CUMA HUTBESİ

Hz. İsâ (a.s.)’ın yolu

19 Aralık 2014

Aziz Cemaat!
Hutbemiz, şu günlerde, doğumu dolayısıyla özellikle Hristiyan dünyasında pek çok kutlamaların yapıldığı, insanlara doğru yolu göstersinler diye Allah tarafından bir elçi olarak gönderilen, tüm insanlara ibret olsun diye de babasız olarak, Hz. Meryem’in karnında “ol” denilmesi ile yaratılan Hz. İsâ (a.s.) hakkında olacaktır.

Muhterem Kardeşlerim!
Biz Müslümanlar, Hz. İsâ (a.s.)’ı hem bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa hem de diğer peygamberler gibi bir peygamber kabul eder, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem (a.s.)’dan beri devam eden tevhid inancı mücadelesinin yılmaz bir neferi olarak değerlendiririz.

Muhterem Müslümanlar!
Hz. İsâ (a.s.)’ın yaratılışı, aynı zamanda Allah’ın doğru yolundan sapmış, hiçbir şeye gücü yetmeyen eşyayı veya varlıkları, yani kendileri de bizzat yaratılmış olan şeyleri tanrı edinen, Allah’ın dinini kendi hevâ ve heveslerine göre değiştiren sözde din adamları için de bir ibret vesikasıdır. Hz. İsâ (a.s.), hem babasız olarak yaratılmış hem de daha bebek hâliyle insanlarla konuşarak kendisinin Allah’ın bir peygamberi olduğunu açıklamıştır.

Cenâb-ı Hak, Meryem suresinde İsâ (a.s.)’ı anlatmakta ve onun mesajının: “Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz’dir. Öyle ise O’na kulluk ediniz. İşte doğru yol budur.”[1] şeklinde olduğuna vurgu yapmaktadır. Yine, Âl-i İmrân suresinde Hz. İsâ (a.s.)’ın insanlığına gönderiliş sebebi bizzat İsâ (a.s.)’ın  diliyle şöyle açıklanmaktadır:

“Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için gönderildim. Size Rabbiniz’den bir mucize getirdim. O hâlde Allah’tan korkun, bana da itaat edin. Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O’na kulluk edin. İşte bu doğru yoldur.[2]

Kur’an’ın ifadesiyle, İsâ (a.s.)’ın  mesajı tüm peygamberlerin mesajları ile ortak içeriktedir ve sadece aralarında küçük farklılıklar bulunmaktadır.

İsâ (a.s.)’ın  yolu da tevhid yoludur, kulluk yoludur. Hz. İsâ, hükmü ortadan kaldırılan, kimi din adamları tarafından hevâ ve heveslerine göre yorumlanan Tevrat’ı asli şekliyle tasdik eden bir elçi olarak, diğer tüm peygamberlerin yolunu yeniden insanlığa açan bir peygamberdir.

Kur’an, O’nun havarilerine ve tüm insanlığa şöyle hitap ettiğini bildirir:

“Hâlbuki Mesih, ‘Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur.’ demişti.”[3]

Muhterem Müslümanlar!
Bizim kitabımız Kur’an ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), İsâ Mesih’in böyle bir peygamber olduğunu bize bildirmektedir. Buna göre, Hz. İsâ (a.s.), Allah’ın bir elçisi, Allah’ın emirlerini tebliğ edici bir insan olarak tevhidi, Allah’a kulluğu tavsiye etmiş, insanların Allah’a ortak koşmasını ise, cennetin haram kılınma sebebi olarak göstermiştir.

Değerli Cemaat!
Hem Hz. Meryem’in hem de Hz. İsâ’nın, çektikleri güçlüklere sabırları, Allah’ın yolunda dik duruşları ve bundan dolayı kendilerini kınayanlara aldırmamaları ve en önemlisi de tüm zorluklara rağmen davalarından vazgeçmemeleri bizler için çok önemli bir örnektir. Bizlere örnek olan Hz. Meryem ve Hz. İsâ (a.s.)’a selam olsun!

[1] Meryem suresi, 19:36
[2] Âl-i İmrân suresi, 3:50-51
[3] Mâide suresi, 5:72

pdf Hutbe: Hz. İsâ (a.s.)’ın yolu

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com