller hem dünya hayatının nasıl şekillenmesi gerektiğini hem de kulun ahiret yolculuğunu ve ahirette kurulacak olan mahşer meydanında yaşanacak hâlleri sembolize eder. Hac yapan kişi, kefen misali büründüğü ihramıyla orada âdeta mahşeri yaşar. Bunun içindir ki hac yolculuğuna çıkacak kişi bir taraftan gerekli hazırlıkları yaparken diğer taraftan üzerinde kul hakkı olanlarla helalleşir, varsa onlara borçlarını öder. Eş, dost ve akrabaları ile vedalaşır. Hac ibadeti insana varoluş sebebini, hayatı ve hayatın sonunu sembollerle gösteren ve öğreten önemli bir ibadettir. Bu bakımdan imkânı olan kardeşlerimizin bu ibadeti bir an evvel yerine getirmeleri hayati bir önem taşımaktadır. İmkânı olmak demek; hac farizasın yerine getirebilecek kadar sağlıklı olmak ve yeterince maddi imkâna sahip olmak demektir. Bu imkânı bulduğu hâlde ibadeti erteleyip gitmeyenler erteledikleri süre kadar Allah katında sorumlu tutulurlar, ilahî rahmetten uzaklaşır ve günahkâr olurlar. Bu bakımdan üzerlerine hac farz olmuş olan kardeşlerimiz vakit kaybetmeden bir an önce bu ibadeti yerine getirmeli ve bu ilahî çağrıya icabet etmelidir. İslam Toplumu Millî Görüş Hac ve Umre organizasyonu yarım asra yakın tecrübesiyle bu alanda çok güzel hizmetler sunmaktadır. Bu nedenle hacca gidecek kardeşlerimizin bir an önce Hac Umre bürolarımıza başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Cenâb-ı Allah, bu yıl hacca gidecek kardeşlerimizin haccını şimdiden mebrur eylesin, cumanız mübarek olsun!

[1] Buhârî, Îmân 1, 2; Tefsîru sûre (2), 30; Müslim, Îmân 19-22. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, îmân 13
[2] Âli İmrân suresi, 3:97
[3] Hacc suresi, 22:27
[4] Buhârî, Umre, 1, H.No: 1773; Müslim, Hac, 79, H.No: 1349.

Hutbe-Haccın Fazileti

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com