CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kardeşlik ve Dayanışma Müminlere Güç Verir

30 Mayıs 2008

Muhterem kardeşlerim,

“Müminler ancak kardeştir” [49:10] buyuran Rabbimiz, Müslümanların en ileri vasıflarından birisinin de kardeşlik olduğu prensibini ilan etmiştir. Allah’ın dininde kardeşler olan insanların, Allah rızası için birlikte hareket etmeleri ve günlük hayatın zorluklarına karşı başarı elde etmeleri ancak bu kardeşliklerini canlı tutmaları ile mümkün olabilir. Müslümanlar, tarih boyunca zorluk ve sıkıntıları hep bu şekilde aşabilmişlerdir. Çünkü kardeş olan insanlar, tam bir dayanışmaya girer ve birlikte sorunların üstesinden gelebilirler. Bunu başta Allah’ın bütün insanlığa örnek kıldığı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) ve ashabının yaşantısında görmekteyiz. Bu anlayış ve iman içinde hareket eden Müslümanlar, Kur’an ahlak ve anlayışının yayılmasına vesile olmuşlardır.

Değerli kardeşlerim,

Kardeşliklerini perçinleyen müminlerin en mühim özelliklerinden bir tanesi, “tesanüd”tür. Tesanüd, kardeşlik, dayanışma, birlik olmak ve birlikte hareket etmektir. Tesanüd içinde hareket eden Müslümanlar aynı zaman da Allah’ın sevgisine de mazhar olan insanlardır. Çünkü Cenab-ı Hak: “Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çaba harcayanları sever.” [61:4] buyurmuş ve böyle kullarını seveceğini haber vermiştir. Diğer taraftan Rabbimiz, bu kardeşliğin ve dayanışmanın nasıl olması gerektiğini ve kardeşliğin kurulamamasının nelere sebep olacağını şu iki ayette gayet açık bir şekilde izah buyurmştur: “Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzenizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.” [3:103] Allah’a ve Resulü’ne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin, korkuya kapılırsınız da gücünüz  gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.” [8:46]

Aziz kardeşlerim,

Demek ki birlik, kardeşlik ve dayanışma gibi vasıflarla müminler arasında oluşturulacak beraberlik, insanlar arasında sevgi, merhamet, dostluk, barış, yardımlaşma ve hayırlı hizmetlerde gayretin artmasına vesile olur. Birbirini seven, birbirine destek olan ve hayırda yarışan güçlü bir topluluğun, her insan kesimine mutlaka hayrı dokunur; zulüm ve haksızlıkların yok olması daha da kolaylaşır. Bunun sağlanması ise, yukardaki ayetlerde ölçüsü verilen kardeşlik sıfatına sahip olmakla mümkündür. Onun içindir ki Müslümanlar olarak kardeşliği bozacak her türlü söz ve davranıştan uzak olmalıyız; şeytan ve nefsin oyuncağı olmamalıyız. Kardeşlik ilişkileri, nazik ilişkilerdir ve üzerine titremek gerekir. Örneğin birbirimize hitap tarzımızda bile dikkatli olmamızı Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’inde şöyle ifade buyuruyor: “Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır.” [17:53] Diğer bir ayette ise, müminlerin diğer müminlerle olan kardeşlik bağlarının güçlenmesi ve muhabbetlerinin artması için birbirlerine dua etmeleri tavsiye ediliyor: “Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten Sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin.” [59:10]

Öyle ise değerli kardeşlerim,

Bu gün her zamankinden daha çok muhtaç olduğumuz, dayanışma ve yardımlaşma özelliğimizi, yeniden canlı hale getirmek için dinde kardeşler olduğumuzu hatırlayalım. Bunun en güzel temsil edileceği yer olan 31 Mayıs 2008 Cumartesi günü, Belçika/Hasselt’ta “IGMG Kardeşlik ve Dayanışma Günü” etkinliklerine katılalım. Bunu bir övünç vesilesi olması için değil, hayırlı hizmetlere vasıta ve hedefi bütün insanlığı kardeş haline getirmek olan, bir cemaat hareketine maddi ve manevi destek vermek ve yeni kardeşlikler oluşturmak için yapalım. Bütün çoluk ve çocuklarınızla birlikte Kardeşlik ve Dayanışma Günü’müzde bir araya gelmek umudu ile.

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com