CUMA HUTBESİ

Hutbe: Hz. İsâ (a.s.)’ın Öğütleri

21 Aralık 2012

Muhterem Müslümanlar,

Her peygamber Allah Teâlâ’nın bir elçisi olarak, insanların Rabbleri ile yeniden irtibatlarını sağlama ve güçlendirmeleri amacıyla kendilerine sunulan bir rahmettir. Peygamberler insanlar arasından seçilmiş olmasaydı bizlerin onlardan bir şey öğrenmesi veya kendisini örnek alması muhakkak çok zor olurdu. İşte bu nedenledir ki, Kur’ân-ı Kerîm, ademoğlunun neslinden örnek alabileceğimiz nice peygamber hayatını önümüze serer. Nasıl ki Nûh (a.s.)’ın, Hz. İbrâhîm (a.s.)’ın veya Hz. Yûsuf (a.s.)’ın kıssalarından dersler çıkarıp hayatımızda uygulamaya çalışıyorsak, aynı şekilde kendisine kitap verilen büyük peygamberlerden olan Hz. İsâ (a.s.)’ın hayatını, davasını ve mesajını da bir Müslüman olarak bilmemiz ve üzerinde düşünmemiz gerekmektedir.

Böyle olmasına rağmen Hz. İsâ (a.s.), daha çok Hristiyanlar veya Hristiyanlık hakkında konuşulurken gündeme gelmektedir. Halbuki Kur’an’ımızda 25 defa ismi geçen bu peygamberimiz hakkında bir âyet-i kerîmede şöyle buyurulmaktadır: “Hani Melekler, dediler ki: “Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsâ Mesih’tir. O, dünyada ve ahirette “seçkin, onurlu, saygındır” ve (Allah’a) yakın kılınanlardandır.“ (Âl-i İmrân suresi, 3:45)

Değerli Kardeşlerim,

Peki, Kur’ân-ı Kerîm’de kendisinden “Meryem oğlu İsâ Mesih” diye bahsedilen, bir anneden doğduğu için bir insan olduğu ve babasının olmadığı bildirilen İsâ (a.s.)’nın davası ve bize yönelik nasihatları nelerdir?

Evvela, Hz. İsâ (a.s.)’ın başlıca görevi, içinde yaşadığı topluma Allah (c.c.)’un mesajını ulaştırmak ve daha önce Hz. Mûsâ (a.s.)’a indirilen vahyi doğrulamaktı. Bütün peygamberler gibi Hz. İsâ (a.s.) da Müslümanlar ve hatta tüm insanlar tarafından örnek alınabilecek bir peygamber ve insandır. Bu hususlara Kur’ân-ı Kerîm’de şu ayette işaret edilir: “Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dosdoğrudur, ikisi de yemek yerlerdi”¦“ (Mâide suresi, 5:75)

Muhterem Müslümanlar,

Hz. İsâ (a.s.) ibadet etmekte, sadaka vermekte, kendini diğer insanlara karşı sorumlu bilmekte, merhamet sahibi olmak ve sevgi beslemekte bizlere örnek ve rehberdir. Bu manada, Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde geçen Hz. İsâ (a.s.)’ın bize yönelik öğütlerinden sadece üçünü zikrederek hutbemizi bitirelim inşallah.

Hz. İsâ (a.s.),“Bilginin, öğretmedikçe ve onunla amel etmedikçe sana bir faydası olmaz. Kendisiyle amel etmediğin müddetçe bilginin çokluğu sadece senin kibrini artırır.” (Ahmed bin Hanbel, Zühd, 327) diyerek ilimle amel etmenin önemine dikkat çekmektedir.

Bir defasında Meryem oğlu İsâ (a.s.) havarilerine: “Ne oluyor da ibadetlerin en üstününü yapmıyorsunuz?” diye sordu. Onlar da: “İbadetlerin en faziletli olanı hangisidir?” dediler. Hz. İsâ (a.s.) da, “Allah için alçakgönüllülüktür.” cevabını verdi. (Ahmed bin Hanbel, Zühd, 312)

Son olarak, Hz. İsâ (a.s.) iyilik hakkında şöyle buyurdu: “İyi­lik, sana iyilikte bulunana mukabelede bulunmak değildir. Bu an­cak karşılıklı hayırda bulunmaktır. Ama esas ihsan (iyilik), sana kötülükte bulunana karşı iyilikle mukabelede bulunmaktır.” (Ahmed bin Hanbel, Zühd, 317)

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com