CUMA HUTBESİ

Hutbe – Her Müslüman İlmihal Öğrenmelidir

12 Şubat 2010

Muhterem kardeşlerim!

Kısaca “davranış bilgisi” demek olan ilmihal, kişinin Rabbine, kendisine ve içinde yaşadığı toplum ve çevreye karşı sorumlulukları olan ve bunu yerine getirme gücüne sahip bulunan insanın, kendisinden beklenenleri yerine getirmesinde ona kılavuzluk etmeyi hedefleyen bilgiler yumağıdır. Her Müslüman’ın asgari seviyede ilimihal bilgilerini öğrenmesi farzdır ve bir gerekliliktir. Ferdî ve sosyal hayatı dinin emir ve önerilerine uygun şekilde yaşayabilmek için bu bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgiler öğrenilmediği sürece ne sahih bir imana sahip olunabilir, ne de sahih bir badet yapılabilir. Dolayısı ile de hata ve kusurlardan emin olunamaz.

 

Aziz kardeşlerim!

İslam dininin temeli ilimle atılmıştır. İlk inen ayetlerin okumakla, yazmakla ilgili ayetlerden oluştuğunu düşünecek olursak bunu daha iyi kavramış oluruz. Onlarca ayette ilim ve bilimin önemine dikkat çeken Rabbimiz, bir Müslüman’ın cehalet içinde olmasından hoşnut değildir. Şu ayet mealleri ilmin ve alimin değerini ifade etmesi açısından önemlidir: “Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile mü’minler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar; işte bunlar, biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz.” [4:162] “İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.“ [35:28] “Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkarcı gibi) midir? (Resûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.“ [39:9]

 

Peygamberimiz Muhammed (sav)’de öğrenmenin ve öğretmenin önemini izah ederken aynı hassasiyeti göstermiş bizi sık sık bu konuda uyarmış ve şöyle buyurmuştur: “Her kim ilim tahsil için yola koyulur ve her sebebe başvurursa Allah cennete varan yolu onun için kolaylaştırır.” (Müslim, Zikir: 17; Ebû Dâvûd, Salat: 27) “Her kim ilim tahsili için yola koyulur ve tüm sebeplere sarılarak ilim öğrenirse bu yaptığı iş geçmiş günahlarına kefâret olur.” (Dârimî, Mukaddime: 6) “Bilen ol, öğrenen ol, dinleyen ol, seven ol, beşincisi olma helak olursun” (Keşfu’l Hafa, 1/149, H.N. 437)

 

Kıymetli kardeşlerim!

Her mesleğin cehaleti bir noktada tedavi edilebilir. Hem bu dünyanın hem de ahiretin kurtuluş reçetelerinin yer aldığı dini konulardaki cehaletin telafisi mümkün değildir. Sağlam bir imana sahip olamayan, sahih bir amel işleyemeyen bir Müslüman’ın dinini tam yaşaması ve dinin hedef ve gayelerine ulaşabilmesi mümkün değildir. Onun için de yukardaki hadis-i şerifte de görüldüğü gibi, bilmediklerimizi öğreneceğiz, öğrendiklerimizi yaşayacağız, başkalarına öğretecek seviyeye geleceğiz, ilim meclislerinde olmaya gayret edeceğiz, hiç yapamıyorsak ilim meclislerini seveceğiz. Bunu ise yazılmış olan ilmihal kitaplarının birisini okuyarak veya bilen birileriyle, özellikle hocalarımızla müzakere ederek yapmaya gayret edeceğiz. Böylece hem dinimizi hem de dünyamızı kurtaracak iman, amel ve insanlararası hukukun korunmasını sağlamış olacağız ve ebedi saadetler yurdu cennette Allah’ın cemali ile buluşmuş olacağız. Ne mutlu o gün bu saadete eren müminlere!

 

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com